Certyfikaty i projekty

Nasza Szkoła w ramach podnoszenia jakości swej oferty kierowanej do uczniów bierze udział w akcjach, których realizacja pozwala na osiągnięcie certyfikatu w określonej dziedzinie.

  

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

     

CERTYFIKAT KRAJOWY "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE


 

BEZPIECZNIE TU I TAM

W roku szkolnym 2016/2017  szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam.
Konkurs był skierowany do szkół podstawowych i zorganizowany prze Fundację Orange.

Głównym założeniem konkursu edukacyjnego było działanie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie i pokazanie jak w konstruktywny sposób wykorzystywać Internet do nauki jak również ukazanie zagrożeń płynących z sieci.

W blokach tematycznych w głównej mierze pokazano dzieciom jak kulturalnie korzystać z Internetu, jak chronić swoją prywatność i zachowywać się w sytuacjach zagrożenia online.
Pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci - nie ufaj osobom obcym w Internecie w klasach 1-3 przeprowadziła pedagog szkolny, pani Marta Winiarska. Dzieci otrzymały przesłane przez Fundację materiały edukacyjne – gra edukacyjna do wykorzystania w domu z rodzicami. Koordynatorem projektu był pan Grzegorz Urbanek.

  

  

WIARYGODNA SZKOŁA

Program Wiarygodna Szkoła powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom.

Program Wiarygodna Szkoła Podstawowa, wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną, ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica.

Celem projektu jest ułatwienie potencjalnym kandydatom na uczniów i ich rodzicom, wyboru takiej szkoły, która w pełni odpowie na ich potrzeby a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym.

Aby zostać LAUREATEM Szkoła musi spełnić określone warunki. Najważniejszym kryterium jest zdobycie przez szkołę co najmniej 4 skali staninowej, która jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie.

Szkoły muszą także spełnić określone standardy w obszarach bazy i zapewnianego bezpieczeństwa. W tym celu, w każdej szkole zostaje przeprowadzana dodatkowa weryfikacja właśnie tych obszarów.

Cały Projekt ma stać się drogowskazem polecającym te szkoły, które są godne zaufania i wyróżniają się na rynku edukacyjnym.

  

 

  

AKTYWNA EDUKACJA

Od września 2014 roku aż do końca maja 2015 roku realizowaliśmy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania "Aktywna Edukacja". Program prowadzony był w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przeszkolą i szkołach współfinansowanego”. Jego główny cel to wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

Nauczyciele uczestniczący w programie uczestniczyli w interaktywnym kursie e-learningowym.

Potwierdzeniem realizacji wszytskich zadań projektu jest Certyfikat Szkoły Gotowej Na TIK.

 

  

 

    

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM
"PRZYJACIELE ZIPPIEGO"


Od grudnia 2010 roku klasa I b realizuje Międzynarodowy Program  „Przyjaciele Zippiego”. Program promuje zdrowie emocjonalne małych dzieci w wieku od pięciu do siedmiu lat. Składa się z sześciu części, a każda z nich zawiera odrębne opowiadanie. Bohater tytułowy to patyczak o imieniu Zippi, a jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewczynek. Opowiadania prezentują ich w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz zaczynanie od nowa. Program „Przyjaciele Zippiego” nie mówi dzieciom, co robić. Zamiast tego zachęca je do zastanowienia się nad sobą i wymyślania własnych rozwiązań problemów. Dzieci ćwiczą dobieranie rozwiązań, które nie tylko im pomagają, ale również nie krzywdzą innych.

  

 

          

PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

Od 2009 roku w naszej szkole realizowany jest Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa – „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.


Głównym celem Projektu jest wdrożenie modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb.


Projekt realizowany jest w 3 etapach:

 • pierwszy etap - klasa IIa pod kierunkiem wychowawczyni mgr Katarzyny Warchoł (I semestr roku szkolnego 2009/10)
 • drugi etap - klasa Ib pod kierunkiem wychowawczyni mgr Jolanty Habrat (II semestr roku szkolnego 2009/10)
 • trzeci etap - klasa Ia pod kierunkiem wychowawczyni mgr Małgorzaty Polańskiej (II semestr roku szkolnego 2010/11)

Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Sala, w której realizowany jest Projekt jest wyposażona w środki dydaktyczne, które służą do utworzenia Dziecięcych Ośrodków Zainteresowań. Uczniowie bawią się i uczą w wybranych przez siebie Ośrodkach, rozwijając swoje zdolności i zainteresowania. Każdy etap projektu kończy się prezentacją. Jako podziękowanie uczestnicy projektu otrzymują palcynki Myszki - symbol Projektu. 

  

    

 

STRONA PRZYJAZNA DZIECIOM

Nasza witryna internetowa została zgłoszona do oceny w ramach projektu realizowanego przez Fundację Kidprotect.pl.


4 kwietnia 2008 roku uzyskaliśmy Certyfikat Strony Przyjaznej Dzieciom. 


  

   

OK - OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Ocenianie kształtujące, nazywane także "ocenianiem pomagającym się uczyć", jest w wielu krajach uważane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty.

Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące:

 • określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia
 • ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia
 • rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej
 • buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami
 • potrafi formułować pytania kluczowe
 • potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję
 • stosuje efektywną informację zwrotną
 • wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.


Począwszy od roku szkolnego 2007/08 w naszej Szkole w wybranych klasach rozpoczęto stosować Ocenianie Kształtujące, które ma na celu podniesienie wyników nauczania. W związku z tym nauczyciele uczestniczyli w licznych konferencjach szkoleniowych. 

Ponieważ stosowanie OK przyniosło spodziewane skutki - Rada Pedagogiczna postanowiła stosować je również w innych klasach.

Uwieńczeniem wdrażania oceniania kształtującego w szkole jest przyznanie jej certyfikatu "Szkoły uczącej się".


  

    

    

SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SPORTU

W 2007 roku nasza Szkoła wzięła udział w konkursie Szkolnego Związku Sportowego "Szkoła Przyjazna dla sportu" a w czerwcu tego roku otrzymała certyfikat.

 

  

   

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Ruch szkół promujących zdrowie (SzPZ) rozwija się w Europie od 15 lat i obejmuje obecnie 43 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), którym wspólnie patronują Światowa Organizacja Zdrowia (Biuro Regionalne dla Europy), Rada Europy i Komisja Europejska. W Polsce akcja rozpoczęła się w 1992 roku. Nasza Szkoła dołączyła do akcji 26 lutego 2007 roku.


Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.   

   

  

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Począwszy od roku 2006 prowadzony jest ogólnopolski program społeczny "Szkoła bez przemocy". Akcja została zainicjowana przez 17 dzienników regionalnych, Fundację Orange oraz Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP.


Nasza Szkoła wzięła udział w tym programie w roku szkolnym 2006/07 a certyfikat "Szkoły bez przemocy" uzyskała 22 czerwca 2007 roku.


  

   

SZKOŁA Z KLASĄ

Program zorganizowany przez Gazetę Wyborczą, portal Gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego rozpoczął się w 2002 roku. Nasza szkoła przystąpiła do niego jesienią 2002 roku. Po zrealizowaniu wybranych sześciu zadań Szkoła otrzymała Certyfikat "Szkoły z klasą" 24 kwietnia 2004 roku. 

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl