PROMOCJA CZYTELNICTWA

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”
 Wisława Szymborska

Mając na uwadze fakt, jak ważne jest czytanie książek, podejmujemy wiele działań zachęcających Dzieci oraz Rodziców do wspólnego czytania. W szkole prężnie działa biblioteka, do której nasi najmłodsi uczniowie chętnie zaglądają i w której zawsze mogą liczyć na pomoc w wyborze lektury. Prowadzone jest także „ Koło czytelnicze ”, na którym nauczyciele zapoznają i wprowadzają dzieci w świat książek. W zeszłym roku odbyło się uroczyste „Pasowanie na Czytelnika”, w ramach którego wszystkie klasy prezentowały opracowywane przez siebie zadania, a pierwszoklasiści otrzymali karty biblioteczne. W klasach zorganizowane są kąciki czytelnicze, w których oprócz bajek, baśni i lektur pojawiają się książki wykonane własnoręcznie przez dzieci. Wychowawcy organizują różnego rodzaju konkursy, czytelnicze, literackie, recytatorskie czy też plastyczne zachęcające uczniów do sięgnięcia po lekturę. W szkole działa koło teatralne „Agrafka”, które kilka razy w roku wystawia spektakl dla swoich kolegów i koleżanek. Realizowany jest także program „Solilandia”. Dużym powodzeniem cieszy się akcja czytania w klasie przez Rodziców. Jako, że są oni najbliższymi osobami dla dzieci, stają się dla nich ogromnym autorytetem w rozbudzaniu zainteresowań czytelnictwem.

Dlaczego powinniśmy czytać?
Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć, rozbudza w dziecku ciekawość i zainteresowanie światem, co z kolei wpływa na uczenie się. Kształtuje wrażliwość moralną oraz pozytywny obraz siebie, uczy empatii oraz wspiera umiejętność rozwiązywania problemów.
Czytanie odpowiada również za budowanie szczególnego rodzaju więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi. Wspólne czytanie może być formą spędzania z dzieckiem wolnego czasu, wpływa na wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi.

„Czytaj dziecku 20 minut dziennie, codziennie.”

Karolina Dziadowicz-Nowak

RODZICE CZYTAJĄ DZIECIOM KSIĄŻKI

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl