Opieka zdrowotna

Pielęgniarka szkolna

Opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka Agnieszka Proczek. U dzieci wykonywane są przez pielęgniarkę badania przesiewowe mające na celu wczesne wykrycie zaburzeń zdrowia. Dzieci klas IV w ramach badań powszechnych 10-latków są badane przez lekarza.

Na terenie szkoły prowadzona jest oświata zdrowotna w formie pogadanek, gazetek, rozmów w grupach i indywidualnych z pielęgniarką. U uczniów prowadzony monitoring wad wzroku.

 

Opieka Stomatologiczna

Opiekę nad uczniami sprawuje lek. stom. Grażyna Garwol. Leczenie dzieci odbywa się w gabinecie stomatologicznym mieszczącym się na terenie CKU. Przeglądy stomatologiczne profilaktyczne prowadzone są na terenie szkoły, gdzie zorganizowane jest stanowisko pracy dla takiej działalności.

Dzieci korzystają z usług gabinetu bez żadnych ograniczeń i nie ponoszą żadnych kosztów leczenia. Gabinet przy CKU czynny jest codziennie 7,5 godziny w tym 2 razy w tygodniu po południu.

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Dziecko rozpoczynając naukę szkolną wkracza w pierwszy okres krytyczny dla posturogenezy. Nawyk postawy kształtuje się bowiem właściwie dopiero pod koniec wieku przedszkolnego i początku szkolnego.

Czynnikami szkodliwymi dla prawidłowego rozwoju postawy w tym czasie są: niekorzystne pozycje statyczne powodowane długotrwałym siedzeniem w ławce szkolnej, noszenie dodatkowych ciężarów, czynniki psychiczne (trema lęk), oświetleniem, noszoną odzieżą i obuwiem. Również rozwój cywilizacji, telewizor, komputer itp. ogranicza tak bardzo potrzebny w tym wieku dla dziecka ruch.

Postępowanie na zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej biegnie pomiędzy działaniem typu profilaktycznego a działaniami typu terapeutycznego. Nie jest tylko skierowana przeciwko już zaistniałej wadzie, ale jest również interwencją, która uprzedza jej wystąpienie, a więc przewiduje zagrożenie, któremu przeciwdziała. Łatwiej jest przeciwdziałać niż wyrównywać powstałą w wyniku zaniedbania wadę.

W szkole w ramach przeciwdziałania powstawaniu wad postawy przeprowadzona była akcja przystosowania ławek szkolnych do wzrostu ucznia. Dzieci siedzą w ławkach dostosowanych do ich wzrostu.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III prowadzone są przez mgr Urszulę Nowakowską i mgr Sławomira Włocha.

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl