Promocja zdrowia - rok szkolny 2009/2010

  "Spośród wszystkich form ekspresji kulturowej człowieka 
   aktywność fizyczna ma znaczenie największe. To nie tylko 
   korzyści dla zdrowia fizycznego ale także liczące się wartości 
   związane z przeżyciami emocjonalnymi kształtującymi się 
   we wspólnej zabawie, grze, tańcu, wycieczce..."

Ryszard Jezierski

  

Zespół Promocji Zdrowia podsumował całoroczną pracę nad projektem "Moda na ruch", przygotował Raport z działań, który przekazał koordynatorowi rejonowemu. Cała społeczność naszej szkoły była mocno zaangażowana w jego realizację. Cieszymy się, że w wyniku naszej wspólnej pracy wzrosła świadomość uczniów i wykształciły się prawidłowe nawyki związane z aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego, czego dowodem było liczne uczestnictwo w różnorodnych kółkach o charakterze sportowo-taneczno-rekreacyjnym.

Diagnoza sytuacji w naszej szkole wykazała, że w dalszym ciągu powinniśmy się zajmować tym problemem. Opracowaliśmy na ten rok szkolny nowy projekt "Bądź aktywny! Trzymaj formę", mający na celu utrwalenie nawyków związanych z zasadami zdrowego stylu życia, regularną aktywnością fizyczną i wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Chcemy pokazać, że różnorodne formy ruchu mogą być równie atrakcyjne, jak wirtualny świat komputerowy, tak fascynujący nasze dzieci i przykuwający ich uwagę na wiele godzin dziennie.

Postaramy się "zarazić" je bakcylem aktywności fizycznej i zaszczepić sportową żyłkę. W szkole działały i nadal będą kontynuować działalność będą działać liczne koła zainteresowań, gdzie każdy uczeń znajdzie miejsce dla siebie, gdzie zaspokoi swoje zainteresowania i ruchowe potrzeby. Chcemy kształtować prozdrowotne nawyki warunkujące zachowanie zdrowia i dobrej kondycji na długie lata.

W dalszym ciągu będziemy współpracować z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie wdrażając Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę" będący pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sportu.

Drodzy rodzice, dziękujemy za dotychczasową pomoc okazaną przy realizacji poprzednich projektów i prosimy o dalsze wsparcie. Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym projekcie "Bądź aktywny! Trzymaj formę", będącym ich kontynuacją. Prosimy o cenne uwagi i propozycje.

Pozdrawiamy

koordynatorki: Agnieszka Gaj, Elżbieta Zając

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl