SZLACHETNE ZDROWIE

Publiczna prezentacja wyników z autoewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie

Dnia 16 grudnia2016r. w naszej szkole odbyła się "Publiczna prezentacja wyników z  autoewaluacji  w zakresie Szkoły Promującej Zdrowie", dokonanej w roku szkolnym 2016/2017.  Jest to  jeden  z warunków, jakie należy spełnić rozpoczynając starania o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

W uroczystości wzięli udział:

  • członkowie społeczności szkolnej: przedstawiciele rodziców z każdej klasy, przedstawiciele uczniów z każdej klasy, 23 nauczycieli, 4 pracowników obsługi i administracji,
  • osoby spoza społeczności szkolnej: Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Krosna, Inspektor Wydziału Edukacji Miasta Krosna, Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie, przedstawiciele Zarządu Osiedla „Południe”, Koordynator Rejonu Krośnieńskiego  WSzPZ, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 4 i Nr 7 w Krośnie (szkoły posiadające certyfikaty wojewódzkie SzPZ).

Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Teresa Janusz. Wprowadziła w tematykę prezentacji, wspomniała m.in., że do programu Szkoły Promującej Zdrowie przystąpiliśmy w roku szkolnym 2005/2006. Stworzony został Zespół Szkoły Promującej Zdrowie, w skład którego weszli nauczyciele i uczniowie. Koordynatorem została p. Elżbieta Zając.

Publiczna prezentacja składała się z dwóch części:

  • w pierwszej części prezentacji Promocja Zdrowia przedstawiliśmy nasze działania w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. Były one poparte zdjęciami z realizacji programów, projektów i imprez środowiskowych.
  • w drugiej części spotkania zaprezentowaliśmy wyniki z autoewaluacji w formie publicznej prezentacji, wzbogaconej o informacje dotyczące mocnych i słabych stron szkoły. Przedstawiliśmy problem priorytetowy do rozwiązania.

Prezentację wyników uświetnił występ artystyczny uczniów, w którym przekonywali o wpływie właściwej diety i aktywności fizycznej na życie człowieka. Zaprezentowali wiersze i piosenki o zdrowym stylu życia, tańce, wystąpił również chór szkolny.

Na zakończenie prezentacji p. Anna Gaudzińska-Głowa (Rejonowy Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie) podziękowała całej społeczności szkolnej za podejmowane działania na rzecz promocji zdrowia. Uświadamiała: cyt. "Dbajmy o nasze zdrowie nie dlatego, że jest ono ważne, ale dlatego, że bez zdrowia wszystko inne jest nieważne”.

Na zakończenie uroczystości uczniowie wręczyli zaproszonym gościom poradnik  informujący,  jak należy dbać o swoje zdrowie.

Pani dyrektor Teresa Janusz podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła na "zdrową przekąskę.”

W przygotowanie publicznej prezentacji zaangażowała się społeczność szkolna: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie, pracownicy obsługi, rodzice.

Bernardetta Juszczyk

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl