Aktualności i wydarzenia

SPOTKANIA Z POLICJANTEM

W październiku i listopadzie odbyły się prelekcje prowadzone przez policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie aspiranta sztabowego Jerzego Barczentewicza. Zajęcia w klasach IV- VIII dotyczyły zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, prawidłowego korzystania z autobusu, zachowania wobec osoby obcej. Podkreślono również znaczenie odblasków w podnoszeniu bezpieczeństwa wśród pieszych. W ramach promowania akcji „Bezpieczny pieszy” każdy uczeń otrzymał w prezencie odblask.

Dodatkowo w klasach IV – V Funkcjonariusz policji poruszył tematy dotyczące:
1. Zasad zachowania w przypadku spotkania nieznanego zwierzęcia.
2. Profilaktyki cyberbezpieczeństwa - rozmowy dotyczyły Internetu, jego dobrych i złych stron, ale przede wszystkim poruszały problem jak zachować się w sieci, aby być bezpiecznym w kontaktach społecznościowych i w trakcie zdobywania informacji w sieci.

Dla klas starszych VI-VIII prelekcje dotyczyły dodatkowo Odpowiedzialności karnej nieletnich – uczniowie zapoznani zostali z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjant uświadamiał młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związaną ze stosowaniem środków psychoaktywnych. Pouczył o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia publicznego i społecznego. Ponadto poruszony został temat bezpiecznego korzystania z Internetu, głównie ochrony prywatności w sieci oraz wzajemnego poszanowania.

Prelekcje poparte prezentacją multimedialną, z elementami dyskusji miały ciekawy przebieg i wzbudziły u uczniów duże zainteresowanie. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

B. Pigoń


 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl