Jesteśmy publiczną szkołą podstawową:

 • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę
 • rozwijającą dociekliwość poznawczą uczniów ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
 • przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność
 • tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli
 • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
 • otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z rodzicami.
 • Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną i twórczą.

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola Miejskiego Nr 4,
które wchodzi w skład naszego Zespołu Szkół.

Aktualności i wydarzenia

BEZPIECZNY INTERNET

W tym roku szkolnym nasza szkoła zaangażowała się w obchody „Bezpiecznego Internetu”. Akcja trwała cały luty i marzec. Z tej okazji, wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach lekcje wychowawcze on-line, związane z problematyką bezpiecznego Internetu. Uczniowie zapoznali się z tematem niebezpieczeństw, które często można spotkać w Internecie. Dodatkowo mogli zastanowić się nad wadami i zaletami wirtualnego świata. Efektem przeprowadzonych zajęć było stworzenie przez uczniów zasad dotyczących wzajemnych relacji, których należy przestrzegać zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku.
Jest to dobra okazja, aby przypomnieć, że ponad pół miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej, a każdego dnia ponad 800 dzieci umiera na choroby biegunkowe spowodowane brakiem dostępu do czystej wody i sanitariatów – informuje UNICEF. Ta ogólnoświatowa akcja ma zwrócić uwagę ludzi na niewielkie zasoby wody pitnej, które posiadamy i, co za tym idzie, konieczność dbania o nie.
W ramach akcji uczniowie naszej szkoły wykonali lapbooki oraz plakaty promujące oszczędzanie wody. Myślę, że uświadomi to każdemu, że woda jest największym skarbem i każdy z nas powinien ją chronić, cenić, szanować i we właściwy sposób wykorzystywać, by nie nastał nigdy taki dzień, w którym nie popłynie ona z naszego kranu. Przecież jeśli jej zabraknie, zabraknie i nas!!!

 

 

 

POLA NADZIEI 2021

Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum z powodu panującej obecnie sytuacji podjęło decyzję o zawieszeniu w tym roku organizacji XII Krośnieńskich Pól Nadziei, ale zaprasza Wszystkie Placówki Oświatowe z Krosna i okolic do włączenia się w akcję zbierania środków finansowych na potrzeby Krośnieńskiego Hospicjum.

Już od kilku lat Towarzystwo ma możliwość ubiegania się o 1% a w tym roku prosi także o dokonywanie wpłat na wirtualnego „e-żonkila”. Każdy datek pomoże w poprawie jakości życia chorych, którzy znajdujących się obecnie pod opieką Krośnieńskiego Hospicjum.

Z góry dziękujemy Wszystkim, którzy włączą się do tej akcji.


Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza
Katarzyna Drużba
Marlena Orlińska

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Od poniedziałku 15 lutego 2021 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Zobacz prezentację o szkole

WIĘCEJ

"WIOSENNY BUKIET"

Zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich do udziału w szkolnym konkursie plastycznym "Wiosenny bukiet".

Szczegóły na plakacie.

Jolanta Habrat, Małgorzata Polańska

PROJEKT "BACZYŃSKI"

Z radością informujemy, że bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie "Baczyński" organizowanym w Roku Baczyńskiego. Przygotowaliśmy dla uczniów cykl zajęć przybliżających sylwetkę poety oraz konkursy plastyczne: Obrazy malowane słowami oraz Historia zamknięta w pudełku.

Koordynatorami akcji są p. Katarzyna Drużba, Agnieszka Filar i Małgorzata Matelowska.

Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS I – III
 1. Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III będą uczyć się w trybie stacjonarnym.

 2. Bardzo proszę zapoznać się ze zaktualizowanym Regulaminem funkcjonowania szkoły i przestrzegać jego zapisów (zakładka „Zdalne nauczanie”).

 3. Stosowne oświadczenie (załącznik nr 1) o znajomości Regulaminu należy złożyć wychowawcy po powrocie do szkoły (można wydrukować i dostarczyć uzupełnione oświadczenie lub pobrać je w szkole do uzupełnienia).

 4. Godziny zajęć obowiązkowych i dodatkowych nie ulegają zmianie, obowiązuje dotychczasowy podział godzin.

 5. Dzieci zapisane do świetlicy będą mogły korzystać z opieki świetlicowej na dotychczasowych zasadach (określonych w Regulaminie).

 6. Od 18 stycznia uczniowie klas I – III będą mogli korzystać ze stołówki szkolnej.

Teresa Janusz – dyrektor szkoły

ZDALNE NAUCZANIE

Od 9 do 29 listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – VIII. Nauka będzie odbywać się w trybie zdalnym.

W zakładce „Zdalne nauczanie” znajdują się:

 1. Regulamin organizacji i funkcjonowania Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie w okresie prac zdalnej;
 2. Szczegółowe zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 3. Terminy konsultacji nauczycieli.

Wszelkie uwagi, wnioski dotyczące organizacji i przebiegu zdalnego nauczania należy kierować droga mailową:

sekretariatsp6@sp6krosno.pl

dyrektor@sp6krosno.pl

Teresa Janusz – dyrektor zespołu

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KROŚNIE od 1 września 2020 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie, Nauczyciele !!!

1 września wracamy do szkoły. Zdecydowana większość wraca do szkoły po kilku miesiącach przerwy spowodowanej pandemią. Nauczanie zdalne, praca uczniów, wsparcie rodziców, zaangażowanie nauczycieli pozwoliła nam wszystkim z sukcesem zakończyć poprzedni rok szkolny.

Wszyscy cieszymy się na spotkanie w murach szkolnych. Musimy jednak pamiętać o tym, żeby zrobić wszystko, aby nauczanie stacjonarne trwało jak najdłużej, a najlepiej żeby wróciło na stałe. Nie do końca mamy na wpływ, ale nasze zachowania, przestrzeganie ustalonych procedur, troska o siebie oraz o innych znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa nas wszystkich.

Przygotowany Regulamin funkcjonowania szkoły, zawierający wiele nowych uregulowań, niestety również obostrzeń, pozwoli nam wszystkim, mam nadzieję, rozpocząć szczęśliwie nowy rok szkolny.

Najważniejsze zasady:

 1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci.
 2. Obowiązkiem rodziców i nauczycieli jest monitorowanie stanu zdrowia dzieci.
 3. W każdym przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka rodzic będzie informowany i zobowiązany do odbioru dziecka ze szkoły.
 4. Rodzice będą kontaktowali się ze szkoła głównie telefonicznie, drogą mailową oraz przez e-dziennik.
 5. Ze względu na niemożność zapewnienia dystansu społecznego uczniów w częściach wspólnych powinniśmy zakrywać usta i nos.
 6. Wszyscy musimy znać i stosować zapisy Regulaminu.

Bogatsi o doświadczenia zdalnego nauczania, zróbmy wszystko, aby nasze dzieci mogły uczyć się w formie stacjonarnej.

Teresa Janusz – dyrektor

Regulamin

 
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl