BEZPIECZNA +

W naszej szkole do końca grudnia br. realizowany jest program "BEZPIECZNA +". Celem programu jest wypracowanie postaw u uczniów dbania o bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo w sieci, w szkole, na lekcji, poza szkołą.

Bardzo ważnym jest wypracowanie u uczniów, postaw i działań, które pozwolą na dbanie o bezpieczeństwo zdrowia czy nawet życia drugiego człowieka.  Dlatego też do programu "BEZPIECZNA +" wpisane zostały zajęcia z udzielania I Pomocy Przedmedycznej.

Dla każdej z klas V i VI zaplanowany został 5-cio godzinny kurs teoretyczno-praktyczny, który prowadzi Instruktor Pierwszej Pomocy Pani Justyna Puchyrska.

W dniu 17 listopada 2016 kurs odbył się dla klasy V a. Zajęcia dla klas V b, VI a, VI b  odbędą się kolejno 24.11.2016, 8.12.2016 i 15.12.2016.

Grzegorz Urbanek

MIKOŁAJKI NA SPORTOWO

W ramach programu "BEZPIECZNA +", w pierwszym tygodniu grudnia odbyły się imprezy sportowe pod hasłem: "Mikołajki na sportowo".

Dzieci klas młodszych rywalizowały w konkurencjach sportowych w dniu 6 grudnia, klasy starsze 9 grudnia. Rywalizacja przebiegała w świątecznej, zabawowej atmosferze. Dzieci doskonale zachowywały zasady bezpieczeństwa w trakcie konkursów, dbając o zdrowie własne i innych uczestników zawodów. W klasach młodszych rywalizowały z sobą odziały. Pojedynki klas pierwszych i trzecich zakończyły się remisami, natomiast w klasach drugich I miejsce zajęła klasa II b, klasy II a i II c  zajęły ex aequo II miejsce.

W klasach IV –VI rywalizacja przebiegała w dwóch grupach. Część klasy uczestniczyła w Turnieju "Rzucanki Siatkarskiej", część w grach i zabawach sprawnościowych. Najlepszy wynik w obu konkurencjach osiągnęła klasa V a. Wszystkie klasy otrzymały mikołajkowe prezenty, a klasa V a puchar zwycięzcy I Turnieju Mikołajkowego.

Bernardetta Juszczyk
Sławomir Włoch
fot. Jolanta Habrat, Małgorzata Polańska

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

W obecnym XXI wieku bezpieczeństwo w sieci jest bardzo ważne i istotne. Internet oferuje nam wiele udogodnień, rozrywek, możliwości rozwoju, ale niestety posiada też swoje ciemne strony. Przykładem mogą być popularne ostatnimi czasy portale społecznościowe, na których to umieszczamy swoje dane osobowe  oraz często prywatne informacje, którymi to niechętnie podzielilibyśmy się z nieznajomym, jednak w Internecie nie mamy problemu z podzieleniem się nimi. Ważne jest aby osoby niepowołane nie miały dostępu do ważnych informacji. Warto zdawać sobie sprawę, iż osoba młoda (dziecko) częściej nie zdaje sobie sprawy z masy niebezpieczeństw jakie niesie buszowanie w sieci. Zagrożenia dla dziecka, które są powszechnym zjawiskiem to między innymi: fałszywe osoby na czatach  (portalach) społecznościowych, strony z treściami nieodpowiednimi dla dzieci, uzależniające gry pełne przemocy i brutalności, emaile z wirusami, oszuści na aukcjach internetowych oraz pogorszenie sprawności fizycznej przez nadużywanie komputera.  

Niestety większość rodziców nie zdaje sobie sprawy co dokładnie robią ich pociechy podczas „surfowania po Internecie”.  Aby odpowiednio zabezpieczyć się przed tego typu sytuacjami poniżej zamieszczono kilka wskazówek dla rodziców, które ułatwiają i zapewniają bezpieczne korzystanie z sieci przez dzieci i nastolatków.

1.    Używanie programów z funkcją kontroli rodzicielskiej.
Programy te działają na zasadzie filtrowania stron WWW, w przypadku nieodpowiednich treści powodują całkowitą blokadę dostępu do strony. Przykładowe programy to między innymi:
a)    Beniamin
•    do pobrania na https://beniamin.pl/index.html
•    wersja demo dostępna na 14 dni
•    roczna licencja na 1 stanowisko 45 zł
•    „System śledzi strony internetowe, które odwiedza użytkownik oraz jego działania w sieci, pod kątem dostępu do niepożądanych treści, na przykład stron o tematyce erotycznej. Program powstał pierwotnie z myślą o najmłodszych użytkownikach Internetu, jednak dzięki rozbudowanej konfiguracji może być również użyty w firmach i instytucjach, do aktywnego kontrolowania dostępu do Internetu”.

b)    Opiekun dziecka w Internecie
•    http://www.opiekun.com/
•    roczna licencja na 1 stanowisko 39zł
•    wersja demo dostępna  na 30 dni
•    „Jego zadaniem jest filtrowanie szkodliwych treści podczas korzystania przez dzieci z Internetu. Dzięki niemu bez obaw możesz pozwolić dziecku korzystać z Internetu nawet pod Twoją nieobecność.  Programy do kontroli rodzicielskiej, filtrujące szkodliwe treści, skutecznie wspomagają rodziców w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom.”

c)    Strażnik Ucznia
•    http://straznikucznia.pl/
•    wersja demo dostępna na 20 logowań
•    roczna licencja na l stanowisko 45zł
•    „Nasz program zapewnia kompleksową i skuteczną ochronę dziecka przed niepożądanymi treściami w Internecie. W domu, szkole czy w bibliotece otrzymujesz pewność, że korzystająca z komputera pociecha pozostaje całkowicie bezpieczna. Treści pornograficzne, wulgarny język, strony promujące przemoc, złośliwe oprogramowania to zagrożenia, na które w sieci może natknąć się każdy”

Oprócz tego coraz większą popularnością cieszą się urządzenia sieciowe z wbudowana funkcja kontroli rodzicielskiej (np. router AC1200 Archer C50)
W urządzeniach tego typu należy podać adres MAC urządzeń w których dostęp do Internetu będzie możliwy tylko w określonych godzinach .

2.    Towarzyszenie dziecku podczas korzystania z Internetu, oglądania filmów, wybór wartościowych gier komputerowych.

3.    Ustalenie wspólnie z dzieckiem zasady korzystania z Internetu, w tym limit godzinowy.

4.    Uświadomienie dziecku, iż nie wszystkie strony internetowe zawierają wiarygodne informacje i nie zawsze w sposób prawdziwy  przedstawiają rzeczywistość.
Stosując się do powyższych zaleceń nie można zapomnieć, iż rozmowa z dzieckiem jest niezaprzeczalnie rzeczą niezastąpioną. Żadne działanie kontrolujące nie będzie przynosiło pożądanych skutków jeśli rodzic nie przygotuje dziecka do bezpiecznego korzystania             z zasobów Internetu. Ważne jest też towarzyszenie dziecku w odkrywaniu nieograniczonych zasobów sieci i niebezpiecznych sytuacji, które mogą się pojawić w sieci.
Pamiętajmy, że nadmierne i nieprawidłowe korzystanie z Internetu wpływa negatywnie na zdrowie naszych dzieci, zarówno psychiczne jak i fizyczne!

* Rodzice, którzy zostali  zainteresowani pogłębieniem wiedzy w tym zakresie mogą skorzystać  bezpłatnych publikacji m.in.: wydane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet) kompendium „Bezpieczeństwo dzieci online” (http://fdn.pl/kompendium).

Opracowanie: Joanna Mazur

 

EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zagrożenia internetowe – wyzwanie dla współczesnej edukacji

Dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy centrum rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania. Dlatego kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym. Współcześnie dostępne media poszerzają i przeobrażają przestrzeń życia dzieci i młodzieży, nadając dzieciństwu inną jakość. Czy wpływ ten ma charakter pozytywny?. Wyniki badań pokazują, że nie zawsze. Wskazują, że współczesną areną dla zjawisk zagrażających bezpieczeństwu najmłodszych w coraz większym stopniu staje się cyberprzestrzeń. Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się także skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci. Korzystanie z Internetu przez dzieci może wiązać się z następującymi kategoria-mi zagrożeń: – kontakt z niebezpiecznymi treściami, – kontakty z niebezpiecznymi osobami, – przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc), – uzależnienie od Internetu.

Niebezpieczne treści

Dzieci korzystające z Internetu narażone są na kontakt z materiałami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich psychikę. Do niebezpiecznych treści zalicza się filmy, zdjęcia lub teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc, promujące niezdrowe postawy i zachowania, tj. hazard, używki, anoreksję, uczestnictwo w sektach itp. Cześć tych materiałów publikowanych jest w sieci nielegalnie (pornografia dziecięca, rasizm), inne – mimo wysokiej szkodliwości dla najmłodszych internautów – rozpowszechniane są zgodnie z prawem. Niebezpieczne treści występują w Internecie w ogromnej liczbie. Materiały pornograficzne to najczęstsza kategoria treści publikowanych w tym medium, na które młodzi internauci trafiają coraz częściej zazwyczaj przypadkowo! Powszechność kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treściami potwierdzają badania.

Skala zagrożenia

• 71% dzieci natrafiło w Internecie na materiały pornograficzne (63% przypadkowo).
• 51% dzieci napotkało materiały z brutalnymi scenami przemocy (61% przypadkowo).
• 28% dzieci trafiło na materiały propagujące przemoc i nietolerancję(74% przypadkowo).

Niebezpieczne kontakty

Zdecydowana większość młodych internautów korzysta z komunikatorów, czatów i portali społecznościowych. Dzieci zawierają w ten sposób nowe znajomości, co naraża je na możliwość kontaktów z niebezpiecznymi osobami. Przez swoją niewiedzę i łatwowierność młodzi internauci niejednokrotnie stają się ofiarami przestępstw z użyciem sieci: oszustw, wyłudzeń, włamań komputerowych i innych. Dzieci często podają obcym w sieci prywatne informacje oraz umawiają się z osobami poznanymi w Internecie na spotkania w rzeczywistym świecie. O internetowych znajomościach dzieci często nie informują nikogo, udając się na nie w pojedynkę lub z inną osobą nieletnią. Jest to szczególnie niebezpieczne w związku z coraz częstszym uwodzeniem w sieci.

Skala zagrożenia

• Ponad 90% młodych internautów korzysta z serwisów komunikacyjnych.
• 68% dzieci korzystających z Internetu otrzymało propozycję spotkania od osób poznanych w sieci. 44,6% z nich skorzystało z ta-kiej propozycji.
• Jedynie 23,6% dzieci informuje rodziców o spotkaniach z osobami poznanymi w sieci.
• Połowa dzieci spotyka się z internetowymi „znajomymi” w pojedynkę.

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak np.: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe itd. Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.

Skala zagrożenia

• 47% młodych internautów doświadczyło w sieci wulgarnego wyzywania.
• 21% dzieci korzystających z Internetu doznało poniżania, ośmieszania i upokarzania.
• 29% dzieci deklaruje, że ktoś w sieci podawał się za nie wbrew ich woli.
• 16% młodych internautów doświadczyło straszenia i szantażowania.
• 14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu lub GSM kompromitujących je materiałów.

Uzależnienie od Internetu

Problem ten dotyczy rozmaitych aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne i sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych. Może prowadzić także do uzależnienia od tego medium. O problemie uzależnienia od Internetu mówiło się do niedawna przede wszystkim w odniesieniu do osób dorosłych. Tymczasem praktyka szkół oraz organizacji pracujących z dziećmi i zajmujących się bezpieczeństwem dzieci w Internecie pokazuje, że problem ten coraz częściej dotyczy również dzieci. Wiąże się to z coraz większą dostępnością mediów elektronicznych dla najmłodszych, powszechnością dostępu do sieci oraz coraz atrakcyjniejszą ofertą Internetu. Zjawisko uzależnienia od sieci wydaje się być związane przede wszystkim z grami sieciowymi, które w ostatnim czasie cieszą się wśród dzieci i młodzieży olbrzymią popularnością.

Skala zagrożenia

Co prawda nie ma w Polsce badań wskazujących wprost na skalę problemu uzależnień od Internetu, ale dane dotyczące sposobów korzystania przez dzieci z tego medium wskazują duży potencjał tego problemu.
• W Polsce z Internetu korzysta 89% dzieci.
• Dzieci spędzają w sieci coraz więcej czasu. Od 2006 do 2007 r. średni czas poświęcany miesięcznie na korzystanie z Internetu wzrósł z 15 godzin 56 minut do 24 godzin 27 minut.
• Niemal co drugie dziecko (45%) korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie.
• 70% internautów w wieku 7–14 lat korzysta z możliwości grania online. Wzrastający poziom zagrożeń i skala niebezpiecznych sytuacji doświadczanych przez dzieci to tendencja niepokojąca. Współczesny młody człowiek żyje w otaczającej go przestrzeni medialnej, w której osoby dorosłe są częstokroć jedynie gośćmi czy wizytatorami – mniej zorientowanymi w obsłudze i potencjale elektronicznych mediów. Ten deficyt technicznych kompetencji dorosłych daje młodym ludziom zdecydowaną przewagę nad swoimi nauczycielami i rodzicami w sieci, utrudniając komunikację międzypokoleniową, a zwłaszcza rozmowy o Internecie. Sprawia to, że w trudnej sytuacji dzieci i młodzież w pierwszej kolejności szukają wsparcia u rówieśników. Rodzice czy pedagodzy o niebezpiecznych sytuacjach dowiadują się niezmiernie rzadko. Dlatego też przed rodzicami i szkołą stoi zadanie wzbogacenia dotychczasowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży o brakujący i bardzo ważny, nowy wymiar ochrony przez zagrożeniami wynikającym z korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologii. Potrzeba ta dostrzeżona została m.in. przez resort edukacji, czego efektem jest dużo większy zakres problematyki bezpieczeństwa dzieci w sieci w zreformowanej podstawie programowej obowiązującej od września 2009 r. Tematyka ta od kilku lat jest również przedmiotem troski organizacji społecznych oraz przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. Najszerszą ofertę w tym zakresie przygotowała Fundacja Dzieci Niczyje w ramach prowadzonej od 2005 r. kampanii Dziecko w Sieci.

Na podstawie pracy Julii Barlińskiej
Janusz Stryczniewicz

 

PRAWA AUTORSKIE

Prawo autorskie to zbiór norm prawnych, których celem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. W znaczeniu podmiotowym to ogół praw  przysługujących autorowi utworu, które upoważniają go do decydowania o eksploatacji utworu i czerpaniu z niej korzyści ekonomicznych. Prawo autorskie dotyczy zarówno kwestii związanych z samym autorstwem, jak i związanych z monopolem praw majątkowych na rzecz autora. Dlatego też prawa autorskie dzielą się na dwa podstawowe rodzaje: prawa osobiste i prawa majątkowe. Prawa osobiste twórcy zwane są prawami „ojcostwa utworu” i nigdy nie wygasają. Prawo to nigdy nie wygasa i jest niezbywalne, nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę. W przeciwieństwie do nich prawa majątkowe są zbywalne i dziedziczne lecz wygasają z upływem określonego czasu. Prawo autorskie zabrania dokonywania bez zgody autora skrótów, przekształceń, przekładów itp. Strzeże więc przed przypisywaniem sobie autorstwa cudzego dzieła czyli plagiatem. Prawo autorskie w Polsce reguluje przyjęta w 1994 roku (a następnie nowelizowana) ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Należy także podkreślić, iż Internet oraz inne media nie są wyłączone spod przepisów ustawy o prawie autorskim. Działania, które są plagiatem to np: przywłaszczenie cudzego tekstu i podpisanie go własnym nazwiskiem, wplatanie do własnych tekstów twórczych fragmentów cudzych tekstów jako własnych (fragmenty te powinny być ujęte w cudzysłów oraz właściwie opisane), zamieszczenie cudzego tekstu bez zgody autora.

Licencje  

Aby uniknąć niepotrzebnego łamania praw autorskich należy postarać się o licencję. Licencja to dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z utworu. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu. Wyróżnia się licencje: pełną, wyłączną, niewyłączną, otwartą, przymusową oraz sublicencje.
Przykładami mogą być:

  • Freeware – licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego. Czasami licencja freeware może zawierać dodatkowe ograniczenia (np. część freeware jest całkowicie darmowa jedynie do użytku własnego).
  • Trial/demo – rodzaj licencji na programy komputerowe polegający na tym, że można go używać przez z góry ustalony czas (od 7 do 90 dni). Programy na tej licencji są w pełni funkcjonalne. Po upływie ustalonego czasu, zgodnie z licencją wymagane jest uzyskanie wersji pełnej program albo usunięcie go z dysku twardego.
  • Shareware – rodzaj oprogramowania zamkniętego, które jest bezpłatnie rozpowszechniane i którego kopiami wolno się dzielić, jednak korzystanie z jego pełnej funkcjonalności wymaga wniesienia określonych opłat po pewnym okresie użytkowania lub zakupu licencji.

Znaki ochronne

Na utworach umieszcza się rożne symbole aby określić prawa własności

  • Symbol © (copyright) oznacza zastrzeżenie prawa autorskiego, obok znaku © powinno znajdować się wskazanie uprawnionego z tytułu prawa autorskiego i roku pierwszej publikacji utworu,
  • Symbol ® (reserved) to zastrzeżenie znaku towarowego,
  • Symbol ™ (trademark) to znak towarowy (handlowy) właściciela produktu.

Dozwolony użytek

Przepisy o dozwolonym użytku mają duże znaczenie, pozwalają bowiem legalnie, a zarazem nieodpłatnie, wykorzystywać cudze osiągnięcia intelektualne i artystyczne. Dozwolony użytek utworu, zwany jest inaczej „licencją ustawową”. Oznacza darmowe korzystanie z utworów, w przypadku których normalnie twórcy należałaby się korzyść ekonomiczna i niezbędna byłaby zgoda samego autora. Prawo autorskie w kilku przypadkach stanowi inaczej, zezwalając np. instytucjom naukowym i oświatowym w tym bibliotekom, szkołom, archiwom itp. nieodpłatnie korzystać z utworów w konkretnych sytuacjach.

Osobisty użytek

Zakres użytku prywatnego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg „osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskim”. Warunkiem legalności takich działań jest jednak spełnienie kilku warunków. Korzystać można tylko z rozpowszechnionego legalnie utworu, czyli takiego, który został udostępniony publicznie zgodnie w wolą autora. Oprócz tego z wybranego utworu korzystamy wyłącznie w celu niezarobkowym czyli do osobistego użytku. Co ciekawe, z zasad dozwolonego użytku osobistego są wyłączone programy komputerowe, co oznacza, że kopii programów nie wolno wypożyczać czy odstępować nawet rodzinie i znajomym, chyba że licencja jego użycia na to wyraźnie zezwala.

Odpowiedzialność prawna

Naruszenie praw autorskich powoduje powstanie roszczeń po stronie osoby uprawionej – twórcy albo osoby, która nabyła prawa na podstawie umowy (np. umowy licencyjnej wyłącznej) albo prawa te odziedziczyła. Za naruszenie praw autorskich obowiązująca ustawa przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności prawnej. Pierwszą jest odpowiedzialność cywilna. Osoba, której prawa zostały naruszone, może domagać się naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo dwukrotności, a w przypadku zawinionego naruszenia – trzykrotności wynagrodzenia należnego tytułem udzielenia zgody na korzystanie z utworu. Sąd może także nakazać zapłatę dodatkowej kwoty na Fundusz Promocji Twórczości. Osobnym rodzajem odpowiedzialności jest odpowiedzialność karna. Polska ustawa z 1994 roku określa szereg typów przestępstw, w których dobrem chronionym są prawa autorskie  i pokrewne.

Opracowanie: Joanna Mazur

   

SERWISY INTERNETOWE PRZEDSTAWIAJĄCE PROBLEM CYBERPRZEMOCY ORAZ ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

Serwis programu Dziecko w Sieci Fundacji Dzieci Niczyje poświęconego problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  w Internecie. Skierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak również do ich rodziców i nauczycieli oraz specjalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa dzieci online.

www.dzieckowsieci.pl

Strona związana z kampanią Dziecko w Sieci i innymi projektami realizowanymi przez Fundację Dzieci Niczyje na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Podstawowym celem strony jest zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z Internetu. Na stronie wiele uwagi poświęcono problemowi cyberprzemocy. Strona podzielona jest na 5 części. Pierwsza skierowana jest do dzieci, które znajdą tu podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz odnośniki do materiałów multimedialnych oraz innych serwisów dziecięcych poświęconych problematyce bezpieczeństwa online. W kolejnej sekcji rodzice znajdą informacje na temat podstawowych aktywności dzieci i młodzieży w Internecie, porady, jak rozmawiać z dziećmi oraz jak postępować w przypadku, gdy ich dziecko doświadczyło lub doświadcza cyberprzemocy. Nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi mają możliwość pobrania ze strony scenariuszy zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na stronie znajduje się też platforma e-learning, na której udostępniane są kursy o tematyce bezpieczeństwa w sieci. Dział „O problemie” zawiera charakterystykę problematyki podejmowanej w ramach programu Dziecko w Sieci. Znajdują się w nim podstawowe informacje na temat Internetu, artykuły i badania, wykłady, słowniczek pojęć internetowych, a także informacje, jak reagować w przypadku zauważenia zagrożenia dzieci w Internecie. W ostatniej części znajdują się informacje na temat kampanii medialnej i innych projektów realizowanych w ramach programu Dziecko w Sieci.

www.saferinternet.pl

Strona programu Saferinternet.pl – polskiej edycji programu Komisji Europejskiej Safer Internet, realizowanego przez narodowe konsorcjum FDN-NASK. Znajdują się na niej informacje o dotychczas zrealizowanych oraz planowanych w ramach programu przedsięwzięciach związanych z problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, jak obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, konferencje, szkolenia, kampanie medialne itp.
Na stronie znaleźć można także liczne raporty, analizy, relacje z konferencji oraz odnośniki do innych projektów realizowanych w ramach programu.

www.sieciaki.pl


to serwis dla dzieci mający na celu edukację najmłodszych internautów w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci. Projekt powstał z myślą o 9–14-latkach. Jego fabuła opowiada o przygodach grupy Sieciaków, czyli dzieci o specjalnych internetowych umiejętnościach, znających zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. Sieciaki z pomocą robota Netrobiego walczą z internetowym złem, którego uosobieniem są Sieciuchy. Atrakcyjna szata graficzna, wiele materiałów multimedialnych, ciekawe konkursy z nagrodami i inne atrakcje mają na celu zachęcenie dzieci do regularnego korzy-stania z serwisu. Projekt Sieciaki.pl realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu Saferinternet.pl.

www.cyberprzemoc.pl

Strona dla młodzieży poświęcona problemowi przemocy rówieśniczej w Internecie. Serwis powstał w ramach kampanii społecznej Komisji Europejskiej Keep it fun, Keep Control, realizowanej w Polsce w ramach programu Saferinteret.pl pod hasłem Baw się w Sieci. Bezpiecznie. Użytkownicy serwisu znajdą w nim przekazy reklamowe oraz materiały multimedialne dotyczące przemocy rówieśniczej w sieci, zasady bezpieczeństwa i informacje o tym, jak reagować na cyberprzemoc.

www.helpline.org.pl

Serwis internetowy projektu Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Orange, realizowanego w ramach programu Saferinternet.pl. Celem Helpline.org.pl jest niesie-nie pomocy młodym Internautom, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia w Internecie lub korzystając z telefonów komórkowych. Strona skierowana jest do dzieci, młodzieży, rodziców i profesjonalistów. Na stronie prezentowane są trzy możliwe sposoby kontaktu z konsultantami Helpline.org.pl: rozmowa za pomocą livechatu, drogą mailową (helpline@helpline.org.pl) oraz telefoniczną pod bezpłatnym numerem 0 800 100 100. Ponadto dzieci i młodzież znajdą porady, jak unikać niebezpiecznych sytuacji w sieci oraz co zrobić w przypadku wystąpienia zagrożenia. Z kolei rodzice dowiedzą się, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi, aby uświadomić im niebezpieczeństwa wynikające z nierozważnego korzystania z Internetu, oraz znajdą po-rady, jak postępować, gdy ich dziecko znalazło się w sytuacji zagrożenia. Profesjonaliści natomiast uzyskają informację, jak pomóc swoim podopiecznym i ich rodzinom. W każdej części znajduje się lista polecanych stron internetowych o tematyce bezpieczeństwa w Internecie, odpowiednich dla każdej z grup.

www.dyzurnet.pl

Serwis internetowy projektu Dyżurnet.pl, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści znalezionych w Internecie. Projekt powołany został przez NASK i funkcjonuje w ramach programu Safer Internet w Polsce. Do zadań Dyżurnet.pl należy m.in.: analiza treści wskazanych przez użytkowników, wykonanie dokumentacji technicznych, przesłanie informacji do policji, prokuratury, administratorów serwisów internetowych, czy też zagranicznych punktów kontaktowych. Nielegalne treści znalezione w Internecie można zgłaszać do Dyzurnet.pl za pomocą formularza na stronie www.dyzurnet.pl lub nagrywając wiadomość pod numerem 0801 615 005.

www.cyberbullying.org

Strona w języku angielskim – pierwsza poświęcona problemowi cyberprzemocy, założona przez Billa Belsey’a, kanadyjskiego nauczyciela, prezydenta organizacji Bullying.org. Na stronie dostępna jest definicja cyberprzemocy oraz przykłady tego typu sytuacji. Autor strony podaje konkretne sposoby na radzenie sobie z cyberprzemocą oraz przytacza szereg informacji dotyczących tego problemu wraz z linkami do najnowszych artykułów oraz badań.

www.stopcyberbullying.org

Amerykańska strona opisująca problem przemocy rówieśniczej w sieci. Na stronie można skontaktować się droga mailową z Parry Aftab, prawniczką oraz światową ekspertką w dziedzinie przestępstw w Internecie. Strona stopcyberbullying.org podzielona jest na kilka części, a każda z nich zawiera informacje związane z cyberprzemocą, jak definicje, formy, przyczyny czy sposoby radzenia sobie z problemem. Poza tym w serwisie podane są informacje na temat cyberprzemocy – jak ją rozpoznać i jak jej zapobiegać dla dzieci w trzech przedziałach wieku (7–10 lat, 11–13 lat, 14–17 lat). Dzieci mogą się tam również zapoznać z zasadami netykiety. Na stronie znajdują się działy przeznaczone dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Na podstawie opracowania
Marcina Laskowskiego /Wydział Informacji PBW/
Janusz StryczniewiczWARTO PRZECZYTAĆ:

Jacek Pyżalski "AGRESJA ELEKTRONICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY"

Michel Walrave, Wannes Heirman "SKUTKI CYBERBULLYINGU - OSKARŻENIE CZY OBRONA TECHNOLOGII?"

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie - reagowanie. GRY KOMPUTEROWE

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie - reagowanie - cyberprzemoc. Cz.II

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie - reagowanie. SEXTING

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl