Promocja zdrowia - rok szkolny 2005/2006

„Dbajmy o nasze zdrowie
nie dlatego, że jest ono ważne,
ale dlatego, że bez zdrowia
wszystko inne jest nieważne.”

Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawę. Nadrzędnym celem szkół promujących zdrowie jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej tzn. pracowników i uczniów.

Aby osiągnąć ten cel dołączyliśmy do sieci szkół promujących zdrowie. Będziemy uczyć dzieci, jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko życia.

Postaramy się:

  • zapewnić dzieciom sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki
  • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i społeczności lokalnej
  • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów
  • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać poczucie własnej wartości
  • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia.

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22 września 2005r. szkoła przystąpiła do projektu: "Szkoła promująca zdrowie". Realizacja projektu będzie koordynowana przez zespół zadaniowy, pod przewodnictwem mgr Elżbiety Zając i mgr Agnieszki Gaj. Wykonanie uchwały zaleca się wszystkim nauczycielom.

Jako problem priorytetowy zespół przyjął pracę nad higieną osobistą i otoczenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi w tym roku szkolnym na problem higieny jamy ustnej.

Nasz projekt w tym roku nosi tytuł: "Piękny i zdrowy uśmiech na całe życie". Przypominamy, że na terenie szkoły odbywa się fluoryzacja zębów dzieci. Następne terminy fluoryzacji zostaną podane przez higienistkę szkolną.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu: uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy szkoły oraz inne osoby ze społeczności lokalnej.

Wiemy, że bardzo ważną rolę w edukacji zdrowotnej swych dzieci odgrywają rodzice. Zapraszamy rodziców do udziału w pracach szkolnego zespołu promocji zdrowia.

Prosimy o ścisłą współpracę ze szkołą, aby nasze działania w aspekcie edukacji zdrowotnej były spójne. Praca zespołu będzie eksponowana na gazetce szkolnej i stronie internetowej. Będziemy informować, ale też pytać Państwa o zdanie i zapraszać na wspólne imprezy. Prosimy o współuczestnictwo rodziców w tworzeniu szkoły promującej zdrowie. Dziękujemy za wszystkie cenne uwagi, pomysły do pracy oraz wsparcie w każdej formie. Wierzymy, że tylko razem małymi krokami możemy zrobić kolejny duży krok ku szkole promującej zdrowie.

koordynatorki
Agnieszka Gaj, Elżbieta Zając

 SPOTKANIE ZE STOMATOLOGIEM

 

PRZEDSTAWIENIE "DBAJMY O ZDROWIE"

W lutym uczniowie klasy III b pod kierunkiem wychowawczyni pani Zofii Langner, zespół wokalny prowadzony przez panią Małgorzatę Polańską i zespół taneczny prowadzony przez panią Ewę Szmyd przygotowali przedstawienie pt. "Dbajmy o zdrowie". Złożyły się na nie scenki: "Brudasek", "Karolina", "Sen Marcinka", "Bal warzyw i owoców", "Na podwórku" oraz "Gucio i Maja", które w humorystyczny sposób uczą jak i dlaczego dbać o czystość ciała i środowiska, jak właściwie się odżywiać i w jaki sposób chronić się przed chorobami.

 

 

 

 WYSTAWA PRODUKTÓW MLECZNYCH

Jednym z zadań projektu "Szkoła promująca zdrowie" było zorganizowanie w lutym 2006 r. wystawy produktów mlecznych, których spożywanie wpływa korzystnie na zdrowie, a zwłaszcza na zęby. Realizacją tego zadania zajęły się panie Małgorzata Polańska i Bernardetta Juszczyk. Kilka tygodni wcześniej rozpoczęła się zbiórka opakowań po produktach mlecznych. Opakowania te zostały posegregowane i na szkolnym korytarzu powstała wystawa "Odżywiaj się zdrowo". Znalazły się na niej opakowania po mleku, kefirze, jogurtach, twarogach, serach, serkach i deserach mlecznych.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

"NAJPIĘKNIEJSZY UŚMIECH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6"

Każdy człowiek pragnie mieć piękny, zdrowy uśmiech przez całe swoje życie. Jest na to prosty sposób, o którym nie wszystkie dzieci wiedzą. Dlatego w ramach projektu "Promocji zdrowia" pojawił się pomysł przeprowadzenia konkursu fotograficznego, który ma zachęcić dzieci naszej szkoły do dbania o biel swoich zębów, czyli codziennego mycia zębów po posiłkach oraz regularnych wizyt u lekarza stomatologa. Konkurs ma również pokazać dzieciom, że BIEL UŚMIECHU jest godna do pozazdroszczenia. Warto, więc podjąć działania by cieszyć się zdrowiem swoich zębów, a i okazji do uśmiechu będzie więcej.
Klasy wspólnie z wychowawcami dokonały wyboru swoich reprezentantów do konkursu na najpiękniejszy uśmiech. Wyniki wyborów są następujące:

 

 KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

W związku z promocją zdrowia przez nauczycieli naszej szkoły (Elżbieta Fejkiel, Mariola Mendrala) został zorganizowany konkurs "Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć". Konkursowi patronowali: NZOZ Stomatologia Szkolna oraz Zarząd Rejonowy PCK w Krośnie.

Do udziału w konkursie zaproszono dzieci 6-letnie z krośnieńskich przedszkoli. W konkursie wzięły udział Przedszkola nr 2, 5, 8, 10 oraz oddział "0" naszej szkoły. Ogółem napłynęło ponad 100 prac. Oceniała je komisja konkursowa złożona z nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na szkolnej wystawce, a ich autorzy nagrodzeni kolorowymi dyplomami, przyborami plastycznymi oraz ufundowanymi przez PCK breloczkami.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – Julia Woźnica - Przedszkole nr 8
II miejsce – Alicja Arczyńska - Przedszkole nr 8
III miejsce – Magdalena Sienkiewicz - Przedszkole nr 10, Wiktoria Dudek - Przedszkole nr 8

Wyróżnieni:

Jakub Kijowski, Kacper Moskal, Ewa Jaracz - Przedszkole nr 2
Antoni Bętkowski, Mieszko Mączyński - Przedszkole nr 5
Piotr Jaros, Katarzyna Adamska, Kamila Słowik - Przedszkole nr 8
Sabina Miłoś, Aleksandra Zborowska - Przedszkole nr 10
Mirosław Kłosowski, Sara Wójcikiewicz - oddział "0" Szkoły Podstawowej nr 6

 

 

 QUIZ ZDROWOTNY

W ramach realizacji zadań Programu Zdrowotnego, jako podsumowanie działań na rok szkolny 2005/06, przeprowadzony został w naszej szkole quiz zdrowotny. Quiz odbył się 3.06.2006 roku, w trakcie imprezy szkolnej "Wesoła Sobota", pod hasłem "Dzień zdrowia dla zdrowia". W zabawie wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas tworząc zespoły trzyosobowe, w 2 kategoriach wiekowych 0-III i IV-VI.

Quiz miał na celu, oprócz dobrej zabawy, dać odpowiedź realizatorom programu, na pytanie: w jakim stopniu realizowanie jego zadań wpłynęło na wzbogacenie wiedzy naszych uczniów na temat higieny jamy ustnej, profilaktyki stomatologicznej, właściwego odżywiania się oraz uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie.

Na quiz złożyły się trzy konkurencje:

1. wiedza - każdy uczestnik po wylosowaniu pytania mógł się pochwalić swoją, wiedzą na temat np. zasad higieny jamy ustnej, składników pokarmowych, znajomością produktów spożywczych i ich wartości odżywczych, bezpieczeństwa przygotowywania posiłków itp.

2. kiper - każdy uczestnik miał za zadanie rozpoznać rodzaj wypitego przez siebie soku, korzystając jedynie z jednego zmysłu tj. smaku.

3. „zgadnij co?"- przedstawiciel każdego zespołu miał za zadanie, posługując się jedynie dotykiem, odgadnąć jakie warzywa i owoce znajdują się w zakrytym pudełku.

Wszyscy uczestnicy zabawy wykazali się dużą wiedzą i poczuciem humoru, a publiczność zagrzewała do "walki" swoich faworytów.

 

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl