Witamy na naszej stronie


  Jesteśmy publiczną szkołą podstawową:

  • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
  • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę
  • rozwijającą dociekliwość poznawczą uczniów ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
  • przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność
  • tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli
  • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
  • otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z rodzicami.
  • Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną i twórczą.

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola Miejskiego Nr 4,
które wchodzi w skład naszego Zespołu Szkół.

Aktualności i wydarzenia

NABÓR 2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych w roku szkolnym 2019/2020

PRZEDSZKOLAKI W WIOSENNYM OGRÓDKU

14 marca odbyły się zajęcia adaptacyjne – tym razem iście ogrodnicze – dla przyszłych pierwszaków. Dzieci oglądając mobilny model Układu Słonecznego dowiedziały w jaki sposób i dlaczego zmieniają się pory roku.

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

W dniu 14 marca 2019 r. klasy trzecie i drugie uczestniczyły w spotkaniu z pielęgniarką szkolną, p. Agnieszką Proczek. Celem spotkania było budowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie.

PIERWSZAKI UCZĄ SIĘ OSZCZĘDZAĆ

13 marca budynek pawilonu, w którym uczą się pierwszoklasiści odwiedzili pracownicy Banku PKO Bank Polski Oddział 1 w Krośnie. Uczniowie wzięli udział w ważnej lekcji na temat oszczędzania.

ÓSMOKLASIŚCI UKOŃCZYLI „AKADEMIĘ MŁODEGO ZAWODOWCA” W ZSP NR 2 W KROŚNIE

W lutym i w marcu 2019 roku ósmoklasiści z naszej szkoły wzięli udział w warsztatach zawodowych.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” W NASZEJ SZKOLE

„Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo,
lecz wartościami, w obronie których walka została podjęta”.

"BYSTRE OCZKO"

28 lutego już po raz czwarty gościliśmy w szkole przedszkolaki na zajęciach adaptacyjnych. Zajęcia nosiły tytuł „Bystre oczko”.

"KWADRAT WIEDZY CZY SZEŚCIAN SZCZĘŚCIA"

Pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Gminy Rymanów dnia 6 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie odbył się pierwszy Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Kwadrat wiedzy czy sześcian szczęścia”.

 
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl