Pedagog szkolny

Pedagogiem szkolnym w naszej szkole jest
Pani mgr Barbara Pigoń.

Godziny pracy:

Poniedziałek:      8.00 – 12.30
Wtorek:               9.00 – 15.00
Środa:                 14.00 – 16.00
Czwartek:            8.00 – 15.00
Piątek:                  9.00 – 14.30

Drogi Uczniu!

Gabinet pedagoga szkolnego jest miejscem, gdzie możesz opowiedzieć o swoich problemach lub podzielić się uwagami na interesujący Cię temat.
Jeśli:

 • Odczuwasz potrzebę rozmowy na tematy, które Cię nurtują;
 • Potrzebujesz porady w sprawie budzącej w Tobie jakieś wątpliwości;
 • Poszukujesz rozwiązań trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś/aś

Serdecznie Cię do siebie zapraszam!

Drogi Rodzicu!

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka?
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych problemach?
 • Masz pytania dotyczące wyników nauczania dziecka i jego funkcjonowania w szkole?
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania?
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zgłosić?
 • Szukasz pomocy?

Zwróć się do pedagoga szkolnego! Zapraszam!!!

   

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie.

Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami, a także innymi lokalnymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.
Podstawowym celem działania pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wywiera wpływ na kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów. Swym działaniem stara się wyposażyć uczniów w umiejętność radzenia sobie z kłopotami i problemami dnia codziennego. Wpływa także na przygotowanie młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu rodziny i społeczeństwa.

Zadania pedagoga szkolnego:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom  oraz nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Rozwój i samodoskonalenie.
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl