WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/19

KLASA I

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna
Autor: T. Janicka-Panek, E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winnicka-Nowak, M. Bura, K. Bielenic, M. Kwil, B. Lankiewicz
Tytuł: „Elementarz odkrywców” – podręcznik, „Elementarz odkrywców” – ćwiczenia
Wydawnictwo: Nowa Era
Numer dopuszczenia: 790/1/2017 – semestr 1, 790/2/2017 – semestr 2

Przedmiot: Język angielski
Autor: M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska
Tytuł: Gold Sparks 1 + ćwiczenia  
Wydawnictwo: OXFORD 2017
Numer dopuszczenia: 793/1/2017

Przedmiot: Religia
Autor: Red. Ks. P. Goliszek
Tytuł: „Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”
Wydawnictwo: Gaudium 2012
Numer dopuszczenia: AZ-11-01/10-LU-1/12


KLASA II

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna
Autor: B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka-Nowa, B. Lankiewicz
Tytuł: „Elementarz Odkrywców” – klasa 2 + ćwiczenia zintegrowane cz. 1-4, Ćwiczenia do matematyki cz. 1-2, Zeszyt Ćwiczeń „Potyczki ortograficzne”
Wydawnictwo: Nowa Era 2018
Numer dopuszczenia: 790/3/2018

Przedmiot: Język angielski
Autor: M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska
Tytuł: „Gold Sparks 2” + ćwiczenia Gold Sparks 2
Wydawnictwo: Oxford 2017
Numer dopuszczenia: 783/2/2017

Przedmiot: Religia
Autor: Red. Ks. P. Goliszek
Tytuł: „W drodze do Wieczernika”
Wydawnictwo: Gaudium 2013
Numer dopuszczenia: AZ-12-01/10-LU-3/13


KLASA III

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna
Autor: M. Lorek, M. Zatorska, A. Ludowa, M. Lorek
Tytuł: „Nasza szkoła” – edukacja polonistyczna, „Nasza szkoła” – matematyka
Wydawnictwo: MEN 2016
Numer dopuszczenia: MEN
Autor: E. Dulemba, J. Faliszewska, G. Lech, A. Opala, I. Parlicka, A. Ziewiecka
Tytuł: „Moje ćwiczenia” klasa 3
Wydawnictwo: MAC Edukacja

Przedmiot: Język angielski
Autor: M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska, P. A. Davies, C. Graham
Tytuł: „Super Sparks 3” - podręcznik i ćwiczenia
Wydawnictwo: Oxford 2015
Numer dopuszczenia: 638/3/2014/2015

Przedmiot: Religia
Autor: Red. Ks. P. Goliszek
Tytuł: „Przyjmujemy Pana Jezusa”
Wydawnictwo: Gaudium 2014
Numer dopuszczenia: AZ-13-01/10-LU-4/14


KLASA IV

Przedmiot: Język polski
Autor: A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban
Tytuł: „Język polski 4. Między nami.” Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa,  Ćwiczenia: „Język polski 4. Między nami” ćwiczenia  (Wersja B). Nowa szkoła podstawowa
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2017
Numer dopuszczenia: 867/2017

Przedmiot: Język angielski
Autor: A. Tkacz, S. Zarvas, C. Bright, J. Croxford
Tytuł: English Class A1 + ćwiczenia
Wydawnictwo: PERSON LONGMAN 2017
Numer dopuszczenia: 840/1/2017

Przedmiot: Historia
Autor: T. Małkowski
Tytuł: „Historia 4. Podróże w czasie”
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2017
Numer dopuszczenia: 829/1/2017

Przedmiot: Matematyka
Autor: M. Dobrowolska, P. Zarzycki, S. Wojton
Tytuł: Matematyka z plusem 4. Arytmetyka. Wersja B
Autor: P. Zarzycki
Tytuł: Ćwiczenia Matematyka z plusem 4. Geometria. Wersja B
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2017
Numer dopuszczenia: MEN 780/1/2017

Przedmiot: Przyroda
Autor: E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson
Tytuł: Przyroda 4. Podręcznik
Wydawnictwo: WSiP 2017
Numer dopuszczenia: MEN 893/2017

Przedmiot: Muzyka
Autor: U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik
Tytuł: „Klucz do muzyki”
Wydawnictwo: WSiP 2017
Numer dopuszczenia: 858/1/2017

Przedmiot: Plastyka
Autor: S. K. Stopczyk, B. Neubart
Tytuł: Plastyka 4
Wydawnictwo: WSiP 2017
Numer dopuszczenia: 779/1/2017

Przedmiot: Technika
Autor: L. Łabecki, M. Łabecka
Tytuł: Jak to działa. Podręcznik do techniki dla klasy IV szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era 2017
Numer dopuszczenia: 295/1/2017

Przedmiot: Informatyka
Autor: G. Koba
Tytuł: Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV
Wydawnictwo: Migra 2017
Numer dopuszczenia: 860/1/2017

Przedmiot: Religia
Autor: Red. Ks. W. Janiga
Tytuł: Podręcznik „Jestem chrześcijaninem” + ćwiczenia
Wydawnictwo: Gaudium 2012
Numer dopuszczenia: AZ-21-01/10-LU-1/12


KLASA V

Przedmiot: Język polski
Autor: A. Łuczak, A. Murdzek
Tytuł: Język polski 5. Między nami. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa + ćwiczenia Język polski 5. Między nami. Ćwiczenia (Wersja B). Nowa szkoła podstawowa
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2018
Numer dopuszczenia: 867/2/2018

Przedmiot: Język angielski
Autor: J. Croxford, G. Fruen, A. Tkacz
Tytuł: English Class A1+
Autor: J. Heath
Tytuł: Ćwiczenia English Class A1+
Wydawnictwo: Pearson Longman 2018
Numer dopuszczenia: 840/2/2018

Przedmiot: Historia
Autor: T. Małkowski
Tytuł: „Historia 5. Podróże w czasie”
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2018
Numer dopuszczenia: 829/2/2018

Przedmiot: Matematyka
Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Tytuł: Matematyka z plusem 5. Podręcznik na rok 2018/2019 + ćwiczenia Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia. Geometria. Wersja B. (Zeszyt na rok szkolny 2018/2019) + ćwiczenia Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia Arytmetyka. Wersja B. (Zeszyt na rok szkolny 2018/2019)
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2018
Numer dopuszczenia: 780/2/2018

Przedmiot: Biologia
Autor: M. Sęktas, J. Stawarz
Tytuł: Puls życia. Klasa 5. Podręcznik do biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej + ćwiczenia Puls życia. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Wydawnictwo: Nowa Era 2018
Numer dopuszczenia: 844/1/2018

Przedmiot: Geografia
Autor: F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz
Tytuł: Planeta Nowa. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era 2018
Numer dopuszczenia: MEN 906/1/2018

Przedmiot: Muzyka
Autor: U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik
Tytuł: Klucz do muzyki
Wydawnictwo: WSiP 2017
Numer dopuszczenia: 858/2/2018

Przedmiot: Plastyka
Autor: S. Stopczyk, B. Neubart, J. Chołaścińska, K. Janus-Borkowska
Tytuł: Plastyka klasa V
Wydawnictwo: WSiP 2018
Numer dopuszczenia: 779/2/2018

Przedmiot: Technika
Autor: M., L. Łabeccy
Tytuł: Jak to działa. Podręcznik do techniki dla klasy V szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era 2018
Numer dopuszczenia: MEN 295/2/2018

Przedmiot: Informatyka
Autor: G. Koba
Tytuł: Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V
Wydawnictwo: Migra 2018
Numer dopuszczenia: 806/2/2018

Przedmiot: Religia
Autor: Red. Ks. W. Janiga
Tytuł: „Wierzę w Boga” + ćwiczenia „Wierzę w Boga”
Wydawnictwo: Gaudium 2013
Numer dopuszczenia: AZ-22-01/10-LU-2/13


KLASA VI

Przedmiot: Język polski
Autor: A. Łuczak, A. Murdzek
Tytuł: Język polski 6. Między nami. podręcznik + ćwiczenia Język polski 6. Między nami. Ćwiczenia (Wersja B)
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2016
Numer dopuszczenia: 445/3/2014/2016

Przedmiot: Język angielski
Autor: E. Stiles, S. Zervas
Tytuł: „Today 4” Podręcznik i ćwiczenia
Wydawnictwo: Longman Pearson 2016
Numer dopuszczenia: 669/4/2016

Przedmiot: Historia
Autor: T. Małkowski
Tytuł: „Historia 6 . Podróże w czasie”
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2017
Numer dopuszczenia: 829/3/2017

Przedmiot: Matematyka
Autor: Z. Bolałek, A. Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki
Tytuł: Matematyka z plusem 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Wersja B
Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Tytuł: Ćwiczenia Matematyka z plusem 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. Wersja B
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2016
Numer dopuszczenia: MEN 773/3/2016

Przedmiot: Przyroda
Autor: E. Gromek, E. Kłos, E. Laskowska, A. Melson, W. Kofta
Tytuł: „Przyrodo witaj!” Podręcznik dla klasy VI
Wydawnictwo: WSiP 2015
Numer dopuszczenia: 530/3/2014

Przedmiot: Muzyka
Autor: U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik
Tytuł: „Klucz do muzyki ”
Wydawnictwo: WSiP 2016
Numer dopuszczenia: 858/1/2017

Przedmiot: Plastyka
Autor: S. Stopczyk, J. Chałaścińska
Tytuł: Plastyka 6
Wydawnictwo: WSiP 2017

Przedmiot: Zajęcia techniczne
Autor: E. Bubak, E. Królicka
Tytuł: Technika na co dzień. 4-6
Wydawnictwo: WSiP 2015
Numer dopuszczenia: 496/2,3/2012/2015

Przedmiot: Zajęcia komputerowe
Autor: G. Koba
Tytuł: Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasa VI
Wydawnictwo: Migra 2017
Numer dopuszczenia: 740/3/2016

Przedmiot: Religia
Autor: Red. Ks. W. Janiga
Tytuł: Podręcznik „Wierzę w Kościół” + ćwiczenia
Wydawnictwo: Gaudium 2014
Numer dopuszczenia: AZ-23-01/10-LU-2/14


KLASA VII

Przedmiot: Język polski
Autor: A. Łuczak, E. Prylińska
Tytuł: Język polski 7. Między nami Podręcznik Nowa szkoła podstawowa + Język polski 7. Między nami. Zeszyt ćwiczeń (Wersja B) Nowa szkoła podstawowa
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2017
Numer dopuszczenia: 867/4/2017

Przedmiot: Język angielski
Autor: A. Tkacz, S. Zavvas, C. Bright, J. Croxford
Tytuł: English Class A2+ + ćwiczenia
Wydawnictwo: Longman Pearson 2009
Numer dopuszczenia: 147/4/2009

Przedmiot: Język hiszpański
Autor: X. Pascual Lopez, A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J. Carlos, G. Gonzalez
Tytuł: Exploras, cursa de espanol  kl VII
Wydawnictwo: Draco 2017
Numer dopuszczenia: 851/1/2017

Przedmiot: Język niemiecki
Autor: Giorgio Motta
Tytuł: Magret smart 1 + ćwiczenia
Wydawnictwo: LektorKlett 2017
Numer dopuszczenia: 817/1/2017

Przedmiot: Historia
Autor: T. Małkowski
Tytuł: „Historia 7. Podróże w czasie”
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2017
Numer dopuszczenia: 829/4/2017

Przedmiot: Matematyka
Autor: J. Lech
Tytuł: „Matematyka z plusem 7”, Ćwiczenia podstawowe
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2017
Numer dopuszczenia: MEN 780/4/2017

Przedmiot: Fizyka
Autor: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska
Tytuł: Spotkanie z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej
Wydawnictwo: Nowa Era 2017
Numer dopuszczenia: 885/2/2017

Przedmiot: Geografia
Autor: R. Malarz, M. Szubert, Tomasz Rachwał
Tytuł: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era 2017
Numer dopuszczenia: MEN 906/3/2017

Przedmiot: Biologia
Autor: M. Jefimow
Tytuł: Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy VII szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era 2017
Numer dopuszczenia: 844/4/2017

Przedmiot: Chemia
Autor: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin
Tytuł: Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Autor: M. Mińska, E. Megiel
Tytuł: Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era 2017
Numer dopuszczenia: 785/1/2017

Przedmiot: Muzyka
Autor: U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik
Tytuł: Klucz do muzyki
Wydawnictwo: WSiP 2017
Numer dopuszczenia: 858/4/2017

Przedmiot: Plastyka
Autor: S. Stopczyk, B. Neubart, J. Chałaścińska
Tytuł: Plastyka 7
Wydawnictwo: WSiP 2017

Przedmiot: Informatyka
Autor: G. Koba
Tytuł: Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej klasa VII
Wydawnictwo: Migra 2017
Numer dopuszczenia: 806/4/2017

Przedmiot: Religia
Autor: Red. Ks. P. Mąkosa
Tytuł: Podręcznik „Spotykam Twoje Słowo” + ćwiczenia
Wydawnictwo: Gaudium 2010
Numer dopuszczenia: AZ-31-01/10-LU-1/12


KLASA VIII

Przedmiot: Język polski
Autor: A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban
Tytuł: Język polski 8. Między nami. Podręcznik Nowa szkoła podstawowa
Autor: A. Łuczak, A. Murdzek
Tytuł: Ćwiczenia Język polski 8. Między nami. Ćwiczenia (Wersja B) Nowa szkoła podstawowa
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2018
Numer dopuszczenia: MEN 867/5/2018

Przedmiot: Język angielski
Autor: A. Tkacz, S. Gaynor, C. Barraclough
Tytuł: English Class B1
Autor: S. Dignen
Tytuł: Ćwiczenia English Class B1
Wydawnictwo: Pearson Longman 2017
Numer dopuszczenia: 840/5/2017

Przedmiot: Język hiszpański
Autor: X. Pascual Lopez, A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J. Carlos, G. Gonzalez
Tytuł: Exploras, cursa de espanol  klasa VIII
Wydawnictwo: Draco 2017
Numer dopuszczenia: 851/1/2017

Przedmiot: Język niemiecki
Autor: Giorgio Motta
Tytuł: Magnet smart 2 - książka + ćwiczenia
Wydawnictwo: LektorKlett 2017
Numer dopuszczenia: 817/2/2017

Przedmiot: Historia
Autor: T. Małkowski
Tytuł: „Historia 8. Podróże w czasie”
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2018
Numer dopuszczenia: 829/5/2018

Przedmiot: Matematyka
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej  
Tytuł: „Matematyka z plusem 8 .” Podręcznik + ćwiczenia Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia podstawowe
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2018
Numer dopuszczenia: 780/5/2018

Przedmiot: Fizyka
Autor: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska
Tytuł: Spotkanie z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej.
Wydawnictwo: Nowa Era 2018
Numer dopuszczenia: 885/2/2018

Przedmiot: Geografia
Autor: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński
Tytuł: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era 2018
Numer dopuszczenia: MEN 906/4/2018

Przedmiot: Biologia
Autor: B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas
Tytuł: Puls życia. Klasa 8. Podręcznik do biologii dla klasy VIII szkoły podstawowej + ćwiczenia Puls życia. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era 2018
Numer dopuszczenia: 844/3/2018

Przedmiot: Chemia
Autor: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin
Tytuł: Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Autor: M. Mańska, E. Megiel
Tytuł: Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Wydawnictwo: Nowa Era 2018
Numer dopuszczenia: 785/2/2018

Przedmiot: Informatyka
Autor: G. Koba
Tytuł: Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej klasa VIII
Wydawnictwo: Migra 2018
Numer dopuszczenia: MEN 806/5/2018

Przedmiot: Religia
Autor: Ks. P. Mąkosa
Tytuł: „Z Tobą idę przez życie” + karty pracy „Z Tobą idę przez życie”
Wydawnictwo: Gaudium 2013
Numer dopuszczenia: AZ-32-01/10-LU-1/13

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl