Aktualności i wydarzenia

I TAK SIĘ TRUDNO ROZSTAĆ...

W piątek, 26 czerwca 2020 r. w szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczniów.

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

W ostatnich miesiącach panująca na świecie pandemia z dnia na dzień zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy różne trudności dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość. Możemy śmiało ogłosić  nasz wspólny sukces dydaktyczny.

ZDALNE NAUCZANIE WEDŁUG VI b

Oto kilka prac podsumowujących okres zdalnego nauczania wykonanych na godzinie wychowawczej przez uczniów klasy VI b.

KANGUR MATEMATYCZNY

W dniach od 02.06. do 05.06 – w zależności od kategorii odbył się zdalnie Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny". 

ŻYCIE W OGRODZIE

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie zorganizował konkurs dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych pod hasłem "ŻYCIE W OGRODZIE".

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Harmonogram zwrotu podręczników i książek

10 czerwca 2020 – środa:
godzina 14.00 – 15.30 - klasa VII a

15 czerwca 2020 – poniedziałek:

INFORMACJA!

Od 25 maja 2020 r. w szkole zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Utrzymany zostanie tym samym obowiązek realizacji podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkoły, jak i dla uczniów pozostających w domach.

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  wychowawcy świetlic szkolnych oraz inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele.
Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej będzie  uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie będą  uczestniczyć.
Nauczyciel w ramach swojego pensum będzie  prowadził zajęcia w szkole w liczbie godzin ustalonych przez dyrektora oraz przygotowywał  i przekazywał materiały do kształcenia na odległość. W miarę możliwości będzie również realizował zajęcia on-line.

2. Organizacja konsultacji z uczniami

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizacja  zostanie  ustalona przez  dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do uczniów klasa ósmych, w pierwszej kolejności z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkoły będą mieli również możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji poinformujemy uczniów i rodziców w późniejszym terminie.

W zakładce „Zdalne nauczanie” znajduje się  Regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych, edukacji wczesnoszkolnej i konsultacji w Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie.

229. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Jest taka piosenka:

„Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.
Witaj maj, trzeci maj,
Dla Polaków błogi raj”.

DWIE ROCZNICE

Wśród wielu ważnych wydarzeń w bieżącym roku, przeżywamy  również dwie okrągłe rocznice. Równo sto lat temu, 18 maja 1920 r., urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła, późniejszy  papież, św. Jan Paweł II.

 
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl