Świetlica

Praca wychowawcza realizowana na zajęciach świetlicowych obejmuje poszerzanie wiedzy z literatury, przyrody, kultury, sportu oraz wiedzy o środowisku. Wychowawcy starają się prowadzić zajęcia tak, aby były one atrakcyjną formą spędzania czasu dla poszczególnych grup wiekowych. Świetlice organizują szereg cieszących się dużą popularnością zabaw: andrzejkową, choinkową, podsumowującą rok szkolny. Spośród innych należy wymienić też "mikołajki", spotkanie wigilijne oraz różnego rodzaju konkursy.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o Plan Pracy Świetlicy. Zajęcia odbywają się w cyklu tygodniowym. W każdym tygodniu realizowany jest inny temat. W celu realizacji zadań wynikających z funkcji świetlicy oraz Planu Pracy Świetlicy stosujemy różnorodne formy i metody pracy, począwszy od pracy indywidualnej, poprzez zajęcia w grupach do pracy zbiorowej.

Z wyjątkiem zajęć tematycznych, które trwają 1–2 godz. dziennie, uczniowie mają możliwość wyboru zajęć, lub zabawy, w których chcą uczestniczyć. Staramy się, aby dzieci robiły to co lubią i co im sprawia przyjemność. W okresie wiosenno-letnim wiele zajęć odbywa się na świeżym powietrzu.

Aby zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój i uatrakcyjnić pobyt w świetlicy organizujemy zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze, sportowe, dydaktyczne i teatralne, oglądamy filmy i bajki, bawimy się w zabawy ruchowe, dydaktyczne i towarzyskie. Dzieci mogą również samodzielnie organizować sobie zabawy. W czasie zajęć zwracamy uwagę na kulturalne i koleżeńskie zachowanie się dzieci i oczywiście na ich bezpieczeństwo.

Świetlica pełni również funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Nasze świetlice realizują tę funkcję poprzez:

 • zapewnienie dzieciom należytej opieki
 • organizowanie nauki własnej uczniów, wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 • prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy, wyrabianie osobowościowych cech charakteru, takich jak: pracowitość, zdyscyplinowanie, tolerancja, poszanowanie cudzej i swojej własności
 • przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.

    REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PATRONAT:
Miejski Zespół Szkół Nr 6 im. J. Korczaka w Krośnie

ORGANIZATOR:
Wychowawcy świetlicy Agata Zych, Beata Leniowska

TEMAT:

„Zwiastuny wiosny”

Do udziału w konkursie fotograficznym "Zwiastuny wiosny" zapraszamy wychowanków świetlic ze szkół podstawowych w mieście Krosno.

Cele konkursu:

 • Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.
 • Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.
 • Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy.
 • Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
 • Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

Tematyka konkursu:

Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.

Czas trwania konkursu:

 • 01 - 31 marca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

 • 19 kwietnia 2021

Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.

Warunki konkursu:

Autor może nadesłać jedno zdjęcie.
Dozwolone są fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe. Format prac minimum 15x21 cm. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, placówkę zgłaszającą, imię i nazwisko nauczyciela. (ZAŁĄCZNIK NR 2).

Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie:

 • w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD (w formacie JPG) oraz wydrukowane w wyżej wymienionym formacie,
 • oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu (ZAŁĄCZNIK NR 1)

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” na adres organizatora:
Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Janusza Korczaka
w Krośnie (ŚWIETLICA)
ul. Kletówki 1
38-400 Krosno

Kategorie wiekowe:

Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych:

 • I – klasy 1 - 3
 • II – klasy 4 – 6

Uwago końcowe:

Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody oraz wyróżnienia. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy.
Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PT „ZWIASTUNY WIOSNY”

Niniejszym oświadczam, że:

 • zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki:
 • jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
 • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
 • uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno-reklamowych
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpień 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami)


…………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpisZAŁĄCZNIK NR 2

DANE UCZESTNIKA KONKURSU

 1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………
 2. Wiek ucznia ……………………………………………………………………
 3. Tytuł pracy ……………………………………………………………………
 4. Adres i nazwa szkoły…………………………………………………………
 5. Telefon szkoły…………………………………………………………………
 6. Mail szkoły……………………………………………………………………
 7. Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………………

 


ACH CO TO BYŁ ZA BAL...

Karnawał to miła tradycja, przepełniona muzyką, kolorowymi kostiumami, maskami, ale najważniejszym elementem tego okresu są bale. Bal karnawałowy dla I grupy świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie to niezwykły i długo wyczekiwany dzień. Przygotowania do balu rozpoczęliśmy od podjęcia dyskusji „czym jest karnawał?”. Dużo rozmawialiśmy, oglądaliśmy najpiękniejsze parady karnawałowe świata, wsłuchiwaliśmy się w karnawałowe brzmienia, robiliśmy maski. Ten wyjątkowy, wspólny czas dostarczył Nam wielu przeżyć i radości, czego zwieńczeniem stał się długo wyczekiwany BAL.

I tak 8 lutego 2021 roku w balowej sali pojawili się goście, a wśród nich Spider-Man, Batman, Księżniczki, Pszczółka Maja, Wilk, i „groźna wink” Czarownica. Czas mijał szybko, podczas pląsów i zabaw. Na tę wyjątkową okazję Czarownica przygotowała niespodziankę i dzięki swojej wspaniałej pomocnicy Uli zamknęła każde dziecko w ogromnej bańce mydlanej smile. Cóż więcej pisać…

Zapraszamy na fotorelację!

Agata Zych


POZNAJEMY ZASADY FUNKCJONOWANIA POCZTY POLSKIEJ

Poznajemy zasady funkcjonowania Poczty Polskiej, zawód listonosza i innych pracowników urzędu pocztowego w ramach zajęć z Preorientacji i orientacji zawodowej uczniów młodszych prowadzonych przez panią Agatę Zych. Zbudowaliśmy z klocków Urząd pocztowy i nadawaliśmy oraz odbieraliśmy przesyłki. Włączyliśmy się także w Ogólnopolską akcję Wymiany Pocztówkowej między Świetlicami w szkołach z różnych części Polski. Jako pierwsze dotarły do nas pozdrowienia z Łodzi, Bielska – Białej, Gliwic oraz z Warszawy.

 

 

 

 

Agata Zych
Świetlica gr I


KONKURS "MOJE KOSMICZNE WAKACJE"

Wypoczęci po wakacjach rozpoczęliśmy przygodę w grupie świetlicowej, a na dobry początek z wielką radością i dużym zaangażowaniem wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną w Gdańsku, pt. „Moje kosmiczne wakacje”. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu!

 

 

Agata Zych
Świetlica gr I


 

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Tegoroczne hasło naszej imprezy karnawałowej to "Walentynkowe zabawy". Na wstępie koło teatralne pod kierunkiem Pani Agnieszki Filar zaprezentowało historyjkę o tematyce walentynkowej. Następnie wspólnie tańczyliśmy z balonikami i krzesełkami. Prezentowaliśmy stroje karnawałowe. Bawiliśmy się tworząc korowody w rytm naszych ulubionych piosenek. Na zakończenie udaliśmy się na poczęstunek. Zabawa była bardzo udana.

Beata Leniowska
Agnieszka Filar
Justyna Urbanik


DZIEŃ PIZZY

Płaskie, okrągłe i wypiekane placki z dodatkami znane są wszystkim! Dzisiaj w świetlicy przygotowywaliśmy pizzę z papierowych składników.

Justyna Urbanik


DZIEŃ TOSTA

Któż z nas nie lubi cieplutkich grzanek z roztapiającym się na nich masełkiem lub żółtym serem? Dzisiaj w świetlicy obchodziliśmy "Dzień tosta".

Beata Leniowska


 BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

Już za kilka dni czas na zasłużone ferie zimowe. Wyjeżdżamy na stoki, bawimy się z kolegami, kręcimy piruety na lodowisku i czeka nas wiele innych przygód. Ale zawsze musimy pamiętać jak ważna jest rozwaga i bezpieczeństwo. Dlatego wykonaliśmy kodeks bezpiecznych zabaw podczas ferii zimowych w postaci obrazków. Następnie wspólnie rozmawialiśmy o ryzykownym zachowaniu.

A już za 2 tygodnie wracamy! Bawcie się dobrze i odpoczywajcie!

Justyna Urbanik


  

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA.....

W naszej świetlicy mogliśmy poczuć magię świąt. Przygotowywaliśmy "zaczarowane" choinki z kubeczków plastikowych, ozdabialiśmy piernikowe ludziki, dekorowaliśmy salę łańcuchem świątecznym oraz wycinaliśmy szopki bożonarodzeniowe. Pisaliśmy życzenia dla najbliższych, a po występie jasełkowym składaliśmy je sobie wzajemnie. Oczywiście nie za brakło kolędowania przy wspólnym stole.  

Małgorzata Senetelska
Justyna Urbanik


  

ANDRZEJKI

Wróżby, tańce, dobra zabawa tak dzisiaj spędziliśmy wieczór andrzejkowy.
Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło  ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia za pomocą wirujących kubeczków, magicznego kapelusza z wróżbą przyszłego zawodu itp. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce. Zabawa była przednia, dzieci wróciły do domu w doskonałych humorach.

Małgorzata Senetelska
Beata Leniowska
Justyna Urbanik


  

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W świetlicy odbyło się wielkie święto naszych ukochanych pluszowych misiów. Wspólnie pracowaliśmy nad przygotowaniem przyjęcia urodzinowego, na którym nie zabrakło urodzinowego tortu, dekoracji. Oczywiście zaśpiewaliśmy głośne sto lat i bawiliśmy się w nasze ulubione zabawy muzyczno-ruchowe.

Justyna Urbanik


  

JUŻ JESIEŃ

Do naszej świetlicy zawitała jesień. Przygotowywaliśmy jesienną makietę oraz lwy z talerzyków papierowych i liści dębu.
Ponadto odgrywaliśmy scenki ze zwierzętami mieszkającymi w lesie i nie tylko.

Justyna Urbanik


  

JESIENNY POKAZ MODY

Za oknem jesienna słota, a my postanowiliśmy miło spędzić ten dzień. Przebierankom nie było końca.

Przygotowaliśmy stroje z bibuły, liści, papieru kolorowego i dodaliśmy odrobinę naszej fantazji. Efekty możecie podziwiać poniżej.

Justyna Urbanik


  

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W tym wyjątkowym dniu słuchaliśmy pieśni patriotycznych, rozmawialiśmy o symbolach narodowych. Przygotowaliśmy również wycinankę w  kolorach czerwieni i bieli.

Justyna Urbanik


   

ŚWIĘTO DYNI

Ma naprawdę dużą głowę
i policzki na niej płowe.
Jest wielką gwiazdą Halloween.
Lecz nie bój się jej strasznych min.

W naszej świetlicy gwiazdą tegorocznej jesieni została dynia. Dzieci przygotowywały dynie z papieru. Uczestniczyły w zabawach sensorycznych z dynią w roli głównej. Nie zabrakło też muzyki i dobrej zabawy.

Justyna Urbanik


  

KONKURS "MOJE WSPOMNIENIA Z WAKACJI"

Dzieci przygotowywały obrazek z wakacji dowolną techniką malarską. Spośród wszystkich prac konkursowych nagrodzeni zostali:
Natalia Lorens z kl. II a,
Milena Gancarz z kl. II b
Igor Such z kl. II a.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Justyna Urbanik


 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl