Zebrania rodziców

Wywiadówki, zebrania ogólne oraz spotkania indywidualne odbywają się o godz. 1700.

 

Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności.

 

Terminy spotkań w roku szkolnym 2019/2020:

10 września 2019 (wtorek) - zebranie ogólne - klasy IV-VIII

11 września 2019 (środa) - zebranie ogólne - klasy I-III

9 października 2019 (środa) - spotkania indywidualne (rodzic, uczeń, nauczyciel) - klasy I-VIII

5 listopada 2019 (wtorek) - zebranie ogólne - klasy IV-VIII

6 listopada 2019 (środa) - zebranie ogólne - klasy I-III

4 grudnia 2019 (środa) - spotkania indywidualne (rodzic, uczeń, nauczyciel) - klasy I-VIII

11 lutego 2020 (wtorek) - wywiadówka (klasy IV-VIII)

12 lutego 2020 (środa) - wywiadówka (klasy I-III)

10 marca 2020 (wtorek) - zebranie ogólne - klasy IV-VIII

11 marca 2020 (środa) - zebranie ogólne - klasy I-III

1 kwietnia 2020 (środa) - spotkania indywidualne (rodzic, uczeń, nauczyciel) - klasy I-VIII

5 maja 2020 (wtorek) - zebranie ogólne - klasy IV-VIII

6 maja 2020 (środa) - zebranie ogólne - klasy I-III

3 czerwca 2020 (środa) - spotkania indywidualne (rodzic, uczeń, nauczyciel) - klasy I-VIII

 

Spotkania z wychowawcami odbywają się w następujących salach:

Klasa I A – pawilon – mgr Mariola Mendrala

Klasa I B – pawilon – mgr Małgorzata Polańska

Klasa II A – sala 7 - mgr Jolanta Habrat

Klasa II B – sala 8 - mgr Karolina Dziadowicz-Nowak

Klasa III A – sala 5 – mgr Zofia Langner

Klasa III B – sala 4 – mgr Katarzyna Warchoł

Klasa IV A – sala 13 – mgr Joanna Kozicka

Klasa IV B – sala 21 – mgr Elżbieta Zając

Klasa V A – sala 6 – mgr Gabriela Kozner

Klasa V B – sala 18 – mgr Katarzyna Drużba

Klasa V C – sala 23 – mgr Maria Zielańska

Klasa VI A – sala 16 – mgr Magdalena Buczyńska

Klasa VI B – sala 15 – mgr Agnieszka Filar

Klasa VII A – sala 17 – mgr Bernardetta Juszczyk

Klasa VII B – sala komputerowa – mgr Janusz Stryczniewicz

Klasa VIII A – sala 19 – mgr Małgorzata Matelowska

Klasa VIII B – sala 25 – mgr Elżbieta Barć

  

Terminy konsultacji w roku szkolnym 2017/2018:

ELŻBIETA  BARĆ (j. angielski) – czwartek 14.20-15.05, sala 25

MAGDALENA  BUCZYŃSKA (j. angielski) – wtorek 14.20-15.00, pokój nauczycielski

KAROLINA  DZIADOWICZ-NOWAK (edukacja wczesnoszkolna) – wtorek 13.00-13.45, sala 6

ANNA  GAZDA (j. polski) – wtorek 12.45-13.20, sala 15

JOLANTA  HABRAT (edukacja wczesnoszkolna) – wtorek 14.15-15.00, sala 7

BERNADETTA  JUSZCZYK (wych. fizyczne) – środa 12.45-13.20, pokój nauczycielski

ZOFIA  LANGNER (edukacja wczesnoszkolna) – wtorek 11.30-12.25, pokój nauczycielski

MONIKA  MACULSKA    (j. polski) – środa 11.30-12.25, pokój nauczycielski

MAŁGORZATA  MATELOWSKA (j. polski) – poniedziałek 12.45-13.30, pokój nauczycielski

JOANNA  MAZUR (matematyka) – wtorek 12.45-13.20, sala 8

MARIOLA  MENDRALA (edukacja wczesnoszkolna) – środa 10.45-11.30, sala 21

Ks. LESZEK  NAWRACAJ (religia) – czwartek 9.50-10.35, pokój nauczycielski

NATALIA  NIEDZIELA muzyka) – środa 14.20-15.05, pokój nauczycielski

MAŁGORZATA  POLAŃSKA (edukacja wczesnoszkolna) – wtorek 13.30-14.15, pokój nauczycielski

JANUSZ  STRYCZNIEWICZ (informatyka) – czwartek 13.30-14.15, sala informatyczna

JUSTYNA  URBANIK (edukacja wczesnoszkolna) – piątek 14.20-15.05, sala 8

KATARZYNA  WARCHOŁ (edukacja wczesnoszkolna) – poniedziałek 11.30-12.25, pokój nauczycielski

SŁAWOMIR  WŁOCH (wych. fizyczne) – piątek 11.30-12.25, pokój nauczycielski

ELŻBIETA  ZAJĄC (przyroda) – piątek 12.45-13.20, sala 23

MARIA  ZIELAŃSKA (matematyka) – czwartek 11.30-12.25, sala 18

Z nauczycielami zatrudnionymi w naszej szkole w niepełnym wymiarze godzin proszę kontaktować się podczas zebrań indywidualnych lub po wcześniejszym ustaleniu indywidualnym.

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl