Gimnastyka korekcyjna

Zadaniem gimnastyki korekcyjnej jest skorygowanie istniejących nieprawidłowości i zaburzeń w postawie ciała i przywrócenie, w miarę możliwości, prawidłowych warunków anatomicznych oraz niedopuszczenie do powstania wady postawy, gdy istnieją ku temu sprzyjające warunki.

Zakres realizowanego materiału:

  • ćwiczenia posturalnej reedukacji - wyrabianie odruchu przyjmowania prawidłowej postawy ciała
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe i rozciągające, wyrównujące dystonię mięśniową
  • ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione warunkujące stabilizację mięśniowo-więzadłową kręgosłupa
  • ćwiczenia przeciwdziałające wodom kończyn dolnych
  • gry i zabawy ruchowe wyrabiające nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego.

Na zajęcia gimnastyki korekcyjnej uczęszczają uczniowie z klas I-III, spotykamy się regularnie, ćwiczymy w salce do gimnastyki korekcyjnej, korzystamy z sali gimnastycznej doskonaląc elementy różnorodnych gier i zabaw, a gdy warunki atmosferyczne są nam przychylne, korzystamy z placu zabaw i boiska szkolnego. Stosujemy różnorodne metody pracy, wiele pomocy i przyborów, aby uatrakcyjnić ćwiczenia i zachęcić dzieci do wysiłku. Dzięki temu dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, często je współtworzą proponując własne ćwiczenia i zabawy.
Zachęcamy rodziców do obserwowania postawy ciała własnych dzieci, czuwania nad ich harmonijnym rozwojem.

 

gimnastyka korekcyjna dla klas I A i I B

środa lekcja 6

sala gimnastyki korekcyjnej

prowadzący: Sławomir Włoch

  

gimnastyka korekcyjna dla klasy I C

czwartek lekcja 5

sala gimnastyki korekcyjnej

prowadzący: Sławomir Włoch

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl