Aktualności i wydarzenia

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Harmonogram zwrotu podręczników i książek

10 czerwca 2020 – środa:
godzina 14.00 – 15.30 - klasa VII a

15 czerwca 2020 – poniedziałek:
godzina 14.00 – 15.30  – klasa VII b

19 czerwca 2020 – piątek:
godzina - 13.30 - 14.00 - klasa VIII a – od numeru 1 do 11
godzina - 14.00 - 14.30 - klasa VIII a – od numeru 12 do 23
godzina - 14.30 - 15.00 - klasa VIII b – od numeru 1 do 12
godzina - 15.00 - 15.30 - klasa VIII a – od numeru 13 do 24

22 czerwca 2020 – poniedziałek:
godzina 13.00 -14.00 – klasa IV a
godzina 14.00 -15.00 – klasa IV b
godzina 13.00 - 15.00 - klasa V a

23 czerwca 2020 – wtorek:
godzina 13.00 - 14.00 - klasa V b
godzina 14.00 - 15.00 -  klasa V c

24 czerwca 2020 – środa:
godzina 13.30 -14.30 - klasa VI a
godzina 14.30 - 15.30 – klasa VI b

Można również przynosić  książki do biblioteki szkolnej we wcześniejszych terminach (codziennie w godzinach od 13.30. do 15.00)

Zasady zwrotu do biblioteki:

  1. Komplet podręczników ma być włożony do reklamówki.
    Na zewnątrz reklamówki w widocznym miejscu ma być przyklejona kartka z informacjami: imię, nazwisko, klasa, numer ucznia w dzienniku, liczba zwracanych podręczników.
  2. Książki z biblioteki trzeba przynieść w osobnym worku, również podpisanym: imię, nazwisko, klasa, numer ucznia w dzienniku, liczba zwracanych książek.
  3. Zniszczone lub zgubione podręczniki i książki należy odkupić i dołączyć do pakietu.

Uwagi
Podręczniki należy oddać w dobrym stanie. W trakcie epidemii COVID-19 nie będzie możliwości dokonania oceny ich stanu bezpośrednio podczas zwrotu (zostaną odłożone na czterodniową kwarantannę). Według regulaminu wypożyczania podręczniki należy chronić przed zniszczeniem. Czytelnik jest zobowiązany do podpisania podręcznika oraz przechowywania go w okładce. Nie wolno w nich niczego pisać, zaznaczać, naklejać, zaginać rogów itp. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część i należy ją zwrócić  wraz z podręcznikiem. Zgubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia go.
Ocena stanu książek oraz kompletność zwrotu zostanie dokonana w szkole po upływie kwarantanny. W przypadku zagubienia lub znacznego zniszczenia podręcznika albo książki rodzic/opiekun ucznia zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami biblioteki:
- p. wicedyrektor E. Dudek, tel. 13 43 209 15
- p. Anna Gazda e-mail: a.gazda@sp6krosno.pl lub komunikator dziennika elektronicznego


 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl