CHROŃMY DZIECI

MATERIAŁY I SCENARIUSZE EDUKACYJNE
DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ RODZICÓW
na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą w Internecie

  

Broszura "Mama, tata, tablet"

Adresaci: rodzice i opiekunowie dzieci w wieku 0-12.

Materiały edukacyjne związane z kampanią "Mama, tata, tablet".

Broszura "Mama, tata, tablet" – plik PDF /2,6 MB/

  

  

Film "Homo Tabletis"

Adresaci: rodzice i opiekunowie dzieci w wieku 0-12

Film kampanii "Mama, tata, tablet"

Film "Homo Tabletis" – plik MP4 /20MB

  

  

Scenariusz zajęć "Chronimy dzieci" /6-9 lat/

Adresaci: dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat)

Czas trwania: 180 minut

Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą

Prowadzący: najlepszymi realizatorami tych zajęć będą osoby posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy)

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie
 • rozwijanie umiejętności identyfiacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających
 • przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji
 • dostarczenie informacji dotyczących prawa do zapewnienia pomocy w trudnych sytuacjach.

Metody: zajęcia prowadzone są w formie zabawowej przy wykorzystaniu takich form pracy, jak: dyskusja, praca w parach, elementy zabaw ruchowych, rysunek

Wymagany sprzęt: tablica/flpchart, komputer/rzutnik/telewizor umożliwiający wyświetlenie prezentacji PowerPoint, materiały udostępnione w załącznikach

Liczba uczestników: klasa

Scenariusz Chronimy dzieci 2 – plik PDF /5,6 MB/

  

  

Scenariusz zajęć "Chronimy dzieci" /10-12 lat/

Adresaci: dzieci w klasach 4-6 szkoły podstawowej (10-12 lat)

Czas trwania: 315 minut

Cel: przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach zagrożenia przemocą

Prowadzący: najlepszymi realizatorami zajęć będą osoby posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy)

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie
 • rozwijanie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających
 • rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych
 • dostarczenie informacji dotyczących możliwości uzyskiwania pomocy w trudnych sytuacjach
 • wzmocnienie osobistych czynników chroniących: umiejętności rozpoznawania emocji, samooceny, asertywności.

Metody: zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu takich form pracy, jak: dyskusja, burza mózgów, praca w parach i grupach, rundka, odgrywanie scenek, analiza historii, prace plastyczne, mini wykłady i podsumowania.

Wymagany sprzęt: tablica/flipchart, komputer/rzutnik/telewizor umożliwiający prezentację PowerPoint, materiały udostępnione w załącznikach

Liczba uczestników: klasa

Scenariusz zajęć Chronimy dzieci 3 /2,6 MB/

  

  

SiecioSzkoła 8: "Cyberprzemoc"

Scenariusz zajęć

Adresaci: uczniowie klas I-IV szkół podstawowych

Czas trwania: 2 x 45 minut

Cel: podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy oraz radzenia sobie z problemami związanymi z agresją w internecie.

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie uczniów z definicją przemocy elektronicznej
 • przybliżenie uczniom zasad postępowania w trudnych sytuacjach online.

Wymagane materiały: komputer nauczyciela (ewentualnie dodatkowo projektor i ekran), komputery dla uczniów, dostęp do internetu.

Metody: ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, quizy, pokaz filmowy, prezentacja audycji radiowej

Liczba uczestników: 25 osób

scenariusz SiecioSzkoła: Cyberprzemoc - plik PDF /1,6 MB/

linki do lekcji 8 - plik PDF /0,4 MB/:

  

  

Scenariusz zajęć "Lekcja bezpieczeństwa"

Adresaci: uczniowie klas V-VI szkół podstawowych i klas I gimnazjów

Czas trwania: 45 minut

Cel: podwyższenie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń prywatności w sieci.

Prowadzący: nauczyciele, pedagodzy i inne osoby, które w swojej codziennej pracy mają kontakt z dziećmi w wieku 11-13 lat. Lekcje mogą być również prowadzone przez studentów pedagogiki lub psychologii.

Cele szczegółowe: podwyższenie poziomu wiedzy uczniów na temat konsekwencji nierozważnych działań online, zasad bezpiecznego korzystania z sieci, możliwych sposobów reagowania w sytuacji zagrożenia prywatności online.

Wymagany sprzęt: odtwarzacz DVD lub komputer, projektor lub telewizor

pliki do pobrania:

Scenariusz Lekcja bezpieczeństwa  plik PDF /2,5MB/

Film Historia Kamy – plik MP4 /2,5MB/

  

  

Scenariusz zajęć "Sieciaki"

Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych

Czas trwania: 2x45 minut lub 45 minut

Cel: podniesienie poziomu świadomości o zagrożeniach, jakie niesie internet, dostarczenie wiedzy na temat możliwości radzenia sobie z nimi.

Prowadzący: wychowawca, nauczyciel informatyki.

Cele szczegółowe: podniesienie poziomu wiedzy o tym, jak zachować się w krytycznej sytuacji, podniesienie poziomu świadomości, gdzie można szukac pomocy, podniesienie poziomu wiedzy na temat zasad bezpiecznego używania internetu.

Metody: burza mózgów, dyskusja, konkurs

Wymagany sprzęt: odtwarzacz DVD lub komputer, projektor lub telewizor

Liczba uczestników: 25 osób

Scenariusz Sieciaki – plik PDF /4,5MB/

Zeszyt ćwiczeń Sieciaki – plik PDF /8,5MB/

na podstawie platformy edukacyjnej Fundacji Dzieci Niczyich
Janusz Stryczniewicz 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl