Zebrania rodziców

Wywiadówki, zebrania ogólne oraz spotkania indywidualne odbywają się o godz. 1700.

 

Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności.

 

Terminy spotkań w roku szkolnym 2019/2020:

10 września 2019 (wtorek) - zebranie ogólne - klasy IV-VIII

11 września 2019 (środa) - zebranie ogólne - klasy I-III

9 października 2019 (środa) - spotkania indywidualne (rodzic, uczeń, nauczyciel) - klasy I-VIII

5 listopada 2019 (wtorek) - zebranie ogólne - klasy IV-VIII

6 listopada 2019 (środa) - zebranie ogólne - klasy I-III

4 grudnia 2019 (środa) - spotkania indywidualne (rodzic, uczeń, nauczyciel) - klasy I-VIII

11 lutego 2020 (wtorek) - wywiadówka (klasy IV-VIII)

12 lutego 2020 (środa) - wywiadówka (klasy I-III)

10 marca 2020 (wtorek) - zebranie ogólne - klasy IV-VIII

11 marca 2020 (środa) - zebranie ogólne - klasy I-III

1 kwietnia 2020 (środa) - spotkania indywidualne (rodzic, uczeń, nauczyciel) - klasy I-VIII

5 maja 2020 (wtorek) - zebranie ogólne - klasy IV-VIII

6 maja 2020 (środa) - zebranie ogólne - klasy I-III

3 czerwca 2020 (środa) - spotkania indywidualne (rodzic, uczeń, nauczyciel) - klasy I-VIII

 

Spotkania z wychowawcami odbywają się w następujących salach:

Klasa I A – sala 6 (zebrania ogólne), pawilon (spotkania indywidualne) – mgr Mariola Mendrala

Klasa I B – sala 13 (zebrania ogólne), pawilon (spotkania indywidualne) – mgr Małgorzata Polańska

Klasa II A – sala 7 - mgr Jolanta Habrat

Klasa II B – sala 8 - mgr Karolina Dziadowicz-Nowak

Klasa III A – sala 5 – mgr Zofia Langner

Klasa III B – sala 4 – mgr Katarzyna Warchoł

Klasa IV A – sala 13 – mgr Joanna Kozicka

Klasa IV B – sala 21 – mgr Elżbieta Zając

Klasa V A – sala 6 – mgr Gabriela Kozner

Klasa V B – sala 18 – mgr Katarzyna Drużba

Klasa V C – sala 23 – mgr Maria Zielańska

Klasa VI A – sala 16 – mgr Magdalena Buczyńska

Klasa VI B – sala 15 – mgr Agnieszka Filar

Klasa VII A – sala 17 – mgr Bernardetta Juszczyk

Klasa VII B – sala komputerowa – mgr Janusz Stryczniewicz

Klasa VIII A – sala 19 – mgr Małgorzata Matelowska

Klasa VIII B – sala 25 – mgr Elżbieta Barć

  

Terminy konsultacji w roku szkolnym 2019/2020:

Elżbieta Barć – czwartek, lekcja 6, pokój nauczycielski

Magdalena Buczyńska – wtorek, lekcja 6, pokój nauczycielski

Katarzyna Drużba – środa, lekcja 8, pokój nauczycielski

Karolina Dziadowicz-Nowak – wtorek, lekcja 5, sala 8

Agnieszka Filar – środa, lekcja 3, pokój nauczycielski

Anna Gazda – wtorek, lekcja 5, pokój nauczycielski

Katarzyna Guzik – środa, lekcja 4, pokój nauczycielski

Jolanta Habrat – poniedziałek, lekcja 4, pokój nauczycielski

Bernadetta Juszczyk – czwartek, lekcja 4, pokój nauczycielski

Joanna Kozicka – piątek, lekcja 7, pokój nauczycielski

Gabriela Kozner – środa, lekcja 4, pokój nauczycielski

Zofia Langner – środa, lekcja 5, pokój nauczycielski

Beata Leniowska – środa, lekcja 4, pokój nauczycielski

Małgorzata Matelowska – piątek, lekcja 6, pokój nauczycielski

Mariola Mendrala – środa, lekcja 4, pawilon

Ks. Leszek Nawracaj – środa, lekcja 4,     pokój nauczycielski

Małgorzata Polańska – czwartek, lekcja 3, pawilon

Agnieszka Przybyłowska – piątek, lekcja 4, pokój nauczycielski

Janusz Stryczniewicz – czwartek, lekcja 8, pracownia komputerowa

Katarzyna Warchoł – poniedziałek, lekcja 5, pokój nauczycielski

Sławomir Włoch – wtorek, lekcja 5, pokój nauczycielski

Elżbieta Zając – środa, lekcja 5, sala 24

Maria Zielańska – piątek, lekcja 7, pokój nauczycielski

Dorota Zych – środa, lekcja 4, pokój nauczycielski

Marzena Żaromska – środa, lekcja 6, pokój nauczycielski

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl