DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 6 jest mgr Teresa Janusz

  

  • absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)
  • studia podyplomowe: nauczanie początkowe
  • studia podyplomowe: zarządzanie oświatą
  • studia podyplomowe: informatyka i technologie informacyjne w szkole
  • kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika
  • kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna
  • kurs kwalifikacyjny: bibliotekoznawstwo

 

 

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl