Promocja zdrowia - rok szkolny 2015/2016


W roku szkolnym 2015/2016 nauczyciele Zofia Langner – klasa II b oraz Justyna Urbanik – klasa I c będą realizowały konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem!” w ramach prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Bank Ochrony Środowiska.

Konkurs składa się z trzech etapów odpowiadającym porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do zrealizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których skład wchodzą lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkania z rodzicami.

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobami odżywiania a stanem zdrowia uczniów.

Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Nagrodą „główną” dla nauczycieli, uczniów i szkoły jest przede wszystkim możliwość zmiany dotychczasowego stylu życia na zdrowy i bardziej aktywny ruchowo.

Zofia Langner
Justyna Urbanik

 

18 września 2015 Święto Sportu Szkolnego "AKTYWNIE PO ZDROWIE"

Impreza realizowana przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Krosna

   

 

ZDROWO JEMY - ZDROWO ROŚNIEMY 

28 października 2015r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przeprowadziło projekt promujący zasady zdrowego żywienia wśród uczniów klas IV. Hasło przewodnie projektu brzmiało: "Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy".

 

Projekt powstał z inspiracji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krosna, TPD wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ks. S. Szpetnara.

Na zajęcia edukacyjne pt. "Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy" złożyły się: pogadanka, prezentacja oraz degustacja "zdrowej przekąski", przygotowane przez nauczyciela i uczniów Zespołu Szkół im. ks. S. Szpetnara.


Celem zajęć było rozbudzenie zainteresowania i troski o swoje zdrowie oraz zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci.

 Bernardetta Juszczyk

ŚNIADANIE DAJE MOC

Podobnie jak w roku ubiegłym, w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, w dniu 6 listopada 2015 r. cała nasza szkolna społeczność klas I-III wzięła udział w akcji „Śniadanie daje moc!”. W tym roku przeprowadziliśmy akcję na dwóch lekcjach. Wspólnie przygotowaliśmy kanapki i sałatki. Działania połączyliśmy z przypomnieniem zasad zdrowego odżywiania, wartości odżywczych warzyw, owoców i wybranych produktów. Szczególną uwagę zwróciliśmy na ważną rolę śniadania, zwłaszcza dla młodych, rozwijających się organizmów.

W zorganizowaniu akcji, podobnie jak w roku ubiegłym, wsparli nas rodzice naszych uczniów. Dzięki nim na naszych szkolnych stolikach śniadaniowych znalazły się kolorowe kanapki, przeróżne sałatki warzywno-owocowe i wiele gatunków pieczywa. Uczniowie częstowali się nawzajem i ze smakiem zajadli przygotowany posiłek. Wszystkie te działania z pewnością przyczyniły się do utrwalenia zdrowych nawyków żywieniowych naszych uczniów, ale również wzmocniły integrację szkolnej społeczności.

Zofia Langner
Justyna Urbanik

fot. Jolanta Habrat

FOTOGALERIA

 

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM - edycja jesienna

Zakończył się I etap jesienny konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem” w ramach programu Aktywnie po zdrowie.

 

Zadaniem nauczycieli było przeprowadzenie lekcji o owocach i warzywach, podczas której dzieci nauczyły się rozpoznawać owoce i warzywa (zmysłami: wzroku, dotyku, smaku) i zapoznały się z pięcioma grupami kolorystycznymi owoców oraz ich wartością w codziennej diecie. Kolejna lekcja „Cukier? Nie, dziękuję! miała na celu pokazanie uczniom czym zastąpić niezdrowe słodycze.


Organizowane były liczne quizy: konkurs najciekawszych zagadek owocowo-warzywnych, konkurs na najciekawszą grę terenową, konkurs na najlepszy rysunek zdrowych słodyczy.

 

Wszystkie podejmowane działania były prezentowane na forum naszej szkoły.

 

Jako opiekunki konkursu zachęcamy rodziców do śledzenia kącika porad na stronie internetowej szkoły.

  Justyna Urbanik
Zofia Langner

 

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM - edycja zimowa

Klasy I c i II b wraz z wychowawczyniami Zofią Langner i Justyną Urbanik zakończyły zimowy etap konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem” w ramach Programu Aktywnie po zdrowie. Zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji pt. „Pijmy wodę - na zdrowie”, a tym samym przekazanie dzieciom wiedzy na temat znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin oraz funkcji wody w organizmie człowieka.

Zdobyta wiedza ma przyczynić się do uświadomienia dzieciom jak ważne jest picie wody oraz uczenie ich odpowiedzialności za właściwy lub niewłaściwy wybór tego, co jedzą i piją.

Również zachęcamy Rodziców do odwiedzania forum zdrowia, a w nim kolejny nasz cykl porad „Sztuka picia wody”.


  
  Zofia Langner
Justyna Urbanik

 KAMPANIA ZDROWOTNA – PODSUMOWANIE

W trzech ostatnich tygodniach przed feriami, w naszej szkole realizowanych było szereg działań związanych ze szkolną kampanią społeczną dotyczącą zdrowego trybu życia.

więcej

Sławomir Włoch
Bernardetta Juszczyk

 

SZKOLNY TYDZIEŃ ZDROWIA
"BIAŁY TYDZIEŃ"

W dniach 18 – 22.04.2016 r. uczniowie klas I–VI uczestniczyli w tzw. "Białym Tygodniu" czyli Szkolnym Tygodniu Zdrowia.

W ramach "Białego Tygodnia" odbyły się spotkania z zaproszonymi gośćmi, których celem była promocja zdrowego stylu życia.

Pierwszym z zaproszonych gości była p. Agnieszka Proczek – pielęgniarka szkolna, która przedstawiła uczniom ciekawą prelekcję na temat zdrowego odżywiania się. Omówiła Piramidę Zdrowego Żywienia i zachęcała uczniów do przestrzegania jej zasad, a głównie do dolnej jej części czyli aktywności ruchowej.

Drugim z zaproszonych gości był p. Adam Przybysz – zawodnik specjalizujący się w biegach średnich i długich, nauczyciel, trener LA i wykładowca PWSZ w Krośnie, przedstawił jak sport ukształtował jego życie. Podkreślił wagę aktywności fizycznej i jej wpływ na kształtowanie osobowości, charakteru, pokonywania wielu słabości. Zwrócił szczególną uwagę na zasadę "fair play" nie tylko w sporcie, ale i w życiu. Uzasadnił, że ruch i sport odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju młodego organizmu.

Trzecim z zaproszonych gości była p. Aldona Sebastianka – pracownik Sanepidu, która omówiła temat: "Higiena mycia rąk". Wskazała, że przyczyną wielu naszych problemów zdrowotnych mogą być brudne ręce. Pokaz prawidłowego mycia rąk cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.

Warto podkreślić, że podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi, nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat zdrowego stylu życia: zdrowego odżywiania, higienicznego trybu życia, rekreacji ruchowej i aktywności fizycznej.

Podsumowując "Biały Tydzień" uczniowie klas I-III wykonali prace plastyczne pt. "Zdrowy styl życia", które zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej.

Fotogaleria

Bernardetta Juszczyk
Zofia Langner
Katarzyna Warchoł
fot. Jolanta Habrat

 

 

PREZENTACJA PROJEKTÓW ZDROWOTNYCH

Dnia 26. 04. 2016 r. uczniowie klas VI zaprezentowali przygotowane przez siebie projekty o tematyce zdrowotnej. Mieli na to miesiąc czasu. Mogli dowolnie dobierać się w grupy  i wybierać formę projektu: scenka, film, prezentacja.

Dzieci zaprezentowały dwie scenki, 4 filmy, 5 prezentacji i jeden wykład w oparciu o plakat. Dzieci wykorzystały aplikację do wykonania prezentacji: MO PowerPoint i kamery. W czasie prezentacji wykorzystany został laptop i rzutnik.

Uczniowie obydwu klas szóstych zgromadzili się w sali teatralnej naszej szkoły i kolejno prezentowali, swoje  projekty. Tematyka projektów była niezwykle zróżnicowana, od zdrowotnych właściwości ruchu, poprzez higienę do zdrowego odżywiania.

Dzieci poszerzały swoją wiedzę i gromkimi brawami nagradzały kolejnych prezenterów.

Większość projektów była starannie przygotowana i oceniona celująco przez nauczycieli.

więcej

Sławomir Włoch
Bernardetta Juszczyk

  

III MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ ZDROWOTNY KLAS III

Dnia 27.04.2016 roku, w Szkole Podstawowej nr 6 w Krośnie, odbył się III Międzyszkolny Turniej Zdrowotny dla klas III szkół podstawowych.

W Turnieju wzięły udział reprezentacje uczniów:  Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie, Szkoły Podstawowej nr 10 w Krośnie, Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie, Szkoły Podstawowej nr 12 w Krośnie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Krośnie (klasa III a i III b).

Drużyna składała się z 2 chłopców i 2 dziewczynek z trzecich klas. Turniej ten, to zmagania na wiedzę i sprawność zawodników. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące zasad bezpieczeństwa, higieny jamy ustnej i ciała oraz zdrowego odżywiania. Rozpoznawali po dotyku ukryte w pudełku owoce i warzywa. Konkurencjami sprawnościowymi na zaliczenie były: dmuchanie piłeczki do tenisa stołowego przez ławeczkę, skoki na skakance, bieg w miejscu z klaśnięciem pod kolanami, przysiady i brzuszki.

W końcowej fazie Turnieju trzy drużyny zgromadziły taką samą liczbę punktów. O miejscach na podium zadecydowała dogrywka, w której drużyny miały za zadanie ułożyć z literek hasło o tematyce zdrowotnej. Najszybciej z tym zadaniem uporała się drużyna SP 3 Krosno, wygrywając Turniej. Gratulacje! Kolejne miejsca zajęły: SP 12, SP 6 klasa III a, SP 6 klasa III b, SP 10, SP 8.

Turniej odbywał się w doskonałej atmosferze i towarzyszyła mu świetna zabawa. Publiczność, którą tworzyły dzieci klas  III naszej szkoły, uczestniczyła w zabawie odpowiadając na pytania po zawodnikach oraz dopingując zawodników w konkurencjach sprawnościowych.

Na zakończenie Turnieju każda drużyna otrzymała z rąk pani dyrektor Teresy Janusz dyplom, a zawodnicy drobne upominki.

wiecej

Sławomir Włoch
Bernardetta Juszczyk


Prowadzenie lekcji na temat zdrowego odżywiania. Na lekcjach przyrody i języka angielskiego w ramach realizacji ścieżki prozdrowotnej uczniowie poznali główne składniki pokarmowe ich rolę w żywieniu. Pracując metodą projektu poznali zasady właściwego odżywiania, układali jadłospisy, przygotowywali zdrowe potrawy które prezentowali również języku angielskim. Uczniowie pracowali pod kierunkiem E. Barć, M. Buczyńska, E. Zając.

Zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego.
W tym roku zajęcia wychowania fizycznego prowadzone były w formie trzech zajęć
w systemie lekcyjnych i jednych zajęć fakultatywnych. Uczniowie mieli do wyboru następujące fakultety:
- rekreacyjno zdrowotny
- pływacki
Zajęcia prowadzone były zgodnie z założeniami fakultetów i miały na celu
w szczególności rozwijanie zainteresowań.

Pani B. Juszczyk prowadzi:
• Fakultet rekreacyjno zdrowotny
• Fakultet pływacki IV a, b
• Fakultet pływacki V – VI
Pan S. Włoch prowadzi:
• Fakultet rekreacyjno zdrowotny.
• Fakultet pływacki IV a, b
• Fakultet pływacki V - VI

Zajęcia SKS - Zajęcia SKS realizowane były zgodnie z Kalendarzem Szkolnych Igrzysk Sportowych na rok szkolny 2015/2016. Celem ich było rozwijanie zainteresowań sportowych, dążenie do usprawniania ruchowego, stałego rozwoju poszczególnych cech motoryki, sprawdzenie swoich możliwości na szkolnych zawodach sportowych oraz przygotowanie reprezentacji szkoły do zawodów międzyszkolnych w różnych konkurencjach sportowych. Podstawą pracy dydaktyczno – wychowawczej było dążenie do usprawniania ruchowego dzieci, stałego rozwoju poszczególnych cech motoryki, a także sprawdzenie swoich możliwości na zawodach sportowych.
W ramach tych zajęć p. B. Juszczyk i p. S. Włoch zorganizowali Szkolne Igrzyska Sportowe w następujących dyscyplinach:
• Szkolny Turniej Badmintona
• Szkolny Turniej Unihokeja
• Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
• Szkolny Turniej w MPS  „single”
• Szkolna Liga Piłki Nożnej
• Szkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej
• Szkolny Turniej Siatkonogi
• Szkolny Turniej Tenisa Ziemnego

Wyniki rywalizacji oraz aktualności sportowe na bieżąco były aktualizowane na gazetce szkolnej, oraz szkolnej stronie internetowej. Dzięki pracy na zajęciach SKS uczniowie naszej szkoły odnieśli szereg sukcesów na szczeblu powiatu i województwa.

Udział w sportowej rywalizacji 2015/2016:

IMS w Indywidualnych Mistrzostwach LA:
Zawody powiatowe:
Finał Wojewódzki

IMS w Drużynowych Zawodach Szachowych
Finał Wojewódzki

Półfinał Wojewódzki w Pływaniu

Indywidualne Biegi Przełajowe
Finał Wojewódzki

IMS w UNIHOKU
Zawody powiatowe

IMS w Trójboju Lekkoatletycznym
Zawody powiatowe

Udział szkoły w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „WF z klasą”.
W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła przystąpiła do udziału w programie „WF z klasą”, koordynatorem programu został p. S. Włoch, nauczycielami wspomagającymi są: p. dyrektor T. Janusz i p. B. Juszczyk.
Efektem było wprowadzenie szeregu działań w kierunku uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego. Działania te zostały pozytywnie przyjęte przez zespół „WF z Klasą”.

Okrągły stół:
Postanowiliśmy zapoznać z tematyką i założeniami programu „WF Z KLASĄ” wszystkie dzieci klas IV – VI nie tylko delegatów klas jak to było praktykowane w poprzednich debatach. Stosując wdrażaną od poprzedniego roku szkolnego pracę opartą o TIK, spotkania odbywały się w klasopracowni wyposażonej w tablicę interaktywną. Odbyliśmy trzy spotkania z dziećmi klas IV, V i VI. Oprócz wspomnianych klas w spotkaniu uczestniczyli:
pani mgr Teresa Janusz– Dyrektor Szkoły,
pani mgr Bernardetta Juszczyk – nauczyciel wychowania fizycznego,
pan mgr Sławomir Włoch – koordynator programu.
Uroczystego otwarcia SOS – u dokonywała pani Dyrektor Teresa Janusz. Na wstępie prowadzący debatę przedstawiali posiłkując się zasobami internetowymi cele i założenia programu „WF z klasą” oraz wprowadzili uczniów w temat debaty. Dokonali krótkiego podsumowania dwóch poprzednich edycji programu. Zwrócili uwagę na uzyskane certyfikaty poprzednich edycji. Aby zdobyć wiedzę dotyczącą stanu wychowania fizycznego w oczach dzieci oraz aby zbadać stan wiedzy i zachowań zdrowotnych uczniów, dzieci miały za zadanie sumiennie wypełnić rozdaną im ankietę.
Wybrano zadanie do wykonania: Dzieci zgodziły się na proponowaną przez prowadzących realizację w tej edycji zadań Ścieżki Zdrowotnej. Zostały im przedstawione założenia ścieżki, terminarz i zadania. Zadania zostały przedyskutowane z dziećmi i zostały poczynione pierwsze założenia dotyczące ich realizacji. Pomysły na I kampanię społeczną zostaną po debacie przedstawione na Radzie Pedagogicznej. Kampania II dotycząca nowej dyscypliny sportowej w naszej szkole została omówiona. Dzieci mają dobrać się w grupy wykonawcze i przeprowadzić na zajęciach wychowania fizycznego, starannie przygotowaną lekcję odwróconą wprowadzając nową grę. Prowadzący nauczyciele wychowania fizycznego ukazali uczniom skąd można zaczerpnąć wiedzy i informacji potrzebnej im do przeprowadzenia takiej akcji. Propozycja lekcji odwróconej spotkała się wśród dzieci z entuzjazmem. Nauczyciele nawiązali do czekających nas w II semestrze Projektów i LAS –u.

KAMPANIA ZDROWOTNA: W trzech ostatnich tygodniach przed feriami, w naszej szkole realizowanych było szereg działań związanych ze szkolną kampanią społeczną dotyczącą zdrowego trybu życia.
Wychowawcy klas IV – VI poruszyli tematykę zdrowego odżywiania na lekcjach wychowawczych i wywiadówkach klasowych. Nauczyciele przedmiotowcy wplatali tematykę zdrowia, w szczególności zdrowego odżywiania, w treści lekcji.

Nauczyciele wychowania fizycznego w klasach V przeprowadzili kolejne lekcje odwrócone mające na celu wprowadzenie nowych, wybranych przez uczniów gier z „KATALOGU SPORTOWYCH GIER Z KLASĄ”
Uczniowie klas V wprowadzili grę: „Zdobądź skarb”, natomiast uczennice klas V poznawały grę: „Celni i szybcy”.
Wyznaczona grupa uczniów prowadziła lekcję dzieląc się zadaniami. Pozostała część klasy miała za zadanie zapoznać się przed lekcją z wybraną przez grupę prowadzoną grę.
Nowe gry bardzo przypadły uczniom do gustu i świetnie się bawili. Grupa prowadząca mogła się wcielić w rolę nauczyciela.

KAMPANIA PLAKATOWA: Dzieci klas IV, w ramach zadania domowego, miały przygotować plakaty lub materiały dydaktyczne, które znalazły się na gazetkach szkolnych i klasowych.

„Ruch to zdrowie nawet w zimie” – w ramach tego hasła dzieci wzięły udział w:
- XIII Rajdzie Zimowym: 5 lutego, chętne dzieci naszej szkoły, wzięły udział w pierwszym w tym roku Rajdzie organizowanym przez krośnieński oddział PTTK.
XIII Rajd Zimowy odbywał się na trasie Wola Jasienicka – Konfederatka – Połom – Rezerwat „Kretówki”. Aura była dla nas łaskawa i Rajd odbył się w scenerii zimowej. Rajdy zimowe w naszej szkole od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Nie inaczej było również w tym roku, w rajdzie wzięło udział 24 dzieci.
- uczniowie klas V i VI, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, wzięli udział w zajęciach sportowych na lodowisku. Umiejący jeździć na łyżwach doskonalili swoje umiejętności, a nieumiejący, stawiali swoje pierwsze kroki na lodzie. Wszystkim towarzyszyła świetna zabawa.
- w ramach kampanii odbyły się również Szkolne Turnieje Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców.
Nasza szkoła była gospodarzem Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym.

Lokalna Akcja Sportowa (LAS) w tym roku, to szereg działań podjętych przez całą społeczność szkolną: nauczycieli, rodziców i uczniów.
Prezentacja Projektów Zdrowotnych: 26. 04. 2016r. uczniowie klas VI zaprezentowali przygotowane przez siebie projekty o tematyce zdrowotnej. Mieli na to miesiąc czasu. Mogli dowolnie dobierać się w grupy i wybierać formę projektu: scenka, film, prezentacja.
Dzieci zaprezentowały dwie scenki , 4 filmy, 5 prezentacji i jeden wykład w oparciu o plakat. Dzieci wykorzystały aplikację do wykonania prezentacji: MO PowerPoint i kamery. W czasie prezentacji wykorzystany został laptop i rzutnik.
Uczniowie obydwu klas szóstych zgromadzili się w sali teatralnej naszej szkoły i kolejno prezentowali, swoje projekty. Tematyka projektów była niezwykle zróżnicowana, od zdrowotnych właściwości ruchu, poprzez higienę do zdrowego odżywiania.
Dzieci poszerzały swoją wiedzę i gromkimi brawami nagradzały kolejnych prezenterów.
Większość projektów była starannie przygotowana i oceniona celująco przez nauczycieli.

Projekt „Mały Mistrz”, skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych,  a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:
- dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
- monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
- zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.
Nauczyciele wychowawcy: p. Katarzyna Warchoł i p. Zofia Langner realizowały projekt samodzielnie. Pani Jola Habrat, p. Karolina Dziadowicz – Nowak, p. Justyna Urbanik w ścisłej współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego p. Bernardettą Juszczyk i p. Sławomirem Włochem, wdrażali program w klasach pierwszych.
Nauczyciele wychowawcy brali udział w szkoleniach związanych z programem. Wymieniali się swoją wiedzą i umiejętnościami w celu podniesienia poziomu nauczania i atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego. Bazując na sprzęcie pozyskanym dzięki przystąpieniu do programu i zdobytej na szkoleniach wiedzy, umożliwiali uczniom zdobywanie kolejnych sprawności. W trakcie lekcji uczniowie korzystali ze specjalistycznych boisk, urządzeń, sprzętu i przyborów sportowych dostępnych w szkole.
Bloki tematyczne w klasie I obejmują:
- diagnozę sprawności i aktywności fizycznej,
- trening zdrowotny,
- sport całego życia i wypoczynek,
- bezpieczną aktywność fizyczną i wypoczynek;
Dzieci klas pierwszych przeszły test sprawności, osiągając dobre wyniki. W I semestrze zdobyły sprawność lekkoatlety i gimnastyka, odnotowując ten fakt wklejeniem znaczków do swojego dzienniczka.
W II semestrze zdobyły sprawność piłkarza i turysty, również odnotowując ten fakt wklejeniem znaczków do swojego dzienniczka.
Bloki tematyczne w klasie II obejmują:
- diagnozę sprawności i aktywności fizycznej,
- trening zdrowotny,
- sport całego życia i wypoczynek,
- bezpieczną aktywność fizyczną i wypoczynek,
- taniec,
- edukacja zdrowotna
Uczniowie klas II przeszli test sprawności fizycznej osiągając bardzo dobre wyniki. Zdobyli sprawność lekkoatlety i gimnastyka, piłkarza i turysty, odnotowując ten fakt wklejeniem znaczków do swojego dzienniczka.
Konsekwentna praca nauczycieli tworzy obyczaj aktywności fizycznej, rozwija zainteresowania i postawy uczniów oraz stymuluje do aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym, sportowym i turystycznym. Prowadzimy dokumentację pracy na stronie internetowej.

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
Nauczyciele dbali również o prawidłową sylwetkę i zdrowie uczniów. Pan S. Włoch w ramach godzin z KN prowadził zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w dwóch grupach. Zajęciami objęte zostały dzieci z wadami postawy z klas I.
Zajęcia miały na celu w szczególności skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe do stanu prawidłowego. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała, podniesienie ogólnej sprawności wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, oraz zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady. Uaktywnienie układów : narządów ruchu , układu krążeniowego i oddechowego. Zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużenie, skracanie czy wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych.

Program „Tenis 10”
Pani B. Juszczyk w ramach godzin z KN prowadziła zajęcia z Tenisa Ziemnego. Program ten został wprowadzony przez Polski Związek Tenisowy. Wytyczne do jego wprowadzenia zostały przygotowane przez International Tennis Federation, w ramach programu „Play & Stay”. Ideą programu jest przyciągnięcie do tenisa możliwie jak największej liczby dzieci oraz ułatwienie im szybkiego i przyjemnego opanowania podstawowych umiejętności gry. Ważnym aspektem było ujednolicenie systemu szkolenia i rywalizacji dzieci do lat 10. W programie „Tenis 10” w tym roku, brały udział chętne dzieci z klas III, IV i V. Dzieci realizowały program z zakresu koloru niebieskiego i czerwonego. Wszystkie dzieci opanowały wiadomości i umiejętności z tych zakresów w stopniu co najmniej zadawalającym.
Uczniowie wykonywali wspólnie i bezpiecznie ćwiczenia i określone zadania, wykazując przy tym własną inicjatywę. Potrafili ćwiczyć bezpiecznie, indywidualnie, w parach, w grupie i jako członkowie zespołu. Wykazywali umiejętność dopasowania i zastosowania posiadanych umiejętności do nowej zmieniającej się sytuacji. Rozumieli wagę istnienia zasad, przepisów i stosowali je.
Dokumentacja pracy koła prowadzona była na bieżąco w dzienniku zajęć przez opiekuna koła.

Kontynuacja programu edukacyjno-zdrowotnego „Trzymaj formę”, oferty Państwowej Inspekcji Sanitarnej zajmującej się zdrowiem publicznym.
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. W tym roku szkolnym nasze działania były skierowane na aktywnością fizyczną.

Samorząd Uczniowski klas IV – VI czynnie włącza się w promocję zdrowia wśród uczniów naszej szkoły. Uczniowie działający w samorządzie zainicjowali konkurs:  „KLASOWY LIDER ZDROWEGO STYLU ŻYCIA”.
W czasie zebrania SU, sami uczniowie ustalili zasady, którymi należy kierować się przy wyborze lidera. A oto one:
Klasowy lider stylu życia:
1. Spożywa urozmaicone posiłki.
2. Ogranicza fast-foody i słodycze.
3. Jest aktywny fizycznie (regularnie uprawia sport).
4. Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki z wychowania fizycznego.
5. Dba o higienę osobistą:
    - chodzi w czystej odzieży
    - myje ręce przed każdym posiłkiem
    - zmienia bieliznę
    - myje włosy
    - czyści uszy
    - myje zęby
    - śpi 8 godzin
6. Spożywa 5 posiłków dziennie.
7. Chodzi do dentysty.
8. Promuje, zachęca do aktywności fizycznej i zdrowego żywienia.
9. Wypoczywa aktywnie, a nie biernie (woli spędzać czas na świeżym powietrzu, a nie przy komputerze).
10. Dba o estetykę swojego wyglądu.
11. Nie poniża/nie naśmiewa się z osób mniej sprawnych fizycznie.

W wyniku przeprowadzonych wyborów zostali wyłonieni LIDERZY:
Klasa IV a: Natalia Maślanka
Klasa IV b: Liwia Książek
Klasa V a: Natalia Józefczyk
Klasa V b: Julia Szarek
Klasa VI a: Michał Wójtowicz
Klasa VI b: Julia Jaracz
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wytrwałości w stosowaniu zdrowych nawyków.
Opiekunowie SU: M. Buczyńska, J. Mazur, G. Urbanek

Cykl zajęć świetlicowych ”Ruch to zdrowie”
Uczniowie klas pierwszych brali udział w cotygodniowych zajęciach z cyklu „Ruch to zdrowie”. Zajęcia prowadzone przez Panią Małgorzatę Senetelską odbywały się na świeżym powietrzu na placu zabaw – miejscu zabaw i spędzania wolnego czasu, a w przypadku złej pogody na sali gimnastycznej lub teatralnej. Przeprowadzona zastała spartakiada sportowa.
Z cyklu „Ratujmy się i uczmy ratować” dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy. Z cyklu „Dbam o zdrowie” odbyło się spotkanie uczniów z higienistką szkolną.

"Szkoła tańca”
W ramach akademii tańca prowadzono zajęcia muzyczno – taneczne z elementami zumby, tańca nowoczesnego i ludowego dla uczniów klas I. Koordynatorkami działań były wychowawczynie klas pierwszych: p. J Urbanik i p. K. Dziadowicz-Nowak.
W czasie zajęć uczniowie poznali podstawowe kroki tańców, łączyli je w układy, ćwiczyli koordynację ruchową i poczucie rytmu. Zajęcia miały na celu kształtowanie sprawności ortofunkcjonalnej i wytrzymałościowej. Rozwijały pozytywną postawę wobec aktywności fizycznej, poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz drugiego człowieka.

Program „Owoce w szkole” dla klas I –III i „Szklanka mleka” dla klas IV – VI – działania towarzyszące
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Krośnie uczestniczy w programie „Owoce w szkole”. W ramach realizacji programu towarzyszyły nam działania o charakterze edukacyjnym. W klasach I – III zostały przeprowadzone zajęcia na temat zdrowego odżywiania:
• Dlaczego warto jeść owoce?
• Przygotowanie i zjedzenie drugiego śniadania.
• Sposoby przetwarzania i przechowywania owoców.
• Właściwości odżywcze owoców.
• Utrwalenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania.
• Przypomnienie właściwości odżywczych owoców.
• Przygotowanie śniadania przez uczniów, nakrycie stołu, wspólny posiłek w ramach akcji „Śniadanie daje moc”.
• Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”, wspólne przygotowanie śniadania z wykorzystaniem warzyw i owoców.
• Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania.

Uczniowie naszej szkoły mają świadomość, że zdrowe odżywianie bogate w owoce i warzywa, to prawidłowy rozwój organizmu, prawidłowy przyrost masy ciała oraz dobre samopoczucie.

W sobotę 21.05.2014 r. po raz kolejny w SP 6 zrobiło się inspirująco, dzięki XVII Festynowi Rodzinnemu, który w tym roku przebiegał pod hasłem: "Rodzina jest dobra na wszystko". W bieżącym roku współorganizatorem Festynu był Zarząd Osiedla "Południe". Impreza realizowana była przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Krosna.
W programie znalazły się konkurencje ruchowo-sportowe dla dzieci i ich rodziców oraz liczne konkursy poświęcone zdrowemu stylowi życia. Zaproponowane zabawy i konkursy wymagały od uczestników wszechstronności i współpracy w grupie. Wszystkich uczestników wyróżniono upominkami.
Ponadto można było obejrzeć instruktaż "Pierwszej pomocy" i uczestniczyć w praktycznych warsztatach pod kierunkiem Społecznych Instruktorów Młodzieżowych działających przy PCK. Uczniowie zapoznali się z sytuacją omdlenia, krwotoku, zawału serca, zadławienia, skaleczenia.

Konkurs na najlepszego sportowca szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie jest jedną z wiodących szkół w mieście i w regionie jeśli chodzi o możliwości rozwoju fizycznego ucznia.
Posiadamy bogatą bazę sportową: nowoczesne boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste, bieżnię, skocznię, salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, a dla najmłodszych - atrakcyjny plac zabaw (fotografie naszej bazy sportowej znajdują się TUTAJ).
Nasi uczniowie uczestniczą w wielu formach rywalizacji sportowej, począwszy od szkolnych igrzysk sportowych ( SIS ), szkolnej ligi piłki nożnej (w ramach szkoły), do rywalizacji międzyszkolnej - uczestnictwie w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej ( IMS).
Uczniowie naszej szkoły osiągają doskonałe rezultaty w rywalizacji z uczniami innych szkół.
Dzieci uprawiają sport pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry.
Jak co roku prowadzona była wśród uczniów klas IV – VI klasyfikacja na najlepszego sportowca szkoły.
Wśród dziewcząt zwyciężyła i tytuł najlepszej sportsmenki szkoły otrzymała uczennica klasy IV a, Maja Sawaryn.
Wśród chłopców zwyciężył i tytuł najlepszego sportowca szkoły otrzymał uczeń klasy IV b, Krzysztof Gierlach.

Utrwalenie poznanych zasad zdrowego stylu życia poprzez udział w konkursach dla kas I – VI:
• szkolny konkurs twórczości wokalnej klas I – III  „Ruch to zdrowie”. Uczniowie prezentowali utwory pt.  „Witaminki”,  „Owocowy blues”,  „Sport to zdrowie” i tańczyli w rytm prezentowanych utworów. Chętne dzieci proponowały wszystkim zgromadzonym uczniom ciekawe gry i zabawy.
Dzieci występ wokalny połączyły z pokazem samodzielnie przygotowanych strojów.
Wszyscy uczniowie świetnie zaprezentowali swoje utwory i decyzją jury w składzie: p. J. Urbanik, p. K. Dziadowicz – Nowak i p. B. Buczek, otrzymali I miejsce;
• szkolny konkurs plastyczny klas I - III pod hasłem „Jestem widoczny jestem bezpieczny”. Dzieci uświadomiły sobie związek między aktywnością fizyczną a zdrowiem człowieka. Prace konkursowe zostały wyeksponowane na szkolnej gazetce, którą przygotowała p. Zofia Langner.

• VIII KONKURS PLASTYCZNY "BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM"
W VIII Konkursie Plastycznym "Bezpieczni w ruchu drogowym” zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie praca naszego ucznia z klasy IVa Wiktora Lorensa zdobyła II miejsce.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego w III kategoriach wiekowych. Celem konkursu było popularyzowanie idei bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym oraz edukacja komunikacyjna. Nagrodzeni uczniowie podczas finału Konkursu otrzymali również cenne nagrody rzeczowe.
Gratulujemy sukcesu.

• Projekt czytelniczy -  „Zdrowie w książkach”. PROGRAM RZĄDOWY "KSIAŻKI NASZYCH MARZEŃ"
W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji rządowego programu "Książki naszych marzeń", umożliwiającego zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
Cele: ( projekt klas V )
- zdobycie wiedzy na temat zachowań składających się na zdrowy styl życia,
- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- wyszukiwanie informacji w tekście na temat zagrożeń dla zdrowia,
- wyjaśnienie, jak należy zachować się w niebezpiecznych sytuacjach,
- poznanie ważnych numerów alarmowych,
- rozwijanie kompetencji czytelniczych,
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie,
- rozwijanie umiejętności plastycznych;
Działania: ( projekt klas V )
- podział klas na grupy,
- praca z tekstem, wyszukanie informacji na temat szkodliwych dla zdrowia organizmów,
- wypełnienie kart pracy,
- prezentacja,
- ułożenie rymowanek zachęcających do zdrowego stylu życia w formie plakatu,
- wykonanie transparentu, prezentacja prac plastycznych;
Organizacja Projektu: ( klasy V )
- wyszukiwanie w tekście fragmentów opisujących niebezpieczne zwierzę, roślinę lub grzyba i zagrożenia dla zdrowia,
- zgromadzenie materiałów,
- wypełnienie karty pracy,
- wykonanie plakatów z rymowanką zachęcającą do zdrowego stylu życia,
- prezentacja pracy;
Uczniowie dobierają się w grupy poprzez losowanie karteczek, na których są narysowane ( lub zdjęcia ) niebezpieczne dla zdrowia: grzyby, rośliny i zwierzęta. Każda grupa losuje po 3 karteczki i wyszukuje opis organizmu, zagrożenie dla zdrowia i sposób postępowania. Grupy wypełniają karty pracy, przygotowują plakaty i ustalają sposób prezentacji.
Dodatkowo, by zachęcić kolegów do aktywności fizycznej poszczególni uczniowie prezentują swoje uzdolnienia sportowe.
Prezentacja pracy poszczególnych grup nastąpiła 17 maja 2016r. w trakcie imprezy szkolnej.
W trakcie wykonywania zadań związanych z programem wszyscy uczniowie klas I–VI pod opieką wychowawców przygotowali projekty edukacyjne w oparciu o książki z biblioteki szkolnej. Prezentacja projektów odbyła się 13 maja dla klas I–III oraz 17 maja dla klas IV–VI. Dzieci przedstawiały wrażenia i wnioski po spotkaniu z książkami. Przygotowały ilustracje do książek, albumy, krzyżówki, parady postaci z książek, wykonały kukiełki, teatrzyk cieni. W oparciu o przeczytane książki przedstawiły scenki teatralne. Nie zabrakło też piosenek oraz mądrych myśli inspirowanych książką.

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów
Nasza szkoła podejmuje szereg działań związanych z bezpieczeństwem uczniów.
Zapewnia:
• bezpieczny pobyt w szkole,
• bezpieczeństwo w ruchu drogowym ( bezpieczna droga do i ze szkoły),
• bezpieczeństwo podczas zabaw, przerw, wyjść poza szkołę, zawodów sportowych i wycieczek,
• bezpieczeństwo w sieci internetowej,
• bezpieczne ferie i wakacje;
Uczy
• umiejętności oceny sytuacji zagrażających zdrowiu,
• panowania nad swoimi emocjami,
• zachowań asertywnych;
Promuje:
• zdrowy styl życia,
• odpowiedzialność za własne zdrowie;

Sprawozdania wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologa szkolnego znajdują się u p. Dyrektor jako załączniki tego tematu.

Bernardetta Juszczyk

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl