Dokumenty

MISJA SZKOŁY

 Jesteśmy publiczną szkołą podstawową: 

- zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na indywidualne potrzeby i możliwości każdego ucznia, 

- prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę,

- przygotowującą uczniów do samodzielności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność,

- tworzącą klimat życzliwości sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli,

- otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z Rodzicami. 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

 

  • Statut Szkoły
  • Regulamin oceniania zachowania
  • Program wychowawczy Szkoły
  • Program profilaktyki Szkoły
  • Prawa i obowiązki uczniów
  • Procedury kontroli realizacji obowiązku szkolnego
  • Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
  • Procedury postępowania w chwili wystąpienia wypadku
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl