Jesteśmy publiczną szkołą podstawową:

 • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę
 • rozwijającą dociekliwość poznawczą uczniów ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
 • przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność
 • tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli
 • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
 • otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z rodzicami.
 • Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną i twórczą.

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola Miejskiego Nr 4,
które wchodzi w skład naszego Zespołu Szkół.

Aktualności i wydarzenia

29 września - OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

29 września w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W tym dniu we wszystkich klasach uczniowie wysłuchali wybranych fragmentów literatury dla dzieci i młodzieży. Głośno czytali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Uczniom klas młodszych czytali starsi koledzy i koleżanki.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Informacje na temat warunków ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2020/21 znajdują się tutaj.

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KROŚNIE od 1 września 2020 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie, Nauczyciele !!!

1 września wracamy do szkoły. Zdecydowana większość wraca do szkoły po kilku miesiącach przerwy spowodowanej pandemią. Nauczanie zdalne, praca uczniów, wsparcie rodziców, zaangażowanie nauczycieli pozwoliła nam wszystkim z sukcesem zakończyć poprzedni rok szkolny.

Wszyscy cieszymy się na spotkanie w murach szkolnych. Musimy jednak pamiętać o tym, żeby zrobić wszystko, aby nauczanie stacjonarne trwało jak najdłużej, a najlepiej żeby wróciło na stałe. Nie do końca mamy na wpływ, ale nasze zachowania, przestrzeganie ustalonych procedur, troska o siebie oraz o innych znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa nas wszystkich.

Przygotowany Regulamin funkcjonowania szkoły, zawierający wiele nowych uregulowań, niestety również obostrzeń, pozwoli nam wszystkim, mam nadzieję, rozpocząć szczęśliwie nowy rok szkolny.

Najważniejsze zasady:

 1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci.
 2. Obowiązkiem rodziców i nauczycieli jest monitorowanie stanu zdrowia dzieci.
 3. W każdym przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka rodzic będzie informowany i zobowiązany do odbioru dziecka ze szkoły.
 4. Rodzice będą kontaktowali się ze szkoła głównie telefonicznie, drogą mailową oraz przez e-dziennik.
 5. Ze względu na niemożność zapewnienia dystansu społecznego uczniów w częściach wspólnych powinniśmy zakrywać usta i nos.
 6. Wszyscy musimy znać i stosować zapisy Regulaminu.

Bogatsi o doświadczenia zdalnego nauczania, zróbmy wszystko, aby nasze dzieci mogły uczyć się w formie stacjonarnej.

Teresa Janusz – dyrektor

Regulamin

I TAK SIĘ TRUDNO ROZSTAĆ...

W piątek, 26 czerwca 2020 r. w szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczniów.

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

W ostatnich miesiącach panująca na świecie pandemia z dnia na dzień zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy różne trudności dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość. Możemy śmiało ogłosić  nasz wspólny sukces dydaktyczny.

ZDALNE NAUCZANIE WEDŁUG VI b

Oto kilka prac podsumowujących okres zdalnego nauczania wykonanych na godzinie wychowawczej przez uczniów klasy VI b.

KANGUR MATEMATYCZNY

W dniach od 02.06. do 05.06 – w zależności od kategorii odbył się zdalnie Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny". 

ŻYCIE W OGRODZIE

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie zorganizował konkurs dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych pod hasłem "ŻYCIE W OGRODZIE".

 
1
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl