Promocja zdrowia - rok szkolny 2020/2021

Informacje pielęgniarki szkolnej
dla rodziców i uczniów
dotyczące pandemii COVID-19  

W związku z panującą sytuacją epidemiczną Rodzice i Pracownicy szkoły proszeni są o minimalizowanie kontaktów bezpośrednich w środowisku szkoły i zamienianie ich na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich z pielęgniarką należy stosować maseczkę ochronną.

Przed przyjściem do szkoły każdy uczeń powinien mieć zmierzoną w domu temperaturę i nie przychodzić do szkoły z objawami infekcji.

Dzieci w szkole muszą posiadać maseczkę do zasłaniania nosa i ust i zakładać ją  zgodnie z regulaminem szkoły w przestrzeniach wspólnych (np. korytarze, łazienki) oraz w gabinecie pielęgniarki. Noszenie maseczki pod nosem lub na brodzie nie spełnia żadnej funkcji ochronnej, ponieważ wirus przedostaje się do organizmu przez nos, usta i oczy. W związku z tym ograniczamy dotykanie twarzy i często myjemy i dezynfekujemy dłonie.

Do gabinetu pielęgniarki uczniowie mogą wchodzić tylko pojedynczo i zdezynfekować dłonie natychmiast po wejściu. W razie konieczności należy zaczekać  na swoją kolej zachowując dystans od innych osób.

W przypadku pojawienia się u ucznia objawów infekcji (katar, kaszel, gorączka, zaburzenia węchu i smaku, biegunka, wymioty, wysypka) pielęgniarka wykona pomiar temperatury ciała. Dziecko zostanie odizolowane od innych uczniów i pracowników szkoły w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatka) do momentu odebrania dziecka ze szkoły przez Rodzica/Opiekuna. Uczeń pozostanie w tym czasie pod obserwacją pielęgniarki lub pracownika szkoły z zachowaniem dystansu min. 2 m.

Zgodnie z rekomendacją Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dn. 8.09.2020 r do odwołania zawieszone zostaje wykonywanie zabiegów profilaktyki fluorkowej (fluoryzacja) na terenie szkoły.

  

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
„BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY”

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl