Jesteśmy publiczną szkołą podstawową:

 • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę
 • rozwijającą dociekliwość poznawczą uczniów ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
 • przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność
 • tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli
 • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
 • otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z rodzicami.
 • Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną i twórczą.

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola Miejskiego Nr 4,
które wchodzi w skład naszego Zespołu Szkół.

Aktualności i wydarzenia

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Od poniedziałku 15 lutego 2021 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Zobacz prezentację o szkole

WIĘCEJ

ROZTAŃCZONY "TŁUSTY CZWARTEK"

W „tłusty czwartek” w klasach I - III odbyły się zabawy klasowe. Oprócz obowiązkowych pączków i innych słodkości, niektórzy uczniowie mieli okazję zaprezentować wspaniałe stroje. Były tańce oraz różnego rodzaju konkursy.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU!

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła dołączyła do akcji Bezpieczny Internet. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada na wtorek 9 lutego, ale jak informuje organizator obchody będą trwały cały luty i marzec.

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA OLIMPUS Z MATEMATYKI

W dniu 9 lutego 2021 roku odbyła się Sesja Zimowa Konkursu Matematycznego Olimpus. W reżimie sanitarnym uczniowie klas IV-VIII rozwiązywali zadania testowe. Do kunkursu przystąpiło 36 uczniów.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.

PODZIEL SIĘ RADOŚCIĄ Z AFRYKAŃSKIMI DZIEĆMI

Zbieramy: kolorową kredę, kredki, ołówki, mazaki, pisaki, długopisy.

Zbiórka trwa do 5 lutego!

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS I – III
 1. Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III będą uczyć się w trybie stacjonarnym.

 2. Bardzo proszę zapoznać się ze zaktualizowanym Regulaminem funkcjonowania szkoły i przestrzegać jego zapisów (zakładka „Zdalne nauczanie”).

 3. Stosowne oświadczenie (załącznik nr 1) o znajomości Regulaminu należy złożyć wychowawcy po powrocie do szkoły (można wydrukować i dostarczyć uzupełnione oświadczenie lub pobrać je w szkole do uzupełnienia).

 4. Godziny zajęć obowiązkowych i dodatkowych nie ulegają zmianie, obowiązuje dotychczasowy podział godzin.

 5. Dzieci zapisane do świetlicy będą mogły korzystać z opieki świetlicowej na dotychczasowych zasadach (określonych w Regulaminie).

 6. Od 18 stycznia uczniowie klas I – III będą mogli korzystać ze stołówki szkolnej.

Teresa Janusz – dyrektor szkoły

FERIE 2021

Propozycje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

kliknij

KONKURS WIEDZY O ZDROWIU

TRZYMAJ FORMĘ 

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

ZDALNE NAUCZANIE

Od 9 do 29 listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – VIII. Nauka będzie odbywać się w trybie zdalnym.

W zakładce „Zdalne nauczanie” znajdują się:

 1. Regulamin organizacji i funkcjonowania Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie w okresie prac zdalnej;
 2. Szczegółowe zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 3. Terminy konsultacji nauczycieli.

Wszelkie uwagi, wnioski dotyczące organizacji i przebiegu zdalnego nauczania należy kierować droga mailową:

sekretariatsp6@sp6krosno.pl

dyrektor@sp6krosno.pl

Teresa Janusz – dyrektor zespołu

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KROŚNIE od 1 września 2020 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie, Nauczyciele !!!

1 września wracamy do szkoły. Zdecydowana większość wraca do szkoły po kilku miesiącach przerwy spowodowanej pandemią. Nauczanie zdalne, praca uczniów, wsparcie rodziców, zaangażowanie nauczycieli pozwoliła nam wszystkim z sukcesem zakończyć poprzedni rok szkolny.

Wszyscy cieszymy się na spotkanie w murach szkolnych. Musimy jednak pamiętać o tym, żeby zrobić wszystko, aby nauczanie stacjonarne trwało jak najdłużej, a najlepiej żeby wróciło na stałe. Nie do końca mamy na wpływ, ale nasze zachowania, przestrzeganie ustalonych procedur, troska o siebie oraz o innych znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa nas wszystkich.

Przygotowany Regulamin funkcjonowania szkoły, zawierający wiele nowych uregulowań, niestety również obostrzeń, pozwoli nam wszystkim, mam nadzieję, rozpocząć szczęśliwie nowy rok szkolny.

Najważniejsze zasady:

 1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci.
 2. Obowiązkiem rodziców i nauczycieli jest monitorowanie stanu zdrowia dzieci.
 3. W każdym przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka rodzic będzie informowany i zobowiązany do odbioru dziecka ze szkoły.
 4. Rodzice będą kontaktowali się ze szkoła głównie telefonicznie, drogą mailową oraz przez e-dziennik.
 5. Ze względu na niemożność zapewnienia dystansu społecznego uczniów w częściach wspólnych powinniśmy zakrywać usta i nos.
 6. Wszyscy musimy znać i stosować zapisy Regulaminu.

Bogatsi o doświadczenia zdalnego nauczania, zróbmy wszystko, aby nasze dzieci mogły uczyć się w formie stacjonarnej.

Teresa Janusz – dyrektor

Regulamin

 
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl