GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

ZASADY KORZYSTANIA
Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Zasady bezpieczeństwa

 • Z punktu obsługi czytelnika w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba.
 • Dystans pomiędzy oczekującymi musi wynosić minimum 2 m.
 • Osoby wchodzące do biblioteki zobowiązane przy wejściu dezynfekować dłonie.
 • Czytelnicy korzystający z biblioteki muszą mieć zakryte usta i nos.
 • Zapewnia się regularne wietrzenie pomieszczeń biblioteki oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych - klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, w tym blatów.

Zasady korzystania z Wypożyczalni

 • W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek, książki podaje bibliotekarz.
 • Czytelnicy mogą korzystać tylko z wypożyczeń na zewnątrz, czytelnia jest nieczynna do odwołania.
 • Chcąc wypożyczyć książkę, należy wcześniej ją zarezerwować (kontakt z nauczycielem – bibliotekarzem poprzez Wiadomości Dziennika Librus).
 • Bibliotekarz przygotuje wcześniej książki do odbioru zgodnie z zamówieniem i skontaktuje się w sprawie odbioru.Istnieje możliwość zwrotu książek do biblioteki poprzez pozostawienie ich u pracownika dyżurującego przy wejściu głównym szkoły. Książki takie trzeba przynieść w worku podpisanym: imię, nazwisko, klasa, numer ucznia w dzienniku, liczba zwracanych książek.
 • Książki zwracane przez czytelników zostaną poddane 3 - dniowej kwarantannie, po tym okresie zostaną ponownie włączone do księgozbioru.


W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami biblioteki:

 • p. wicedyrektor E. Dudek, tel. 13 43 209 15
 • p. Anna Gazda e-mail: a.gazda@sp6krosno.pl lub poprzez Wiadomości Dziennika Librus.

Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

 1. Harmonogram pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie i nauczyciele.
 3. Przy wejściu do biblioteki znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Użytkownicy biblioteki (pracownicy i uczniowie) mają obowiązek dezynfekować ręce po wejściu do biblioteki oraz zasłaniać nos i usta.
 5. Zaleca się noszenie rękawiczek ochronnych przez personel.
 6. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co godzinę. Zaleca się dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 7. W bibliotece wyznaczone zostaną strefy dla pracownika biblioteki oraz użytkowników zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 8. Użytkownicy biblioteki nie mogą swobodnie przemieszczać się między półkami. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.
 9. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni (kwarantanna) do wydzielonego miejsca (np. wydzielonej półki), oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 10. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
 11. Uczniowie klas I - III korzystają z zasobów biblioteki szkolnej pod nadzorem wychowawcy, w trakcie trwania zajęć dydaktycznych, według harmonogramu ustalonego z nauczycielem biblioteki.
 12. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się i oczekiwali w kolejce do wypożyczenia książek z zachowaniem dystansu między osobami.

 


 

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl