INFORMACJE

ZASADY KORZYSTANIA
Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

Zasady bezpieczeństwa

  • Z punktu obsługi czytelnika w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba.
  • Dystans pomiędzy oczekującymi musi wynosić minimum 2 m.
  • Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować dłonie.
  • Pracownicy i czytelnicy korzystający z biblioteki muszą mieć zakryte usta i nos oraz założone rękawiczki ochronne.
  • Zapewnia się regularne wietrzenie pomieszczeń biblioteki oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych - klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, w tym blatów.

  

Zasady korzystania z wypożyczalni

  • W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek, książki podaje bibliotekarz.
  • Czytelnicy mogą korzystać tylko z wypożyczeń na zewnątrz, czytelnia jest nieczynna do odwołania.
  • Książki zwracane przez czytelników zostaną poddane 4 dniowej kwarantannie, po tym okresie zostaną ponownie włączone
    do księgozbioru.

  

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 13.30 – 15.00

 

  

12.03.2020

Bardzo proszę Rodziców o potraktowanie czasu zawieszenia zajęć szkolnych jako okresu pozostania w domu i nie spotykania się w grupach, w tym na mieście, w galeriach handlowych czy innych miejscach.

Nauczyciele będą w miarę możliwości przygotowywali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i przesyłali je m.in. za pośrednictwem Dziennika elektronicznego. Proszę codziennie sprawdzać zapisy w komunikatorze i zachęcić dzieci do nauki.

Biorąc pod uwagę wagę zaistniałej sytuacji liczymy na Państwa odpowiedzialne i konsekwentne postępowanie w stosunku do Dzieci.

Teresa Janusz – dyrektor zespołu

  

11.03.2020

Informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. zajęcia w szkole i przedszkolu będą zawieszone.
W dniach 12 i 13 marca w miarę możliwości proszę zapewnić opiekę dzieciom w domu. Jeżeli nie ma takiej możliwości szkoła i przedszkole zapewni potrzebującym dzieciom opiekę w dniach 12,13 marca.

Bardzo proszę na bieżąco śledzić pojawiające się informacje.
Jednocześnie informuję, że zebrania z rodzicami w dniu 11 marca są odwołane.

Przesyłam również link ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący informacji na temat zawieszenia zajęć w związku z koronawirusem.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami.

Pozdrawiam. Teresa Janusz – dyrektor Zespołu Szkół

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl