..::  STRONA GŁÓWNA  |  WITRYNA UCZNIÓW  |  WYCIECZKI  |  SUKCESY  |  CZŁONKOWIE  |  TESTY  |  ZNAKI TOPOGRAFICZNE  |  ODZNAKI PTTK  |  KONTAKT  ::..

 

Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie działa niemalże od początku jej istnienia. Głównym celem działalności Koła jest poznanie kraju ojczystego poprzez zbieranie i popularyzowanie wiedzy z zakresu geografii, historii, etnografii, architektury i gospodarki.

Działalność Koła w ostatnich latach jest bardzo prężna - uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu wycieczkach, rajdach, zlotach, konkursach. Niektóre wyprawy organizujemy samodzielnie, opracowując trasy i plany. Uczestnicząc w wycieczkach poznajemy okolice Krosna, pomniki przyrody, zabytki oraz historię z nimi związaną. Łączymy przyjemne z pożytecznym. Uczymy się m.in. wyznaczać trasy, rozpoznawać szlaki, poruszać się na wyznaczonych trasach, posługiwać się kompasem, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przygotować ogniska itp. Bierzemy również udział w quizach, konkursach sportowo-rekreacyjnych przygotowanych przez organizatorów. Podczas wypraw tworzymy dokumentację fotograficzną, którą następnie publikujemy na swojej stronie internetowej.

Mamy możliwość kontaktu z innymi ludźmi, a także z przyrodą, szczególnie w tych miejscach, w których nie została ona zniszczona (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty itp.). Jest to jedna z form czynnego wypoczynku. Poprzez wysiłek fizyczny doskonalimy swoją sprawność ruchową oraz wzmacniamy zdrowie. Uczymy się także zasad harmonijnego współżycia w zespole. Poprzez udział w różno-rodnych konkursach rozwijamy zainteresowania: muzyczne, foto-graficzne, malarskie, przyrodnicze. W roku szkolnym 2013/14 po raz pierwszy wprowadziliśmy w ramach realizacji lekcji wychowania fizycznego - fakultet turystyczny.

AKTUALNOŚCI 

WYCIECZKI

XXVIII RAJD IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA


XV RAJD ZIMOWY Lipowica – Cergowa - Lipowica.

XXVII  Młodzieżowy  Rajd „Poznajemy Bieszczady

XXVII RAJD IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

II RAJD „POZNAJEMY POGÓRZA – KORONA POGÓRZY”  

 KONKURSY

 Czas ucieka primaaprilisowe zmagania turystyczne dla uczniów klas IV VI krośnieńskich szkół podstawowych

 

Š Copyrights Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone