Promocja zdrowia - rok szkolny 2016/2017

"Zdrowie – to nie tylko brak choroby,
lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego,
psychicznego, społecznego i duchowego"

Promocja zdrowia - 2016/2017
"UŚWIADOM SOBIE, ŻE RUCH TO ZDROWIE"

Podstawowym zadaniem kształcenia i wychowania jest przygotowanie dzieci do zadań jakich mogą oczekiwać w życiu osobistym i społecznym. Na szkołę spada obowiązek rozwijania tych funkcji biologicznych, które będą decydować nie tylko o zdrowiu i sprawności fizycznej człowieka, ale również o jego postawach moralnych, wysiłkach intelektualnych, emocjonalnych i fizycznych.

Po raz kolejny zgłosiliśmy szkołę do udziału w programie edukacyjnym "Zdrowo jem, więcej wiem!" w ramach prozdrowotnego programu edukacyjnego "Aktywnie po zdrowie" prowadzonego przez Bank Ochrony Środowiska. Konkurs składa się z trzech etapów odpowiadającym porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie zespół konkursowy ma do zrealizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których skład wchodzą lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkania z rodzicami. Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobami odżywiania a stanem zdrowia uczniów. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Nagrodą "główną" dla nauczycieli, uczniów i szkoły jest przede wszystkim możliwość zmiany dotychczasowego stylu życia na zdrowy i bardziej aktywny ruchowo.

W bieżącym roku szkolnym nie rezygnujemy również z ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc", pod patronatem: Partnerstwo dla Zdrowia (Instytut Matki i Dziecka, Danone, Biedronka, Lubella). Powyższe przedsięwzięcie ma charakter edukacyjny, a jego celem jest propagowanie codziennego spożywania zdrowych i wartościowych posiłków, a w szczególności śniadań.

W dalszym ciągu będziemy współpracować z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie wdrażając Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę", będący pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sportu. Cieszymy się, że w wyniku naszej wspólnej pracy wzrosła świadomość uczniów i wykształciły się prawidłowe nawyki związane z aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego, czego dowodem jest liczne uczestnictwo w różnorodnych kółkach o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Diagnoza sytuacji w naszej szkole wykazała, że w dalszym ciągu powinniśmy się zajmować tym problemem. Opracowaliśmy na ten rok szkolny nowy projekt "Uświadom to sobie, że ruch to zdrowie", mający na celu utrwalenie nawyków związanych z zasadami zdrowego stylu życia, regularną aktywnością fizyczną i wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Chcemy pokazać, że różnorodne formy ruchu mogą być równie atrakcyjne, jak wirtualny świat komputerowy, tak fascynujący nasze dzieci i przykuwający ich uwagę na wiele godzin dziennie.

Dbając o zdrowie uczniów (ich życie w zdrowym środowisku, które będą tworzyć), ich bezpieczeństwo w sieci internetowej oraz świadomi zagrożeń z niej wynikających, wdrożyliśmy w tym roku szkolnym program edukacyjny "Bezpiecznie Tu i Tam". Organizatorem programu jest sieć Orange. Jego celem jest budowanie świadomości o zagrożeniach w sieci i wypracowanie umiejętności konstruktywnego korzystania z Internetu.

Drodzy rodzice, dziękujemy za dotychczasową pomoc okazaną przy realizacji poprzednich projektów i prosimy o dalsze wsparcie. Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym projekcie "Uświadom to sobie, że ruch to zdrowie", będącym ich kontynuacją. Prosimy o cenne uwagi i propozycje.

 

IDEA PROGRAMU "ŚNIADANIE DAJE MOC"

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym: Śniadanie Daje Moc w którym dzieci zdobywają cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, o roli prawidłowego żywienia podczas tak zwanych „Misji Śniadaniowych”.

Dodatkowo 8 listopada obchodziliśmy Dzień Śniadanie Daje Moc wspólnie ze szkołami z całej Polski. W tym dniu uczniowie klas I-III z przyniesionych pełnowartościowych produktów wykonywali smaczne, zdrowe kanapki i sałatki owocowo – warzywne, które później wspólnie jedli. Dla dzieci była to świetna zabawa edukacyjna dzięki której nauczyli się jak ważne jest codzienne zdrowe śniadanie.

Fotogaleria

Zofia Langner
fot. Jolanta Habrat

  

RACJONALNIE SIĘ ODŻYWIASZ, ZDROWIE WYGRYWASZ

Uczniowie klas IV–VI na lekcjach plastyki wykonywali prace na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”. Do etapu wojewódzkiego została wybrana praca Dominika Matuszewskiego z klasy VI a. Konkurs zorganizowany został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Cel konkursu to upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywnościowych.

Elżbieta Dudek

  

MIKOŁAJKI NA SPORTOWO

W ramach programu "BEZPIECZNA +", w pierwszym tygodniu grudnia odbyły się imprezy sportowe pod hasłem: "Mikołajki na sportowo".

Dzieci klas młodszych rywalizowały w konkurencjach sportowych w dniu 6 grudnia, klasy starsze 9 grudnia. Rywalizacja przebiegała w świątecznej, zabawowej atmosferze. Dzieci doskonale zachowywały zasady bezpieczeństwa w trakcie konkursów, dbając o zdrowie własne i innych uczestników zawodów. W klasach młodszych rywalizowały z sobą odziały. Pojedynki klas pierwszych i trzecich zakończyły się remisami, natomiast w klasach drugich I miejsce zajęła klasa II b, klasy II a i II c  zajęły ex aequo II miejsce.

W klasach IV –VI rywalizacja przebiegała w dwóch grupach. Część klasy uczestniczyła w Turnieju "Rzucanki Siatkarskiej", część w grach i zabawach sprawnościowych. Najlepszy wynik w obu konkurencjach osiągnęła klasa V a. Wszystkie klasy otrzymały mikołajkowe prezenty, a klasa V a puchar zwycięzcy I Turnieju Mikołajkowego.

Bernardetta Juszczyk
Sławomir Włoch
fot. Jolanta Habrat, Małgorzata Polańska

  

PUBLICZNA PREZENTACJA WYNIKÓW
Z AUTOEWALUACJI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Dnia 16 grudnia2016r. w naszej szkole odbyła się "Publiczna prezentacja wyników z  autoewaluacji  w zakresie Szkoły Promującej Zdrowie", dokonanej w roku szkolnym 2016/2017.  Jest to  jeden  z warunków, jakie należy spełnić rozpoczynając starania o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

W uroczystości wzięli udział:

  • członkowie społeczności szkolnej: przedstawiciele rodziców z każdej klasy, przedstawiciele uczniów z każdej klasy, 23 nauczycieli, 4 pracowników obsługi i administracji,
  • osoby spoza społeczności szkolnej: Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Krosna, Inspektor Wydziału Edukacji Miasta Krosna, Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie, przedstawiciele Zarządu Osiedla „Południe”, Koordynator Rejonu Krośnieńskiego  WSzPZ, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 4 i Nr 7 w Krośnie (szkoły posiadające certyfikaty wojewódzkie SzPZ).

Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Teresa Janusz. Wprowadziła w tematykę prezentacji, wspomniała m.in., że do programu Szkoły Promującej Zdrowie przystąpiliśmy w roku szkolnym 2005/2006. Stworzony został Zespół Szkoły Promującej Zdrowie, w skład którego weszli nauczyciele i uczniowie. Koordynatorem została p. Elżbieta Zając.

Publiczna prezentacja składała się z dwóch części:

  • w pierwszej części prezentacji Promocja Zdrowia przedstawiliśmy nasze działania w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. Były one poparte zdjęciami z realizacji programów, projektów i imprez środowiskowych.
  • w drugiej części spotkania zaprezentowaliśmy wyniki z autoewaluacji w formie publicznej prezentacji, wzbogaconej o informacje dotyczące mocnych i słabych stron szkoły. Przedstawiliśmy problem priorytetowy do rozwiązania.

Prezentację wyników uświetnił występ artystyczny uczniów, w którym przekonywali o wpływie właściwej diety i aktywności fizycznej na życie człowieka. Zaprezentowali wiersze i piosenki o zdrowym stylu życia, tańce, wystąpił również chór szkolny.

Na zakończenie prezentacji p. Anna Gaudzińska-Głowa (Rejonowy Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie) podziękowała całej społeczności szkolnej za podejmowane działania na rzecz promocji zdrowia. Uświadamiała: cyt. "Dbajmy o nasze zdrowie nie dlatego, że jest ono ważne, ale dlatego, że bez zdrowia wszystko inne jest nieważne”.

Na zakończenie uroczystości uczniowie wręczyli zaproszonym gościom poradnik  informujący,  jak należy dbać o swoje zdrowie.

Pani dyrektor Teresa Janusz podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła na "zdrową przekąskę.”

W przygotowanie publicznej prezentacji zaangażowała się społeczność szkolna: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie, pracownicy obsługi, rodzice.

FOTOGALERIA

Bernardetta Juszczyk

 

"ZDROWO JEM - WIĘCEJ WIEM!"

Uczniowie klas I, II i III brali udział w etapie zimowym siódmej edycji projektu „Zdrowo jem – więcej wiem!”. Głównym jego celem jest skłanianie do zmiany nawyków żywieniowych. Realizacja zadań  skupiała się wokół hasła „Źródło życia i zdrowia – woda”. Podejmowane przez uczniów działania zachęcały do rezygnacji ze słodkich, kolorowych napojów, picia wody mineralnej oraz spożywania warzyw i owoców.

Mariola Mendrala
fot.: Małgorzata Polańska
Mariola Mendrala
Karolina Dziadowicz-Nowak
Jolanta Habrat
Justyna Urbanik
Katarzyna Warchoł

  

ZDROWIE I EKOLOGIA


19 kwietnia uczniowie klas I-III obejrzeli widowisko edukacyjno-profilaktyczne „Zdrowie i ekologia”. Zadaniem programu było utrwalenie elementarnych zasad troski o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz dbałość o środowisko naturalne. Uczniowie chętnie włączali się do wspólnych śpiewów oraz konkursów.

Mariola Mendrala
fot. Jolanta Habrat

 

IV MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ ZDROWOTNY

Dnia 21.04.2017r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Krośnie odył się IV Międzyszkolny Turniej Zdrowotny dla uczniów klas trzecich. Wzięli w nim udział uczniowie z pięciu szkół podstawowych:

•    Szkoła Podstawowa Nr 3
•    Szkoła Podstawowa Nr 6
•    Szkoła Podstawowa Nr 7
•    Szkoła Podstawowa Nr 12
•    Szkoła Podstawowa Nr 15

Turniej uroczyście zainaugurowała pani Wicedyrektor Elżbieta Dudek życząc zawodnikom sukcesów w atmosferze dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji. Zmagania uczniów miały charakter intelektualny i dotyczyły wiedzy na temat zdrowego stylu życia, odżywiania, higieny osobistej i zachowania w różnych sytuacjach. Uczniowie rozpoznawali po dotyku ukryte w pudełku owoce i warzywa. Sprawdzali także swoją kondycję fizyczną. Publiczność, którą tworzyli uczniowie klas trzecich naszej szkoły, brała aktywny udział dopingując ćwiczących w konkurencjach sprawnościowych.

Gratulujemy:
•    Szkole Podstawowej Nr 3, której drużyna zajęła I miejsce,
•    Szkole Podstawowej Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 15, których drużyny zajęły równorzędne II miejsce,
•    Szkole Podstawowej Nr 7 i Szkole Podstawowej Nr 12 , których drużyny zajęły równorzędne III miejsce.

Wszystkie szkoły otrzymały dyplomy za udział w turnieju, a uczniowie nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Turniej przebiegał w miłej, radosnej atmosferze i miał charakter dobrej zabawy.

Zofia Langner
fot. Jolanta Habrat

 NASZE ZDROWIE

W ramach Szkolnego Tygodnia Zdrowia w dniu 24.04.2017r. odbyły się spotkania z panią pielęgniarką Angieszką Proczek. Spotkania miały miejsce w sali teatralnej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie i odbyły się w dwóch turach, pierwsze dla klas 1-3, drugie dla klas 4-6. Pogadanka dotyczyła tematu: Wpływ odżywiania i higieny na nasze zdrowie i kondycję fizyczną. Pani pielęgniarka przekazała dzieciom informacje jakie produkty są najzdrowsze dla młodego organizmu, aby mógł prawidłowo funkcjonować. Jak ważne jest spożywanie nabiału i produktów mlecznych dla mocnych kości. Przedstawiła skutki braku higieny jamy ustnej i niewłaściwego odżywiania się. Zachęcała do spożywania tylko takich produktów, które nie zawierają konserwantów, sztucznych barwników, aromatów i innych szkodliwych substancji. Podkreśliła również jak ważne jest aktywne spędzanie wolnego czasu. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali pogadanki, zadawali pytania i poszerzali swoją wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia.

Zofia Langner

  

BIEG PO ZDROWIE

Bieg po Zdrowie to nowy program antynikotynowej edukacji zdrowotnej, który realizowany był w naszej szkole od 30 stycznia do 7 czerwca 2017 roku. Program ten został opracowany w Głównym inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z zakresu profilaktyki uzależnień.

Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno - wychowawcze szkoły. Niektórzy na początku kwestionowali, że klasa IV to zbyt wcześnie aby realizować tego typu program, jednak z prowadzonych badań wynika, że okres krytyczny dla podejmowania zachowań ryzykownych takich jak pierwszy kontakt z paleniem tytoniu, przypada na wiek 9-10 lat.

Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy na temat fizycznego i psychicznego w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.
Uczniowie pracowali w oparciu o otrzymane podręczniki metodami aktywnymi;
- dyskutowali,
- wymieniali spostrzeżenia i refleksje,
- przeprowadzali wywiady,
- obliczali koszt palenia i czas stracony podczas palenia,
- pracowali nad przygotowaniem plakatów, komiksów i antyreklamy dla papierosów,
- aktywnie uczyli się asertywnych sposobów odmawiania.
Wypracowane prace prezentowali na forum klasy i szkoły.

W realizację programu zaangażowani byli również rodzice, którym serdecznie dziękuję. Wspierali oni swoje dzieci podczas przygotowania prac domowych (wywiad, plakat, komiks) umożliwiając im spotykanie się w grupach. Dziękuję również za wypełnienie ankiety na zakończenie programu.

Co nas zaskoczyło podczas realizacji programu;
- substancje szkodliwe zawarte w dymie papierosowym,
- koszt ponoszony przez osoby palące, co można za to byłoby kupić,
- świadomość dobrowolnego decydowania się na utratę zdrowia i wykluczenia społecznego (palenie stało się niemodne)
- fakt stale rosnącej liczby osób niepalących (76% osób dorosłych w Polsce nie pali)

Bardzo dziękuję uczniom klasy IVb za poważne potraktowanie zajęć. Myślę, że zdobyta wiedza uchroni ich przed sięgnięciem po papierosy i staną się oni propagatorami zdrowego stylu życia.

Pedagog szkolny
Marta Winiarska

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl