CYBERNAUCI

KONKURS PLASTYCZNY "JESTEM BEZPIECZNY W INTERNECIE"

Uczniowie klas czwartych w ramach przedmiotu informatyka wzięli udział w konkursie plastycznym. Celem konkursu "Jestem bezpieczny w Internecie” było propagowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu. I miejsce w konkursie zdobył uczeń klasy IVc Szymon Matuszewski, a wyróżnienie Aron Binkowicz.

Nagrodzone prace:

  

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Uczniowie klas ósmych wzięli udział w konkursie, którego celem było opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej cyberprzemocy. W konkursie wyróżniono 3 prace: uczniów klasy VIIIa: Patryka Filipa oraz Dominika Matuszewskiego oraz uczennicy klasy VIIIb Weronki Niemiec.

  

KONKURS CYBERNAUCI  - IV EDYCJA

 

Celem konkursu projektu „CYBERNAUCI” było podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu (w tym zagrożeń płynących z internetu i metodach postępowania w takich sytuacjach, bezpiecznych metod korzystania z internetu, przeciwdziałania cyberprzemocy, przeciwdziałania uzależnieniom od gier komputerowych, internetu i hazardu w sieci, kształtowania prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym środowisku, regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sieci) wśród dzieci i młodzieży, a także nauczycieli. Sam projekt CYBERNAUCI  to kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci.

W ramach konkursu w naszej szkole odbyły się: zajęcia warsztatowe „Sieciaki”, zajęcia warsztatowe „3,2,1 Internet”, liczne konkursy plastyczne oraz szkolenie z przedstawicielem wydziału ds. nieletnich  KMP w Krośnie dotyczącego cyberbezpieczeństwa oraz sposobów reagowania w chwili stania się ofiarą przemocy. Wykonano również gazetki szkolne eksponowane na korytarzach szkolnych promujące bezpieczeństwo w sieci.

Uczniowie brali udział w pogadankach z wychowawcami, p. psycholog, p. pedagog oraz zajęciach informatycznych promujących wiedzę nt. edukacji medialnej, cyberbezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia.

więcej

Anna Wesołowska-Szelc
Barbara Pigoń
Janusz Stryczniewicz

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl