Promocja zdrowia - rok szkolny 2006/2007

W okresie zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia człowieka staramy się dołączyć do sieci szkół promujących zdrowie. Pragniemy wyposażyć uczniów w wiedzę, umiejętności, postawy z zakresu edukacji zdrowotnej.

W roku szkolnym 2006/07 Zespół Promocji Zdrowia po zdiagnozowaniu potrzeb wśród uczniów i rodziców wybrał jako problem priorytetowy zdrowe odżywianie. Nasz projekt nosi tytuł "Wiem, co jem i dlaczego". Niewłaściwe odżywianie negatywnie wpływa na rozwój dzieci. W okresie wzrostu organizm wykazuje zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Nieracjonalne żywienie powoduje kłopoty szkolne: trudności z koncentracją uwagi, pamięcią, może być przyczyną agresji i pesymizmu. Widzimy w naszym projekcie spójność działań z innym równolegle wdrażanym programem "Szkoła bez przemocy".

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu: uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz inne osoby ze społeczności lokalnej. Doceniamy pomoc i wsparcie rodziców. Dziękując za dotychczasowe wspólne działania zapraszamy do dalszej współpracy, by nasza praca w zakresie edukacji zdrowotnej była spójna.

Mamy nadzieję, że wdrożenie programu przyczyni się do uświadomienia uczniom maksymy:

"Zdrowie człowieka jest najcenniejszym skarbem, danym mu raz na całe życie."

Zdrowie jest też nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych, dlatego powinno uzyskać najwyższy priorytet w edukacji. Będziemy informować Państwa, ale też pytać o zdanie i zapraszać na wspólne imprezy. Prosimy o dalsze współuczestnictwo w tworzeniu szkoły promującej zdrowie.

koordynatorki: Agnieszka Gaj, Elżbieta Zając

 

  PROMOCJA ZDROWIA NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Na przełomie września i października 2006 roku nauczycielki j. angielskiego aktywnie zaangażowały się w edukację prozdrowotną uczniów naszej szkoły.

Nadrzędnym celem było zapoznanie uczniów klas szóstych z nazewnictwem poszczególnych produktów żywnościowych stosowanym w języku angielskim. Nie mniej jednak przede wszystkim dążyłyśmy do sprowokowania dyskusji na temat wartości odżywczych poszczególnych produktów. Celem było zmotywowanie uczniów do zdrowego i rozsądnego odżywiania się.

Z tego też względu podjęte zostały dwie inicjatywy w oparciu o metodę projektu:

"We know what is good and healthy for us" ("Wiemy, co jest dobre i zdrowe")

W ramach tego działania uczniowie pracujący w grupach zostali w pierwszej kolejności zobowiązani do opracowania w języku angielskim przepisów na zdrowe potrawy. Kiedy przepisy zostały zatwierdzone, nastąpiła część praktyczna.

Przed przystąpieniem do wykonania przepisów została podkreślona potrzeba dbania o higienę. Z tego też względu uczniowie zostali zobowiązani do przygotowania miejsca swojej pracy: zapewnienia warunków higienicznych oraz umycia rąk. Dopiero wtedy mogła nastąpić część właściwa, w trakcie której poszczególne grupy szóstoklasistów przygotowywały swoje potrawy równocześnie podając nauczycielowi instrukcje w języku angielskim.

Efektem końcowym była prezentacja efektów ich pracy połączona z degustacją na terenie klasy i poza nią. Dzięki temu udało nam się połączyć przyjemne z pożytecznym – w ramach rozwijania umiejętności językowych i promowania zdrowego odżywiania.

"Healthy – healthier – the healthiest" ("Zdrowe - zdrowsze - najzdrowsze")

W ramach pracy grupowej w klasach szóstych opracowane zostały również piramidy żywieniowe. Działania te zmierzały w kierunku uświadomienia uczniom, co i w jakim stopniu determinuje jakość ich zdrowia. Poszczególne grupy zobowiązane były do oceny jakości i wartości odżywczych poszczególnych produktów. Na zakończenie wyciągnięto wiele budujących wniosków.

Dodatkowo w ramach promocji zdrowia uczniowie klas piątych opracowali projekty pod nazwą "My diet" ("Mój sposób odżywiania"). Uczniowie mieli za zadanie przedstawić swój tygodniowy jadłospis, ująć wartości odżywcze poszczególnych pokarmów a następnie wyciągnąć z tego wnioski, które miały być ujęte w pisemnym podsumowaniu.

 

 

  SPOTKANIA I SZKOLENIA

6 listopada 2006 r. odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI z położną do spraw promocji zdrowia Szpitala Powiatowego w Krośnie panią Gabrielą Uliasz.

Dzieci poznały podstawowe składniki pokarmowe i zasady zdrowego odżywiania. Dodatkową atrakcją był quiz, w którym dobre odpowiedzi uczniów były nagradzane jabłkami. Las rąk w górze był dowodem na dużą wiedzę naszych dzieci w tym zakresie, oraz że rozdawane jabłka były bardzo smaczne. Podsumowaniem szkolenia było rozdanie ulotek dla rodziców.

 7 listopada 2006 r. w ramach zebrań z rodzicami odbyło się szkolenie dla nauczycieli i rodziców na temat "Wiem, co jem i dlaczego?".

Szkolenie poprowadziła Pani mgr Krystyna Hejnar, kierownik Oddziału Higieny i Żywienia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie. Rodzice z uwagą wysłuchali ciekawej prelekcji. Uzyskali wiedzę na temat jak zdrowo odżywiać swoje dzieci.

 

 

   

KONFERENCJA SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

W okresie zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia człowieka, wynikających z szybkiego rozwoju cywilizacji i nerwowego trybu życia, ważne staje się wyposażenie uczniów w wiedzę umiejętności i postawy z zakresu edukacji zdrowotnej.

W Szkole Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie odbyła się konferencja 11 szkół zajmujących się promocją zdrowia. Szkoły te w swoich planach pracy jako jedno z ważniejszych zadań uwzględniły pracę nad poprawą zdrowia całej społeczności szkolnej.

Konferencję zorganizowała i poprowadziła rejonowy koordynator szkół promujących zdrowie Pani Anna Gaudzińska-Głowa. Zapoznała nauczycieli z wymaganiami jakie powinna spełniać placówka oświatowa chcąca uzyskać certyfikat rejonowy i wojewódzki szkoły promującej zdrowie, przedstawiła nowości w sieci szkół promujących zdrowie.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, oraz prezentacji dobrej praktyki w tym zakresie. Szkoła Podstawowa Nr 6 w tym roku szkolnym pragnie wyposażyć uczniów w wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Korytarze i hol szkoły dekorują plakaty konkursowe wykonane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i plastyki. Temat prac "Wiem, co jem i dlaczego" był okazją do prezentacji wiedzy i talentu plastycznego dzieci. Najlepsze prace zostały nagrodzone przez Radę Rodziców.

 

PRELEKCJA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

W ramach projektu "Wiem co jem i dlaczego" 8 lutego 2007 roku w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka odbyło się szkolenie uczniów na temat zdrowego odżywiania. Szkolenie poprowadziła pielęgniarka Agnieszka Proczek - pracownika NZOZ - Zespołu Przychodni i Poradni Specjalistycznych. Gościem spotkania była pani dyr. Teresa Janusz. Dzieci z uwagą wysłuchały ciekawej prelekcji. Uzyskały wiedzę jak się zdrowo odżywiać i jakich błędów żywieniowych nie popełniać. Spotkanie to cykl szeregu wielu innych działań dających wiedzę dzieciom jak prawidłowo odżywiać się i unikać "pyszności" ze sklepiku szkolnego.

Zespół Promocji Zdrowia przy wsparciu Rodziców podjął działania współpracy z prowadzącym sklepik szkolny w celu wprowadzenia do sklepiku owoców i jogurtów.

 

 

 ZIMOWE ZAPASY "ZERÓWKI"

     Zrobiliśmy zapasy

     na zimowe czasy.

     Wszystkie te witaminki

     zjedzą chłopcy i dziewczynki.

     Bardzo się staramy

     i chorobom się nie damy.

     Są tu ogórki,

     kapusta i grzybki,

     same smakołyki zdrowe

     i bogate w witaminki.

     Do robienia zapasów

     wszystkich zachęcamy

     dorosłych i dzieci

     zapraszamy.

       

  KONKURS PLASTYCZNY "WIEM, ŻE ZDROWO JEM"

W związku z realizacją hasła „Wiem, że zdrowo jem i dlaczego”, nauczycielki naszej szkoły, Elżbieta Fejkiel i Mariola Mendrala, zorganizowały konkurs plastyczny, do udziału w którym zaproszono dzieci sześcioletnie z krośnieńskich przedszkoli. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej zatytułowanej "Wiem, że zdrowo jem". Konkursowi patronował Zarząd Rejonowy PCK w Krośnie.

W konkursie wzięły udział dzieci z Miejskich Przedszkoli nr 5, 8 i 10 oraz dzieci z oddziału "0" Szkoły Podstawowej nr 6. Ogółem napłynęło 75 prac. Spośród nich Komisja Konkursowa wyłoniła 20 najciekawszych. Prace te zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami rzeczowymi.

I miejsca:

Weronika Sterkowiec (Przedszkole Miejskie Nr 5)
Mateusz Woźniak (Przedszkole Miejskie Nr 8).

II miejsca:

Natalia Szweda (Przedszkole Miejskie Nr 10)
Miłosz Wąsik (Przedszkole Miejskie Nr 8)
Kamil Kosiek (oddział "0" Szkoły Podstawowej Nr 6)

III miejsca:

Natalia Zajdel (oddział "0" Szkoły Podstawowej Nr 6)
Weronika Błachaniec (Przedszkole Miejskie Nr 10)
Dominik Muller (Przedszkole Miejskie Nr 5)

Wyróżnienia:

Karolina Zabiega (Przedszkole Miejskie Nr 8)
Magdalena Stypuła (Przedszkole Miejskie Nr 8)
Marcin Borek (Przedszkole Miejskie Nr 8)
Kamila Trybus (Przedszkole Miejskie Nr 5)
Marlena Twardy (Przedszkole Miejskie Nr 5)
Kinga Soboń (Przedszkole Miejskie Nr 10)
Katarzyna Haniebnik (Przedszkole Miejskie Nr 10)
Maria Radkowska (oddział "0" Szkoły Podstawowej Nr 6)

  

   

UROCZYSTE WRĘCZENIE CERTYFIKATU PRZYJĘCIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. J. KORCZAKA W KROŚNIE

DO REJONOWEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM - REJON KROŚNIEŃSKI
 

 

 

  QUIZ ZDROWOTNY

2 czerwca 2007 r. odbył się w naszej szkole IX Festyn Rodzinny, w trakcie którego odbył się quiz zdrowotny, będący podsumowaniem naszej całorocznej pracy nad realizacją projektu "Wiem co jem i dlaczego". W quizie wzięli udział przedstawiciele uczniów klas IV-VI. Quiz składał się z dwóch konkursów: dotyczącego wiedzy oraz konkursu na wykonanie kanapki.

W konkursie wiedzowym walczyły drużyny trzyosobowe. Konkurs odbywał się na scenie i wszyscy mogli obserwować klasowe potyczki. Uczestnicy walczyli w trzech konkurencjach:

1. "Jaki to owoc" – każdy z uczestników mając zawiązane oczy miał za zadanie odgadnąć jaki owoc podano mu do degustacji.
2. Zagadki – każdy zawodnik mógł zdobyć punkt rozwiązując zagadkę.
3. Jakie warzywa uprawiane są w Polsce? – wytypowany zawodnik miał okazję do pochwalenia się wiedzą na temat warzyw uprawianych na terenie naszego kraju.

Konkurs na kanapkę odbywał się równolegle. Każdą klasę reprezentowali dwaj "kucharze", których zadaniem było przygotowanie smacznej, pożywnej i cieszącej oko kanapki lub kanapek. Jury oceniało:

  • estetykę wykonania i sposób podania kanapki
  • różnorodność użytych produktów i ich wartości odżywcze
  • sposób prezentacji kanapki np. reklama, hasło, plakat itp.

Na zakończenie quizu publiczności miała okazję ocenić zdolności i pomysłowość naszych kucharzy. Każdy mógł poczęstować się kanapką lub owocem.

Mamy nadzieję, że nasz program "Wiem co jem i dlaczego" wyposażył uczniów w taki zasób wiedzy, który pozwoli na dokonywanie selekcji pokarmów pod względem ich wartości odżywczych.

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl