Aktualności i wydarzenia

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS I – III
  1. Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III będą uczyć się w trybie stacjonarnym.

  2. Bardzo proszę zapoznać się ze zaktualizowanym Regulaminem funkcjonowania szkoły i przestrzegać jego zapisów (zakładka „Zdalne nauczanie”).

  3. Stosowne oświadczenie (załącznik nr 1) o znajomości Regulaminu należy złożyć wychowawcy po powrocie do szkoły (można wydrukować i dostarczyć uzupełnione oświadczenie lub pobrać je w szkole do uzupełnienia).

  4. Godziny zajęć obowiązkowych i dodatkowych nie ulegają zmianie, obowiązuje dotychczasowy podział godzin.

  5. Dzieci zapisane do świetlicy będą mogły korzystać z opieki świetlicowej na dotychczasowych zasadach (określonych w Regulaminie).

  6. Od 18 stycznia uczniowie klas I – III będą mogli korzystać ze stołówki szkolnej.

Teresa Janusz – dyrektor szkoły


 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl