Promocja zdrowia - rok szkolny 2010/2011

OTRZYMALIŚMY WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE!

Minęły 4 lata przynależności naszej szkoły do rejonowej sieci szkół promujących zdrowie. Był to czas pracy i realizacji wielu projektów zmierzających do otrzymania certyfikatu wojewódzkiego. Z wielką radością informujemy społeczność szkolną, że spełniliśmy warunki, by taki certyfikat otrzymać.

22 października 2010 roku odbyła się uroczystość - XI Wojewódzki Przegląd Dorobku Szkół Promujących Zdrowie. W czasie uroczystości z rąk pana Kuratora Oświaty przedstawiciele naszej szkoły odebrali Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Szkołę reprezentowali: pani dyrektor Teresa Janusz, szkolny koordynator promocji zdrowia pani Elżbieta Zając, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Barbara Górecka, przedstawiciel uczniów - uczeń klasy VI a Paweł Górecki.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, uczniom i pracow-nikom szkoły za ogromną pracę w zakresie edukacji zdrowotnej, udział w realizacji naszych projektów.

koordynatorki: Agnieszka Gaj, Elżbieta Zając


 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl