Sprawdzian szóstoklasisty

Sprawdzian szóstoklasisty (test kompetencyjny) jest pierwszym poważnym sprawdzianem dla ucznia. Odbywa się w kwietniu, pod koniec nauki w VI klasie. Ocenia stopień przygotowania ucznia do podjęcia nauki w gimnazjum. Jego wynik nie decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu ucznia przez gimnazjum, lecz stanowi ważny wyznacznik przy wyborze gimnazjum jeśli uczeń wybiera gimnazjum spoza rejonu.

Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego 1 kwietnia 2015 r.

  

  

Do porównania wyników sprawdzianu służy skala staninowa.
Skala staninowa – wyniki ogółu uczniów uporządkowane są wg liczby uzyskanych punktów i połączone w dziewięć grup zgodnie z opisem dydaktycznym.

STANIN

OPIS DYDAKTYCZNY WYNIKU W SKALI STANINOWEJ

1

wynik najniższy

2

wynik bardzo niski

3

wynik niski

4

wynik niżej średniego

5

wynik średni

6

wynik wyżej średniego

7

wynik wysoki

8

wynik bardzo wysoki

9

wynik najwyższy

  

 Zestawienie wyników uczniów naszej szkoły w latach 2002 - 2013


Z powyższego zestawienia wynika, że uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie w sprawdzianach po szóstej klasie uzyskali na przestrzeni dwunastu lat następujące wyniki:
- w jednym roku wynik powyżej średniego
- trzykrotnie wynik wysoki
- na przestrzeni ośmiu lat wynik bardzo wysoki.

 

ROK 2014

Do  sprawdzianu klas szóstych przystąpiło 29 uczniów klasy VI a. Wszyscy uczniowie pisali test standardowy S-1.
Uczniowie otrzymali następujące wyniki (na 40 pkt. możliwych do zdobycia):

Klasa VI a – średnia liczba punktów: 27,1
SP nr 6 – średnia liczba punktów : 27,1
Gmina – średnia liczba punktów:  28,9
Województwo – średnia liczba punktów: 26,3
Kraj – średnia liczba punktów: 25,8
SP nr 6 (kwiecień 2013r) – średnia liczba punktów:  28,8

Warto podkreślić, że średnia ilość punktów, jaką otrzymali uczniowie szkoły ze sprawdzianu  w roku szkolnym 2013/2014, jest wyższa od średniej  województwa, kraju a niższa od wyniku uzyskanego przez szóstoklasistów w ubiegłym 2013 roku.

Średnia ilość punktów uzyskanych na tegorocznym sprawdzianie plasuje naszą szkołę w szóstym, wyżej średnim staninie.

  

ROK 2013

Do sprawdzianu klas szóstych przystąpiło 51 uczniów klas VI a i VI b.
Uczniowie otrzymali następujące wyniki (na 40 pkt. możliwych do zdobycia):

Klasa VI a – średnia liczba punktów: 27,6
Klasa VI b – średnia liczba punktów: 30,1
SP nr 6 – średnia liczba punktów: 28,8
Gmina – średnia liczba punktów: 28,8
Województwo – średnia liczba punktów: 24,3
OKE Kraków – średnia liczba punktów: 24,6
Kraj – średnia liczba punktów: 24,03
SP nr 6 (kwiecień 2012 r.) – średnia liczba punktów: 27,9

Warto podkreślić, że średnia ilość punktów, jaką otrzymali uczniowie szkoły ze sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013, jest wyższa od średniej województwa, kraju i od wyniku uzyskanego przez szóstoklasistów w ubiegłym 2012 roku.

Średnia ilość punktów uzyskanych na tegorocznym sprawdzianie plasuje naszą szkołę (podobnie jak w roku ubiegłym) w ósmym, bardzo wysokim staninie. Analizując wyniki szkoły w latach 2002 – 2013 można zauważyć, że utrzymują się one na bardzo wysokim poziomie.

 

ROK 2012

Do sprawdzianu klas szóstych przystąpiło 38 uczniów klas VI a i VI b.
Uczniowie otrzymali następujące wyniki (na 40 pkt. możliwych do zdobycia):

Klasa VI a – średnia liczba punktów: 30,5
Klasa VI b – średnia liczba punktów: 24,7
SP nr 6 – średnia liczba punktów: 27,9
Gmina – średnia liczba punktów: 25,6
Województwo – średnia liczba punktów: 23,0
OKE Kraków - średnia liczba punktów: 23,2
Kraj – średnia liczba punktów: 22,75
SP nr 6 (kwiecień 2011 r.) – średnia liczba punktów: 27,4

Warto podkreślić, że średnia ilość punktów, jaką otrzymali uczniowie szkoły ze sprawdzianu w roku szkolnym 2011/2012, jest wyższa od średniej gminy, województwa i kraju oraz nieznacznie wyższa od wyniku uzyskanego przez szóstoklasistów w ubiegłym 2011 roku.

Średnia ilość punktów uzyskanych na tegorocznym sprawdzianie plasuje naszą szkołę w ósmym, bardzo wysokim staninie.

 

ROK 2011

Do sprawdzianu klas szóstych przystąpiło 47 uczniów klas VI a i VI b.
Uczniowie otrzymali następujące wyniki (na 40 pkt. możliwych do zdobycia):

Klasa VI a – średnia liczba punktów: 26,8
Klasa VI b – średnia liczba punktów: 28,0
SP nr 6 – średnia liczba punktów: 27,4
Gmina – średnia liczba punktów: 27,8
Województwo – średnia liczba punktów: 25,8
OKE Kraków - średnia liczba punktów: 25,9
Kraj – średnia liczba punktów: 25,3
SP nr 6 (kwiecień 2010 r.) – średnia liczba punktów: 28,6

Warto podkreślić, że średnia ilość punktów, jaką otrzymali uczniowie szkoły ze sprawdzianu w roku szkolnym 2010/2011, jest wyższa od średniej województwa i kraju lecz niższa od wyniku uzyskanego przez szóstoklasistów w ubiegłym 2010 roku.

Średnia ilość punktów uzyskanych na tegorocznym sprawdzianie plasuje naszą szkołę w siódmym, wysokim staninie.

  

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl